tirsdag 19. desember 2017

Nr. 140: Bladet Kapital slår fast i overskriften, at jeg og den Himmelske blogg er blitt utsatt for et «Justismord» av Oslo Tingrett og Jan Aage Torp!

Nr. 140:
Bladet Kapital slår fast i overskriften, at jeg og den Himmelske blogg er blitt utsatt for et «Justismord» av Oslo Tingrett og Jan Aage Torp!


Helt riktig så vektlegger bladet Kapital dommen i fra Oslo Tingrett som var den eneste rettsinstansen med noenlunde riktige forhandlinger.
Selv om dommen der i fra et som «eventyr» å lese, så er det den dommen hele saken og endelig avgjørelsen bygger på!Det er inne i dett bladet av Kapital I et dobbeltsidig oppslag i finansmagasinet KAPITAL på torsdag 14. desember DE SLÅR FAST AT SAKEN IMOT MEG ER ET:
JUSTISMORD!!!!!!!!!!!!!!Dette skriver bladet Kapital:


Justismord!


Det var i fjor vår at evangelist Jan Kåre Christiansen ble idømt en bot på 12.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel, av Oslo Tingrett for sjikane og personforfølgelse av pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken. På sin “himmelske blogg” skal den “selvoppnevnte Vårherres hærfører” gjentatte ganger ha slengt ukvemsord som “horebukk”, “gammel gris” og “spedalsk” etter sin rival. Også Torps kone skal ha fått gjennomgå som “horkvinne” opptil flere ganger. 

Dommen ble senere stadfestet av både lagmannsretten og høyesterett ved at ankene ble forkastet. Nylig klaget evangelisten – med advokat Brynjar Meling som våpendrager – saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men heller ikke her fikk han gjennomslag.

– Jeg mener at dette er justismord. Rett og slett. Jeg har ikke gjort det jeg er dømt for, sier Christensen til Kapital.

I det legger han at motparten, i debatten som har pågått, ikke har vært noe bedre enn ham selv.

– Retten så kun på hva jeg hadde skrevet. Det motparten skrev var vel så ille, mener han.

I den forbindelse kan det være verdt å nevne at også Torp, som er en kjent skikkelse i det frikirkelige miljøet, bragte grove karakteristikker av Christensen inn i den offentlige debatten, blant annet ved å omtale motparten som “demon”, ”lystløgner”, og “Anders Behring Breivik-sympatisør”. Tingretten holdt imidlertid fast på at Christensen var verre enn Torp. Og da var det ikke uttrykkene i seg selv som var avgjørende, men heller den voldsomme mengden negative merkelapper over lang tid.

Dette mener Christensen er feil.

– Denne saken er fabrikkert, tordner han.

Bakgrunnen for at Christensen ønsket at saken skulle opp for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er ifølge klagen at han mener “domfellelsen innebærer en snever ramme omkring ytringer som fremsettes som ledd i en åndskamp av dogmatisk/teologisk karakter”.

– Det at saken ble avvist betyr at ytringsfriheten ikke står så sterkt som man skulle tro, hevder Christensen.

– Men det er da vel vitterlig forskjell på det å kunne ytre seg fritt og det å slenge ord som horebukk, gammel gris og spedalsk etter folk?

– Ja, men det har jeg ikke gjort. Det hele er iscenesatt.

– Så du har ikke kalt Torp for hverken horebukk, gammel gris eller spedalsk?

– Jo. Jeg kan nok ha brukt et og annet ord jeg kunne spart meg for, men ikke det antallet ganger retten påstår. Det er en fordreining av sannheten.

Etter å ha blitt avvist i Strasbourg er Christensen nå imidlertid ferdig med saken.

– Ja, jeg kommer jo ikke noe videre. Torp har vunnet frem med spillet sitt. Jeg føler vel at jeg har tapt nå. Jeg må innrømme det.

Kapital har ikke lyktes å få kontakt med Jan-Aage Torp. Pastoren skrev imidlertid følgende på sin Facebook-side etter at det ble klart at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avviste klagen fra Christensen:

– Vi er glad for at saken er definitivt ute av verden. Selvfølgelig visste vi at Strasbourg ville avvise denne saken, som aldri har dreid seg om ytringsfrihet, men kun om “sjikane” og “personforfølgelse”, skriver pastor Jan-Aage Torp på sin Facebook-side. Selv om saken har vært en belastning for oss, er vi glad for at vi gikk via politiet og domstolene for å sette en stopper for hans “nett-troll”-virksomhet. Det er nyttig at det finnes en så entydig dom som kan nyttiggjøres i samfunnets håndhevelse av norsk lov og rett, understreker Torp.

Sluttkommentar:

Legg merke til hva de skriver, som er tross alt noe av det bedre og mest objektive noen har skrevet til nå:

Justismord er selve overskriften, så kommer bl.a. dette:


Det var i fjor vår at evangelist Jan Kåre Christiansen ble idømt en bot på 12.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel, av Oslo Tingrett for sjikane og personforfølgelse av pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken. På sin “himmelske blogg” skal den “selvoppnevnte Vårherres hærfører” gjentatte ganger ha slengt ukvemsord som “horebukk”, “gammel gris” og “spedalsk” etter sin rival. Også Torps kone skal ha fått gjennomgå som “hore” opptil flere ganger. 

Dommen ble senere stadfestet av både lagmannsretten og høyesterett ved at ankene ble forkastet. Nylig klaget evangelisten – med advokat Brynjar Meling som våpendrager – saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men heller ikke her fikk han gjennomslag.

– Jeg mener at dette er justismord. Rett og slett. Jeg har ikke gjort det jeg er dømt for, sier Christensen til Kapital.

I det legger han at motparten, i debatten som har pågått, ikke har vært noe bedre enn ham selv.

– Retten så kun på hva jeg hadde skrevet. Det motparten skrev var vel så ille, mener han.

I den forbindelse kan det være verdt å nevne at også Torp, som er en kjent skikkelse i det frikirkelige miljøet, bragte grove karakteristikker av Christensen inn i den offentlige debatten, blant annet ved å omtale motparten som “demon”, ”lystløgner”, og “Anders Behring Breivik-sympatisør”. Tingretten holdt imidlertid fast på at Christensen var verre enn Torp. Og da var det ikke uttrykkene i seg selv som var avgjørende, men heller den voldsomme mengden negative merkelapper over lang tid.

Dette mener Christensen er feil.

– Denne saken er fabrikkert.

Bakgrunnen for at Christensen ønsket at saken skulle opp for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er ifølge klagen at han mener “domfellelsen innebærer en snever ramme omkring ytringer som fremsettes som ledd i en åndskamp av dogmatisk/teologisk karakter”.

– Det at saken ble avvist betyr at ytringsfriheten ikke står så sterkt som man skulle tro, hevder Christensen.

– Men det er da vel vitterlig forskjell på det å kunne ytre seg fritt og det å slenge ord som horebukk, gammel gris og spedalsk etter folk?

– Ja, men det har jeg ikke gjort. Det hele er iscenesatt.

– Så du har ikke kalt Torp for hverken horebukk, gammel gris eller spedalsk?

– Jo. Jeg kan nok ha brukt et og annet ord jeg kunne spart meg for, men ikke det antallet ganger retten påstår. Det er en fordreining av sannheten.

Etter å ha blitt avvist i Strasbourg er Christensen nå imidlertid ferdig med saken.
(sitat slutt).

Men vi vil legge ut en del gamle artikler på vår nyopprettede blogg «Justismord»! 


 http://justismord.janchristensen.net

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...