tirsdag 19. desember 2017

Nr. 141: Saken imot meg er tidens justismord da mine «motstandere» har skrevet både mer i mengde enn meg, og kvassere enn meg!

Nr. 141:
Saken imot meg er tidens justismord da mine «motstandere» har skrevet både mer i mengde enn meg, og kvassere enn meg!

Selv en 4 åring kan skjønne dette er et justismord.
Jeg er dømt for å ha skrevet “for mye”.
Men mine motstandere har skrevet enda mer, og kvassere!
Er ikke dette et justismord da?
Selvfølgelig, ferdig arbeid!

Jan Aage Torp og hans allierte har skrevet både mer og kvassere enn meg. Hvordan kan de da dømme meg for å ha skrevet «for mye» når jeg er den som har skrevet minst kvast og minst i mengde?
Med andre ord, dommen imot meg er og forblir fabrikkert.

Jan Aage Torp, hvem er han? «Apostelen» som har evnet å lure både politiet og domstolene i Norge. Trist, men sant!

Har bare påpekt at «motparten» har skrevet kvasser og mer enn meg!

Hele dommen imot meg er fabrikkert og feil.

I kvasse og hatefulle ord, så har den onde treenighet gått myt lengre.

Jeg ble dømt for mengde, her har også den onde treenighet og alt som har vært skrevet imot meg også, vært i overvekt i fra apostelens side.

Jeg har vel skrevet enn 10.000 «snille» kommentarer der jeg kun har påpekt at apostelen er en horkarl, åndelig sett spedalsk og narsissistisk som det sterkeste jeg har skrevet.

200 artikler om saken rundt Torp, og 200 artikler som ikke går på Torp, men selve rettsaken.

Mens motparten har skrevet dobbelt og tredobbelt så mye.

Innlegg om meg som er skrevet, regner jeg med at apostelen har skrevet 100, falske Smyrna bloggen 200 og her på søkelys er tallet 300.

Av hatmeldinger fra apostelen regner jeg med det finnes ca. 1000 hvis en hadde tatt vare på alle.

Braut og Fuglestad regner jeg har skrevet over 20.000 hatmeldinger og andre som misliker meg og den Himmelske blogg 10.000.
Da kommer vi opp i 30.000,

Nå ble jeg dømt for å ha skrevet «for mye»!
Selv om jeg har skrevet «minst», dømmer de meg, dette er tidens justismord!
Med andre ord, da er det tiendens justismord vi står ovenfor!


I Mine øyne er jeg ikke overhode lovovertreder, men Oslo politiet, Norske rettsvesen og «Pastor» Jan Aage Torp kriminelle som har bryte Norsk lov og har misbrukt sin makt imot meg som en lovlydig borger av Norge!


Oda Karterud siktet meg for å ha skrevet om Torp at han er ekkel, spedalsk og en horkarl. Retten, Oslo Tingrett med dommer Malin Strømberg Amble tar den til «nye» høyder med å dikte ting inn som ikke retten har behandlet at det var skrevet for mye om Torp. Videre så sa jeg kraftig i fra i Borgarting lagmannsrett at dommen i fra Oslo tingrett er hinsides. Selv etter at jeg har sagt ifra, så fastholder dommer Øystein Hermansen på Torps løgner og alt annet som ikke retten har behandlet. Nei, og atter et nei, dommen og slutningen imot meg er åpenbart frem produsert av kriminelle mennesker slik ser jeg det!Bilde av Vebjørn Selbekk som skriver bl.a. følgende:

«Christensen forsvarte karakteristikkene med at han hadde støtte for sine skriverier i Bibelen. Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.
Men dermed er det ikke sagt at Christensens blogging bør være straffbar. Å dømme ytringer som kriminelle er i seg selv en svært alvorlig sak. Og spesielt når det er snakk om religiøse ytringer, slik det tross alt er i Christensens tilfelle.

Man kan mene mye både om Christensens bibelbruk og bibeltolkning. For de fleste av oss vil dette være fremmed. Men han har tross alt et trosmessig utgangspunkt for engasjementet sitt.

Torp er en mann som selv har søkt offentlighet og selv har kommet med sterke religiøse ytringer. Noen av dem med et krekelsespotensial som kanskje overgår det Christensen har stått bak. Vi tenker da ikke minst på Torps opptreden i NRK radio foran sommer-OL i Athen i 2004 der han profeterte at det ville komme et stort terrorangrep mot arrangementet. Det kom som kjent ikke. Vi vil følgelig mene at Torp selv derfor bør tåle sterkere karakteristikker enn en vanlig privatperson.

Og hvis man først begynner med å kriminalisere religiøse ytringer, er det vanskelig å se hvor man til slutt ender. Vi husker med gru straffeforfølgelsen i Sverige for noen år siden av pinsepastor Åke Green for ting han hadde sagt om homofili. Slike tilstander ønsker vi oss ikke her i landet.

Det skal svært sterke grunner til for å kriminalisere religiøse ytringer. De er etter vår mening ikke til stede i denne saken.»

Slik ser jeg denne saken mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp.

1.) Gud kalte meg til å forkynne spesielt imot oppadgiftede forkynnere.

2.) Torp hatet dette, gikk til politiet med en fiktiv anmeldelse at jeg kalte han for å være ekkel, manipulerende og spedalsk.

3.) Politiet bet på. Det ble rettsak.

4.) Torp klarte å få dommer i Oslo tingretten til å tro på seg. Jeg tror det var en form for avtalt spill at jeg skulle bli dømt.

5.) Jeg avslørte det hele som løgn i Borgarting lagmannsrett.

6.) Siden har all anke blitt forkastet.

7.) Jeg ser på saken som kristendomsforfølgelse og et angrep på tro. Og ytringsfriheten.

8.) Hva T og hans allierte har skrevet om meg, overgår både i mengde og kvasse ord minst ti ganger hva jeg har skrevet.

9.) Dette er tidens justismord.

10.) Eneste som til dels har forsvart meg offentlig av redaktører, er Vebjørn Selbekk, og i et godt øyeblikk Andersen her på Søkelys!

Se her for hva jeg sa i lagmannsretten, da de sier ikke at jeg har bestridt antallet. Og noen linker til.
1.)  Hvorfor er det jeg har skrevet ikke er straffbart er temmelig åpenbart av to grunner.

a.)   Jeg har aldri oppsøkt Jan Aage Torp på noen som helst måte som paragraf § 390 a omhandler. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.
Jeg har aldri truet Torp eller oppsøkt ham, kun skrevet om ham som en offentlig person hvordan han er og lever i samsvar med Guds. Noe Torp ikke gjør etter min overbevisning.

b.)  At det har blitt mye mengde har kommet av at vi har debattert Torp over faktisk flere år. Det blir det mengde av, tåpelig og rigid at de bruker dette imot meg uten å ha konfrontert meg med det i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Dommen imot meg er tidenes justismord!

1.)  Jan Aage Torp er kriminell med dette.

a.)   at han tar imot så høye beløp som 1.5 Millioner av syke mennesker.

b.)  Han anmeldte meg for å forkynne at han var spedalsk og manipulerende, dette var for å skjule at det var hans hat til min forkynnelse imot gjengifte. Da ble det mye skriverier om dette, så bruker han nå mengde av skriverier imot meg. Hele tiden for å oppnå sitt mål, få meg dømt! Torp er en kriminell mann som hører egentlig hjemme i fengsel!
Hele saken imot meg er falske anklager da det er Torps hat imot meg og den Himmelske blogg fordi vi har forkynt klart imot oppadgiftede forkynnere!
Falske anklager bygger saken på, da det var mitt klare syn og forkynnelse om ekteskapet Torp hatet. Så evnet han å lure både politiet og domstolene!

2.)  Politiet er kriminelle med dette.

a.)    Ikke etterforske andre enn meg i denne saken. Hva Jan Aage Torp og hans allierte overgår meg minst ti ganger.
                                                                                   
b.)  De lar de virkelige kriminelle gå fri. Som Even Gran skrev om på Fritanke om de som skriver uten rett navn og ansvar.

Even Gran skriver:
Torp skjønner godt at Christensen reagerer på en del av det som står der, og sier at han selv hadde reagert meget sterkt om noen hadde skrevet en anonym blogg som hengte ut ham selv på samme måte. Torp registrerer at han selv kommer ganske godt ut av det på bloggen, men ønsker ikke å spekulere i hvem som kan stå bak den. Han synes det er injurierende at Christensen beskylder ham for å skrive bloggen, men kommer ikke til å forfølge saken.

Vi har også vært i kontakt med Torodd Fuglesteg som nevnes av Christensen. Han ønsker ikke å kommentere saken. Den tredje personen Christensen mener står bak bloggen, Ansgar Braut, er det usikkert om er en virkelig person eller et pseudonym. En profil med det navnet kommenterte tidligere i kommentarfeltet på Fritanke.no. Vi har prøvd å få kontakt, men har ikke fått noe svar.

OPPDATERT 5.11: «Ansgar Braut», som også er et pseudonym, avviser i en epost til Fritanke.no å ha noe med bloggen å gjøre.
Ikke noe å rope hurra for

Og der står saken. Bloggen som i forrige uke høstet mange flir for treffende og morsom kristensatire, og som til og med klarte å lure minst en stor avis, er også… ja, skal vi gå så langt som å si… en mobbeblogg?

Ja, det tror jeg faktisk man kan si. Latterliggjøringen, humoren, ironien og sarkasmen som brukes for å ramme Christensen og kona i enkelte av artiklene er infam. Det må vel også bemerkes at Christensen, i sin monomane fordømmelse av ting som i hans hode ikke er «bibelsk», er et enkelt offer.

Lærdommen får være at hvis man vil henge ut noen på nettet, bør man ikke, som Christensen, gå ut under fullt navn, henge ut navngitte personer og kalle dem «horebukker», «gamle griser» og slikt. Da blir du enkel å ta og kan fort ende opp med en dom i retten.

Da er det mye bedre å beskytte seg bak et subtilt tolkningsrom av smart humor, satire, sarkasme og ironi. Det er jo noe alle effektive mobbere vet. Ikke bank opp folk i skolegården. Skjær heller en stygg grimase som offeret ikke kan ta feil av, og si at du «ikke skjønner noenting» om du blir konfrontert. Kom heller med små jevnlige stikk som er vanskelige å konfrontere, men som likevel rammer nådeløst. Og hvis du bruker nettet kan du nyte godt av anonymitetens usårbarhet.
(sitat slutt.)

c.)   Domstolene er også kriminelle da de har dømt meg for noe som ikke er behandlet i retten, mengde av skriverier. Hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er ikke noe annen enn en Fax dom!

Vebjørn Selbekk tar meg i forsvar, det er jeg glad for. Han skriver bl.a. dette:

«Christensen forsvarte karakteristikkene med at han hadde støtte for sine skriverier i Bibelen. Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.

Men også Jan-Aage Torp selv er aktiv på nettet. Og under vitneutspørringen av ham kom det frem at han selv også har vært rundhåndet med karakteristikkene han har latt fly over tastaturet sitt. Torp innrømmet at han hadde kalt Christensen for «lystløgner», «idiotisk», «demon», «ryktespreder», «slem», «ond og dum». Og ved minst et tilfelle skal han også ha karakterisert pastorkollegaen sin som «Anders Behring Breivik-tilhenger».

Dom i saken var ventet mot slutten av denne uken, men kom allerede på mandag. Det ble full seier for Torp. Christensen ble dømt til å betale den boten på 12.000 kroner han tidligere var ilagt for uttalelsene sine.

Til tross for utsiktene til mer kristelig gjørmebryting, håper vi at denne saken blir anket og havner i Lagmannsretten. Vi er enig med Christensens forsvarer Brynjar Meling i at dette er en prinsipielt svært viktig sak.

Det mener vi selv om vi vil være helt tydelig på følgende: Christensens skriverier på nettet er langt utenfor enhver anstendighet og langt utenfor enhver kristelighet. Det er ikke slik man skal omtale sin neste. Og den typen språkbruk hører definitivt ikke hjemme pastorkolleger imellom.

Men dermed er det ikke sagt at Christensens blogging bør være straffbar. Å dømme ytringer som kriminelle er i seg selv en svært alvorlig sak. Og spesielt når det er snakk om religiøse ytringer, slik det tross alt er i Christensens tilfelle.

Man kan mene mye både om Christensens bibelbruk og bibeltolkning. For de fleste av oss vil dette være fremmed. Men han har tross alt et trosmessig utgangspunkt for engasjementet sitt.

Torp er en mann som selv har søkt offentlighet og selv har kommet med sterke religiøse ytringer. Noen av dem med et krekelsespotensial som kanskje overgår det Christensen har stått bak. Vi tenker da ikke minst på Torps opptreden i NRK radio foran sommer-OL i Athen i 2004 der han profeterte at det ville komme et stort terrorangrep mot arrangementet. Det kom som kjent ikke. Vi vil følgelig mene at Torp selv derfor bør tåle sterkere karakteristikker enn en vanlig privatperson.

Og hvis man først begynner med å kriminalisere religiøse ytringer, er det vanskelig å se hvor man til slutt ender. Vi husker med gru straffeforfølgelsen i Sverige for noen år siden av pinsepastor Åke Green for ting han hadde sagt om homofili. Slike tilstander ønsker vi oss ikke her i landet.

Det skal svært sterke grunner til for å kriminalisere religiøse ytringer. De er etter vår mening ikke til stede i denne saken.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
Hvorfor er det så viktig å advare så klart imot Jan Aage Torp? Han er en ulv i fåreklær, som vil dra kristendommen ned på det planet som Satan og hans falne engler og demoner vil. Der en i åpent opprør til Gud kan vil og gjøre hva en selv ønsker seg!

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.

Vi ser hvordan Satan klarer å operer gjennom Torp. Jeg har liksom kalt han for både det ene og det andre, men det er at jeg har avslørt ham som en løgner, kjeltring og bedrager som gjør at han hater meg. Det er min forkynnelse imot hans liv og levnet, at han bedrar mennesker og lever i hor som hele kampen står på. Kristenfolket sover som vanlig og skjønner ikke at dette som Torp det han har alliert seg både med politiet og domstolene er en kamp imot Gud og Guds ord.
Hvor mange tror dere ønsker og vil stå opp for det kristne ekteskapet og at det er livslangt der gjengifte er imot Guds ord vil stå frem nå?
Da kan de risikere og bli mistolket, og få en dom imot seg!
Jo, det er hold i hva jeg skriver i overskriften:
«I Mine øyne er jeg ikke overhode lovovertreder, men Oslo politiet, Norske rettsvesen og «Pastor» Jan Aage Torp kriminelle som har bryte Norsk lov og har misbrukt sin makt imot meg som en lovlydig borger av Norge!»

Det har vært en diskusjon om Torp, over lang tid. Som Torp, politiet og domstolene fordreier til at jeg har sjikanert Torp over lang tid, løgn, løgn.
Løgn og atter løgn bygger hele saken og domsslutningen på, tragisk!


Sluttkommentar:

Det føles som en stor, stor barnehage det politiet og domstolene holder på med når de har brukt så mye ressurser og krefter for å få dømt meg som er en lovlydig borger av Norge

Relaterte linker:
 http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html

http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...