tirsdag 19. desember 2017

Nr. 136: Åpent brev til Vebjørn Selbekk for manglende støtte angående spørsmålet vedrørende tros- og ytringsfriheten!

Nr. 136:
Åpent brev til Vebjørn Selbekk for manglende støtte angående spørsmålet vedrørende tros- og ytringsfriheten!
Bilde av Torodd Fuglesteg som kan få seg til å skrive absolutt alt.
Det er rart at poltiet lar han holde på, som tross alt er vel Europas største og verste nettroll få holde på uten stans?!

Selv om han skriver som satire er det ikke lov å skrive absolutt alt.
Politiet lo av ham i Oslo tingrett, som bare viser at de lar meg og min familie være fritt vilt! Et politi og rettsvesen uten empati er et dårlig «parti»!Mens meg skal de ta, som er vel Norges snilleste og redeligste mann!
Hva er dette? Et angrep på alt det som vi står for i den vestlige verden i fra politiet og domstolene i Norge.
Det er ikke bare muslimer og Araberne som oppfører seg dårlig i forhold til tros- og ytringsfriheten. Det kan like gjerne være både politiet, domstolene og andre, hvis de ikke blir passet på og får lov å holde på som de selv vil.
Det er derfor vi trenger den frie presse som du Vebjørn Selbekk er en del av, for å avsløre slike forhold. I denne saken mellom meg og Jan Aage Torp, har du visst en stor unnfallenhet av uvisse grunner?
Er du redd for Torp, eller er du nå begynte å «klatre» og passer på at ikke noe eller noen får hindre ham i å fortsette å klatre?
Ikke vet jeg, men at det er en stor unnfallenhet å ikke la meg få lov å skrive fritt. Både i avisen Dagen og på nettet, det er trist!

Ester 4. 14 For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om du ikke nettop for en tid som denne er kommet til dronningverdigheten?

Vebjørn Selbekk du fronter tros- og ytringsfriheten, dette er veldig, veldig bra!

Men såpass kjennskap har du til min sak. At jeg mener du gjør det her på et halvhjertet sett da du ikke har latt mine synspunkter få komme frem.
              
Er dette så viktig? Ja, ikke minst i min sak.

Du kjempet imot ytterliggående muslimske krefter, og det var selvfølgelig virkelig ille. Og svært vanskelig for deg, din familie og støttespillere.
Min kamp er annerledes, og har det til felles at de vil innskrenke vår mulighet for å kunne skrive, debattere og mene fritt!

Jeg har en kamp imot påtalemakten og poltiet som helt bevist har gått inn for å få tatt meg, og få meg og den Himmelske blogg dømt.
Med det til følge at jeg får et langt mindre albuerom til å skrive og tale.

Bare tenkt deg om Vebjørn hvor ille dette er. Jeg ble siktet for en ting, det ble debattert i retten. Ble dømt for noe helt annet. Da er det et justismord, og dette skriver du ikke om. Da fronter du ikke tros- og ytringsfriheten.

Brynjar Meling skriver i sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett som er selve grunnen for at dette er et justismord:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.
Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).

Når det jeg er blitt dømt for ikke har vært debattert i retten.
Da mangler dette vel sidestykke?
Jeg får beskyldninger imot meg som virker å være skrevet på et «gutterom» da det jeg blir beskyldt og tillagt meg av meninger, holdninger og synspunkter som ikke er blitt tatt opp til behandling i retten.

Dette skriver de i dommen imot meg at det virker til å være personforfølgelse imot Jan Aage Torp.
Da hele dommen bygger på dette, og dette spørsmålet har ikke vært gjenstand for drøftelse i retten, så er det selvfølgelig en fabrikkert dom!
Er dette så viktig? Livet går videre, og alt ser så bra ut!

Det tror jeg ikke, da en ikke kan holde på slikt som dette i et fritt og godt demokratisk samfunn.
Gjør en det så er vi på et rett sikkerhetsnivå som ikke er et demokratisk samfunn som Norge verdig!

Du vil at Muslimene skal forandre seg og blir mer demokratiske. Det gjør jeg også.

I din sak gikk det godt til slutt, men dessverre muslimske land har ikke forandret seg så mye som vi skulle ønsket. Men du er blitt tatt inn i varmen i det Norske samfunnet, noe som er bra!

Men i mitt tilfelle blir det motsatt, jeg blir forfulgt av det samfunnet du er blitt tatt inn i varmen av.

Da er mitt spørsmål hvorfor du ikke tør på la meg komme frem med mine synspunkter?
Har f.eks. skrevet leserinnlegg til avisen Dagen angående dette, og har ikke fått inn noe. Synes virkelig din støtte til tros- og ytringsfriheten er mangelfull.

Hvordan er saken min? Slik jeg ser den? Kort fortalt kommer den her:

Jeg har forkynt imot oppadgiftede forkynnere, der Jan Aage Torp har blitt rammet av det.
Han gikk med en «fiktiv» anmeldelse til Manglerud politikammer som trodd blindt på ham.
Vi har debattert Torps liv etter anmeldelse på nettet. Da ble vel 95 % av hva som er skrevet om Torp, etter hans anmeldelse skrevet.
I retten ble dette med mengde kun nevnt fra Torp sin side, og det var ikke dokumentert. Vi trodde dette ikke hadde noe fra sakens gang, derfor ble det ikke videre debattert. Akkurat dette, mengde ble det «fellende» beviset.
Som ikke var med i siktelsen, og som ikke er blitt behandlet i retten det avgjørende i denne saken. Da må vi si det er et justismord!

Hva Torp selv, og hans disipler har kommet imot meg både i mengde og verbale ord og utrykke er langt sterkere og mye mer i mengde.

Med andre ord, her opererer politiet og påtalemakten med to sett med lover. En for meg, og en for alle andre. Dette er også klart imot all rettferdighet, demokratiske lover og vanlig rettsfølelse!

Jeg og min familie har opplevd det meste som er mulig, av løgn, fabrikkerte ting og dokumentforfalskning. Drøssevis av personlige mailer imot meg og min familie og våre arbeidsgivere.
Våre barn er hengt ut, sågar som homofil. Blitt ønsket døden og mye, mye mer!

Skjønner deg Vebjørn Selbekk at du ikke vil skrive om dette eller la noen av dine journalister skriver om dette fra min side. Det vil sette deg i et dårlig lys nå som du tross alt er blitt respekter her i det Norske samfunnet.
Men hva viser min dom?
Det er ikke bare i den muslimske verden det er trange kår for tros- og ytringsfriheten. Men høyeste også her i Norge, og helt sikkert over hele den vestlige verden og verden for øvrig.
Den må vi sloss for her dag. En dag er det muslimer og araber som angriper den. Neste gang er det her i den vestlige verden og da både av kristne og sekulære hedninger.

Tros- og ytringsfriheten er absolutt, derfor er dommen imot meg både kristendomsforfølgelse, angrep på tros- og ytringsfriheten og tidenes justismord!

Dette er vel verd å skrive om, men kanskje omkostningene blir for høye?

Her er omtale om meg gått ut på at jeg har to barn utenforbi ekteksapet for å sverte min troverdighet. Jeg har fått høre at jeg er mentalt forstyret, har mange sykdommer. Og skulle vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus og mye annet,
Tar en med hva Torp har skrevet om meg, så overgår han meg mange, mange ganger. Han fremstår som et klassisk nettroll og full av hat imot meg og den Himmelske blogg. Dette noe jeg overhode ikke har gjort, da jeg har skrevet at Torp er en psykopat, ekkel, åndelig sett spedalsk og en narreApostel.
Da har retten bak ryggen min og Brynjar Meling gitt en dom som ikke er blitt behandlet i retten, som virkelig en burde ha skrevet om.

Min advokat Brynjar Meling har også til en viss grad blitt holdt for narr.

Under retten har alle dommerne vært så enig med ham, vi trodde da vi var inne på et rett spor. Min advokat har holdt frem at det er brukt feil lovanvendelse imot meg og den Himmelske blogg.
Da med støtte bl.a. fra Jon Wessel-Aas som har åpent sagt at denne saken hører hjemme i Norsk Høyesterett, men den ble avslått der uten noen form for begrunnelse.
Med andre ord, de har ført oss bak lyset med å debatterte dette i retten utførlig. Mens det jeg er blitt dømt for, er blitt totalt oversett.
Det forteller at hele dommen imot meg – selv om det dreier seg om peanøtter – da i forhold til penger. Så er dette en form for skuespill og juks som er en rettstat uverdig!

Er vi i Kongo eller Norge? Jeg ønsker å si Norge, men det føles som Kinshasa og Kongo.
Er en blitt tiltalt der med den type for rettergang som vi så på Tjostolv Moland og Joshua French som selvfølgelig ikke var noe annet enn en «Kenguru-rettsak», med en dom som var like troverdig som et eventyr. Med andre ord, hele retter prosessen imot meg og den Himmelske blogg er dypest sett et angrep på alt det vi i den vestlige verden har bygget opp gjennom tiden!

Vebjørn Selbekk, her bør du komme på banen, og slippe meg til. Og selv enten ta bladet fra munnen og la en av dine journalister intervjue meg slik at folk har en viss form for mulighet til å forstå saken. Her er dessverre denne saken blitt dekket så skjevt og upålitelig, at de fleste tror åpenbart mer på løgnen enn sannheten!

Håper på en posetiv respons og at du vil skjønne at tros- og ytringsfriheten er noe som vi må slåss for hver dag?
Ikke bare en dag, da en dag er det muslimer og Arabere som vil ha den bort. Her som i min sak, er det mennesker i den vestlige verden, med politiet, en narreApostel og domstolene. Det er like farlig og suspekt, uansett hvem det er som prøver å fjerne og innskrenke tros- og ytringsfriheten!

Ikke vær så blåøyd og tro at vi i Norge og den vestlige verden er «ferdig» modnet. Mens muslimer og Araber ikke er det. Uansett hvilket land, forhold og styresett vi lever under, så vil alt alltid bli satt under press!

Tros- og ytringsfriheten er noe vi må kjempe for og stå opp for hver dag!

Det har ikke minst vist seg i min sak, at her kan en narreApostel villede både politiet og domstolene.
Frivillig eller ikke, det har åpenbar skjedd her da hele saken imot meg og den Himmelske blogg er et falsum bygget på en politianmeldelse som er falske anklager da det er mitt syn og forkynnelse av det kristne ekteksapet som har skapt denne konflikten, ikke noe annet.
Anmeldelsen til Torp var et skalkeskjul for å få dette til, ser en ikke dette så er en naiv, svaksynt, nærmest blind!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...