tirsdag 19. desember 2017

Nr. 146: Jan Aage Torp, hva har oppnådd med å politianmelde meg? Noe skriften advarer imot å gjøre!

Nr. 146:
Jan Aage Torp, hva har oppnådd med å politianmelde meg? Noe skriften advarer imot å gjøre!
Jan Aage Torp og Absalom har flere fellestrekk. De er begge rebeller og når de velger å leve i synd, så er det for å vekke mest mulig oppsikt!

De ikke bare velger å leve i synd, men å gjøre det på mest mulig ekstrem måte.

Absalom (bildet) med sin fars medhustruer til skue for alle.

Jan Aage Torp med å gifte seg igjen med ei dame på alder med hans egne barn, det er også helt ekstremt med en slik vanvittig oppførsel. Torp er dessverre som en gammel gris å regne! Da med sin ekstreme måte å gjøre ting, med at han skal være Pastor og gjør de mest grelle valg!
2 Pet. 2. 21 Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne den rette vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem. 22 Da er det gått med dem som det treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i sølen.

Guds ord sier at Jan Aage Torp er en gris som velter seg i synden som Absalom, og han er snart seksti år gammel. Jo, gammel gris passer perfekt på Jan Aage Torp etter hva skriften selv sier om ham!

Skriften advarer imot å anmelde andre troende, da Gud selv er vår alles dommer. Og han har satt instanser i menigheten, som skal være med å utføre hans dommer. Gå til verdslige myndigheter er et tegn på en veldig vantro og ringakt for Guds ord.

Dette er en av mange, mange meldinger jeg har fått om Jan Aage Torp av andre:
Sender deg en liten hilsen, jeg også. Ber for rettssaken. Det er flott at noen orker å bråke med mennesker som Torp. Slike mennesker har altfor fritt spillerom i vårt samfunn. Han blir invitert til alle mulige debattprogrammet på TV. Det er for å øke seertallet. Selvoppnevnte paver som Torp bringer Guds navn i vanry. Derfor har han en meget viktig funksjon for de mørke krefter. Resultatet er at kristendommen blir foraktet og hånet. Det er hva Bibelen kaller dårlige frukter.
(sitat slutt).

Torp er åpenbart en mann som er opptatt med å skape noe rundt seg selv, han samler rundt seg selv. Som den falske «apostelen» han er, så står det om slike flere plasser i Guds ord:
1 Joh. 2. 18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss. 20 Og I har salvelse av den Hellige og vet alt. 21 Jeg skriver ikke til eder fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. 22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. 23 Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen; den som bekjenner Sønnen, har og Faderen. 24 La det bli i eder som I hørte fra begynnelsen! Dersom det I hørte fra begynnelsen, blir i eder, skal og I bli i Sønnen og i Faderen. 25 Og dette er det løfte han lovte oss: det evige liv. 26 Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder. 27 Og I - den salvelse som I fikk av ham, den blir i eder, og I trenger ikke til at nogen skal lære eder; men som hans salvelse lærer eder alt, så er det og sannhet og ikke løgn; og bli i ham, således som den lærte eder! 28 Og nu, mine barn, bli i ham, forat vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme! 29 Dersom I vet at han er rettferdig, så skjønner I at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.

Jan Aage Torp er en typisk Antikrist ut i fra Guds ord da han ikke etterlever Jesu egne ord med bl.a. gifte seg på nytt etter en skilsmisse, og dette som forkynner.
Har en Guds Ånds salvelse og Guds ord iboende i seg, så skjønner en det samme som han som sendte den tekstmeldingen til meg, og de er det mange av skal jeg love dere. Men jeg vil ikke at noen skal stå frem i det offentlige rom, for da blir de hengt ut enten på Søkelys eller den falske Smyrna bloggen, og det ønsker jeg å spare enhver for.
Dette har Jan Aage Torp skrevet på sin egen blogg i det siste, og alt har blitt motsatt enn det Jan Aage Torp hevder.

Hets-bloggeren

Bloggeren som den 20.januar ble dømt i norsk rett for mangeårig sjikane mot Aina & meg, vakte berettiget avsky hos Vebjørn Selbekk, som på lederplass uttrykte at hans «karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet».
Men det uroer meg at Selbekk likevel går i forsvar for den straffedømte bloggerens fortsatte sjikane av oss og andre: «Det skal svært sterke grunner til for å kriminalisere religiøse ytringer. De er etter vår mening ikke til stede i denne saken.» Etter min vurdering er Dagen-redaktørens analyse preget av at «ytringsfrihet» har forrang over «forfølgelse av kristne». Dette er en «ytringsfrihets-fundamentalisme» der krenkende ytringer blir gitt legitimitet av Avisen Dagen.

Her har norsk rett på nytt noe å lære Selbekk og Dagens redaktørkollegium om hva som er galt og straffbart. Den enstemmige dommen har mottatt Statsadvokatens støtte som ønsker at anken blir avvist.

Dommen sier eksplisitt:
«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning.»
Det var vår bistandsadvokat Ann Helen Aarø som brukte uttrykket «personforfølgelse» om bloggerens invaderende omtale av Aina & meg. Aarøs beskrivelse ble konsekvent fulgt opp av aktor Dag Paulsen under rettssaken.

Men Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk fikk ikke med seg at denne sjikanen gjennom fem år er «personforfølgelse». Fordi det skjer i Norge?

Nødvendig sak går mot slutten
Postet den 16/06/2016

Den 24.september 2014 skrev Aina & jeg et brev til Oslo Politidistrikt som var ment som en politianmeldelse av en viss blogger for hans årelange sjikane mot tre navngitte forkynnere som vi verdsetter, 1) Emanuel Minos, 2) Bjørn-Olav Hansen, og 3) Jan Hanvold. Da jeg møtte opp på Majorstuen Politistasjon fikk jeg beskjed om at vi kunne ikke politianmelde for lovbrudd mot andre, men det måtte være mot oss selv. Jeg dro derfor hjem og skrev på nytt, men denne gangen om hans vedvarende sjikane mot oss siden 2011.

I løpet av to måneder tok Oslo Politidistrikt ved Hatkrim-gruppen på Manglerud Politistasjon ut tiltale mot angjeldende blogger, og tiltalen var skarpere enn vi hadde våget å håpe. Den skarpskodde jurist og leder av Hatkrim-gruppen, Oda Karterud, hadde tydeligvis gjennomtenkt nøye de prinsippielle sidene, og hun handlet resolutt.
Den 20.januar 2016 fant rettssaken i Oslo Tingrett endelig sted, «Politiet vs. XX-blogger», og jeg var innstevnet som vitne (den fornærmede i saken). Politijurist Dag Paulsen var aktor, og han gjorde jobben, som kort og godt var å få bloggeren dømt. Bloggeren hadde engasjert den profilerte «mulla-forsvareren» Brynjar Meling. Aktor Paulsen var profesjonell og effektiv, og styrte unna alle sider ved saken som kunne utydeliggjøre bildet

Dommen falt allerede dagen etter, men Meling og den dømte ville naturligvis ha mer rettsmøter, så dommen ble anket.
Igår møtte jeg etter avtale på statsadvokatens kontor der jeg fikk lese politijuristens og statsadvokatens påtegninger til ankeutvalget i Borgarting Lagmannsrett. De støttet til fulle Oslo Tingretts dom.

Samtidig presenterte Avisen Dagen igår, etterfulgt av Avisen Vårt Land, «nyheten» om at bloggeren selv innså slaget som tapt i rettsapparatet i Norge, men at han ville anke til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Dessverre valgte ingen av de kristelige aviser å presentere det manglende grunnlaget for bloggerens drømmer, og hans planer fremsto dermed feilaktig som fakta.
Heldigvis har nettmagasinet Søkelys gjort en grundig jobb med å sjekke fakta, som viser at bloggeren må isåfall først stevne den norske stat for brudd på menneskerettighetene, og dernest i beste fall sende saken til Strasbourg.
Men da må den straffedømte bloggeren ha «a case», hvilket han ikke har, og så må han stille garantier i hundretusenkroners-klassen med pant i hus og bil.
Nå er Aina & jeg helt sikre på at saken er ferdig. En slitsom gjørmebad-sak som er som en parentes i våre liv. Parentesen har imidlertid gitt oss erfaringer som vi benytter videre i mer betydningsfulle saker i innland og utland som gjelder våre tros-frender og oss.

Saken som nå er avgjort, er egentlig én manns vendetta mot «verden». Mot alle som lykkes med noe han ikke lykkes med. Case closed!

Vi vil i samråd med våre advokater ta de neste skritt i forhold til denne bloggerens virksomhet som forhindrer at andre får samme behandling gjennom hans sjikanøse publikasjoner.

Det viktigste er dog at nå har domstolene fastslått en gang for alle at man kan ikke bedrive sjikane, hets og personforfølgelse i kristendommens navn. Dette er den virkelige seier i denne parantesen i våre liv.
(sitat slutt).

Alt dette som Jan Aage Torp hevder her, har alt skjedd stikk motsatt. Det forteller bare at da han beskrev meg som bl.a. en lystløgner, så var det seg selv han beskrev.
For å ikke bli for lang, så tar jeg å drar igjennom fem punkter eller uttalelser der Jan Aage Torp enten lyver, manipulerer eller møter seg selv i «døra»!

1.)  «Hets-bloggeren».
Den virkelige hetsbloggeren er den mørke treenighet, Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg som har en felles kamp imot meg og den Himmelske blogg om de seg innbyrdes er ganske så uenige. Tier Torp, så taler i sannhet Norges 2 største og verste nettroll. Alt til Jan Aage Torps fordel og for å ta meg og den Himmelske blogg.
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1511-fra-skelys-torodd-ansgar-braut.html
2.)  «Den enstemmige dommen har mottatt Statsadvokatens støtte som ønsker at anken blir avvist.»
Ja, dessverre er poltiet samstemte med psykopaten og narreApostelen Jan Aage Torp, det vitner om et politi ala Nord Korea eller Saudi Arabia.
3.)  «Men Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk fikk ikke med seg at denne sjikanen gjennom fem år er «personforfølgelse».
Hvorfor skriver ikke Jan Aage Torp sannheten? Det er at hva han selv har skrevet overgår meg rent verbalt ti ganger.
Hva hans disipler har gjort?
Ikke minst Norges 2 største nettroll, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har vel en 20.000 hatmeldinger imot meg.
Samt, det som er skrevet imot Torp, er 99 % etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg, snakk om å leve opp til å være en narreApostel og lystløgner!
4.)  «Saken som nå er avgjort, er egentlig én manns vendetta mot «verden». Mot alle som lykkes med noe han ikke lykkes med. Case closed!»
Alt dette har skjedd motsatt og sannheten som Jan Aage Torp «prøver» å komme med er bare løgn. Saken er ikke avgjort, den skal videre opp i rettssystemet. Jeg har aldri angrepet noen andre enn de som er gjengiftet, at de har «lykkes» er vel også en løgn?
I hvert fall for meg!
5.)  «Vi vil i samråd med våre advokater ta de neste skritt i forhold til denne bloggerens virksomhet som forhindrer at andre får samme behandling gjennom hans sjikanøse publikasjoner.»
Ja, her ser vi Torp mål. Ikke forsoning eller noe annet enn å få fjernet meg og den Himmelske blogg.
Dette er Manglerud politiet med på, det er så ille det politiet på Manglerud gjør at jeg vet ikke hva jeg mer skal skrive om dette nedrige politiet som har latt seg forlede av en mann som Jan Aage Torp som er som en yrkes-kriminell å regne!
Sluttkommentar:
Nå ble anken tatt til følge, ikke noen overraskelse det. Men Jan Aage Torp er en notorisk løgner, en notorisk mann som bryter Guds ord konstant. Skriften sier at vi ikke skal anmelde noen. Skriften sier vi ikke skal gifte oss igjen etter en skilsmisse. Skriften sier at vi ikke skal ha kvinnelige eldste eller pastorer. Dette elsker Torp å gjøre med alle damer som han får ha noe med å gjøre, både kone nr. 1 og nr. 2 gjør han dette med.
Torp er ikke noe «nytt» fenomen i Guds menighet. Vi finner slike personer omtalte flere plasser, allerede sitert i 1 Joh. b. 2. De er utgått i fra den kristne menighet, men tilhører ikke den kristne menighet.

Eller som Apostelen Paulus skriver:
2 Tim. 3. 6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.  8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.  9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.
Ja, lurer seg inn til andre kvinner i Jesu navn som Torp gjør, men ei dame som er på alder med hans egne barn. Skriften sier at gjengifte er hor og ekteskapsbrudd, samt at Torp gjør ting slik Absalom gjorde da han syndet. Ikke bare syndet, men gjorde det åpenlyst og på en mest mulig uanstendig måte.
2 Sam. 16. 20 Så sa Absalom til Akitofel: Gi nu I et råd og si hvad vi skal gjøre! 21 Akitofel svarte: Gå inn til din fars medhustruer som han lot bli tilbake for å ta vare på huset! Når da hele Israel får høre at du har gjort dig forhatt hos din far, så vil motet økes hos alle som er med dig. 22 Så reiste de et telt for Absalom på taket, og Absalom gikk inn til sin fars medhustruer for hele Israels øine.
Når Jan Aage Torp lever fullt ut som en horkarl med å gifte seg på nytt etter en skilsmisse, så gjør han det på samme måten som Absalom. Alt for å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet, samtidig viser det egentlig hvilken vulgær mann dette er. Det er sant som jeg fikk det i den meldingen fra min broder og venn: «Det er flott at noen orker å bråke med mennesker som Torp. Slike mennesker har altfor fritt spillerom i vårt samfunn. Han blir invitert til alle mulige debattprogrammet på TV. Det er for å øke seertallet. Selvoppnevnte paver som Torp bringer Guds navn i vanry. Derfor har han en meget viktig funksjon for de mørke krefter. Resultatet er at kristendommen blir foraktet og hånet. Det er hva Bibelen kaller dårlige frukter.»
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1590-som-forventet-anken-gikk.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1361-anken-gikk-igjennom-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1585-politiet-i-norge-trenger-ikke.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...