tirsdag 19. desember 2017

Nr. 142: For Politiet på Manglerud så operer de med «to sett» med lover som de gjør i Nord Korea og andre diktaturer!

Nr. 142:
For Politiet på Manglerud så operer de med «to sett» med lover som de gjør i Nord Korea og andre diktaturer!

Jeg har aldri kalt Torp for Hitler. Men det er slik med dårlige ledere som Torp og Hitler. Det er en Ånd med dem som påvirker andre til å bli enda verre enn det var fra før, hvis de lar seg lede av slike ledere. Dette taler Jesus også om, se her for et eksempel som gjelder Fariseerne og datidens religiøse mennesker.

Matt. 23. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.

http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1255-hat-pastoren-torp-har-na-nadd.html
http://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1323-1-mnd-til-kristendomsforflgelse.html
http://blog.janchristensen.net/2015/04/nr-1074-pastor-og-apostel-jan-aage-torp.html
Bilde av Pinocchio som Torp ligner på, bortsett fra han ikke får stor nese da han ikke har en samvittighet eller skrupler for noe av hva han gjør og sier går ut over andre enn seg selv. Er man en super egoist, så tråkker man på alt og alle, bare man selv får fordeler av det.

At den såkalte Hat gruppa ser det jeg som skriver og taler som kriminelt, mens Torps og hans «venner» som formidlene kommer av at de selv er fulle av hat er min og mange mening og konklusjon. Her passer det ordtaket inn «lege leg deg selv!»

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1129-skal-mte-apostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1257-hvorfor-det-er-en-fiktiv.html
 

Jeg mener at Jan Aage Torp har kommet med en fiktiv anmeldelse av meg da hele den saken dreier seg om mitt syn på ekteskap – skilsmisse og gjengiftet.
Men så gjorde Torp noe «lurt» trodde ham. Han fant noen ord og vendinger jeg har skrevet imot ham, gikk til politiet og sa at dette er «sjikane» men han selv har sjikanert andre mennesker gjennom hele livet, selv sin egen familie, og det offentlig.
Men greit, alt hva jeg har skrevet om Torp også utenom dette med gjengifte, står jeg for. At han er en narreApostel, horkarl, psykopat og en del andre ord.
Men hva har Torp skrevet om meg? Langt verre og sterkere ord. Hvorfor overser politiet dette? Og alt hva Torp har skrevet er løgn, men hva jeg har skrevet og talt, er sant, nødvendig og godt!
Se her: Dette er hva Jan Aage Torp kaller meg for, er ikke dette sjikane og hatmeldinger på nettet så vet ikke jeg:

«Anders Behring Breivik sympatisør».
«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
Og det som er aller verst, er jo hva hans «lakeier» og «»pudler» har skrevet.
Hvis det jeg har skrevet og talt er «straffbart»? Da må alt dette andre være, hva da?
Her er sakens kjerne.
Jeg skal ikke gjenta meg, men møt opp i Oslo Tingrett onsdag 20. januar kl. 09.00 i Sal 416. Be for saken.
Og vil du lese mer om hva disse andre har skrevet om meg har jeg skrevet i andre artikkler som ligger på den Himmelske blogg.
Oslo politiet lyver og forandrer mening, også!
Jeg var i konfliktrådet med Torp og der tilbudet jeg han å forandre på enkelte ord og utrykk. Men Torp sa blankt nei da han har kun en hensikt med denne saken. Det er å få meg dømt slik han kan gå til Google med en rettskraftig dom og få meg bort fra søkemotorene.
Oslo politiet sa at etter dette møte skulle de ikke gjøre noe mer med saken, men innkalle meg og Torp til to separate møter for å si fra hva de mener er akseptabelt å skrive og tale på nettet.

Dette løfte har de ikke holdt, men kjører saken kun imot meg, og taler med minst to tunger. Samt de operer som de gjøre i et diktatur stat ala Nord Korea eller Saudi Arabia.

Men jeg gleder meg til saken, jeg er overbevist at både Torp og politiet vil lide et knusende nederlag overfor både Brynjar Meling og meg!
Sluttkommentar:
Jeg synes det siste 1 ½ har også være interessant da jeg har kommet en falsk Apostel, ja en narreApostel inn på klingen. Tror aldri jeg har opplevd en slik råtten person som hele seg er et stort, stort ego. Kunne aldri tenkt meg å gått tilbake på et eneste ord eller setning av hva jeg har talt og skrevet.
Torp er langt verre og en større falsk Apostel en hva jeg har evnet å formidle, han lever i hor og driver med vranglære. Har tanker og meninger om seg selv at han er en «sann» Apostel som Paulus, Johannes etc.
Men han er faktisk ikke noe annet en Satans tjener som er som skriften sier:
2 Kor. 11. 3 Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus.  4 For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.  5 Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse superapostlene.  6 Om jeg kanskje er ulærd i talekunst, er jeg ikke uten kunnskap, og den har jeg alltid og i alle spørsmål lagt fram for dere.
     7 Var det kanskje en synd av meg at jeg forkynte Guds evangelium for dere uten betaling, og dermed ydmyket meg selv for å opphøye dere?  8 Andre menigheter har jeg nærmest plyndret; jeg fikk lønn av dem for å kunne gjøre tjeneste hos dere.  9 Da jeg var hos dere, ble jeg ikke til byrde for noen av dere når jeg trengte noe. For brødrene som kom fra Makedonia, ga meg det jeg manglet. På alle måter passet jeg på å klare meg uten hjelp fra dere, og det skal jeg også gjøre heretter. 10 Så visst som Kristi sannhet bor i meg, denne æren skal ingen i hele Akaia få ta fra meg! 11 Hvorfor? Fordi jeg ikke elsker dere? Det vet Gud jeg gjør.
    12 Men det jeg har gjort hittil, vil jeg fortsatt gjøre. For noen vil gjerne ha skryt for at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg avskjære dem fra. 13 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. 14 Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. 15 Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...