tirsdag 19. desember 2017

Nr. 135: Hvorfor dommen imot meg er Norgeshistoriens, en av de største justismord, hvis ikke det største?!

Nr. 135:
Hvorfor dommen imot meg er Norgeshistoriens, en av de største justismord, hvis ikke det største?!

Tarvelig dom, da alt hva jeg har skrevet om Jan Aage Torp er sant, og det er ikke grovt i det hele tatt. Det er en god og nøyaktig beskrivelse av narreApostel Jan Aage Torp.
Christensen ble dømt utfra straffelovens § 390a "for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred". I dommen fra Oslo Tingrett heter det at grunnlaget for dommen er:

I perioden fra januar 2012 til mars 2015 fra sin bopel i Krokstien 2C i Oslo eller andre steder, fremsatte han på nettsiden jan.christensen.net og/eller andre nettsider som han hadde opprettet, en rekke blogginnlegg hvor Jan-Aage Torp ble omtalt blant annet som 'selvsentrert', 'ekkel', 'frekk', 'narsissistisk', 'syk', 'tyrann', 'psykopat' og 'spedalsk'. 

Videre ble det gjentatt i flere av innleggene og/eller i kommentarfeltet at Torp 'lever i hor', samt at han er en 'gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken'.

Bilde av en av dommerne som avslo anken min i Norsk Høyesterett, Arnfinn Bårdsen, det var to andre til som avslo anken min. Det var Wenche Elizabeth Arntzen og Wilhelm Matheson, de har med dette vist at de nok ikke er helt skikket for den jobben de er satt til å gjøre etter min vurdering. For å avvise denne anken er helt på «tryne»!


Bilde av forkastelsen av anken uten begrunnelse som bare viser at dommen imot meg er fabrikkert og vi i realiteten ikke har hatt noen mulighet å vinne frem. Vil derfor prøve dommen innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.Jeg mener ikke at det som jeg har vært og er utsatt for er Norges verste justismord, men største i den forstand at jeg er blitt dømt for en ting som aldri er blitt behandlet i retten. Og hva jeg er siktet for, ble behandlet i retten, men ikke dømt for.
Da er det en dom som på mange måter er skrevet på «bakrommet» og som minner om en dom fra Kongo eller Nord Korea, om enn ikke verre. Skal prøve å kontorisere dette, da en del ikke vil eller skjønner dette.

1.)  Store norske leksikon: Justismord, opprinnelig det tilfelle at en uskyldig ble domfelt og henrettet. I nyere språkbruk brukes uttrykket tidvis om enhver avsagt og rettskraftig straffedom som rammer en som ikke skulle vært domfelt (sitat slutt).
Hele saken bygger på falske anklager fra Jan Aage Torp sin side, det var han skulle og bør bli domfelt i denne saken, ikke meg!

2.)  Brynjar Meling skriver i sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett som er selve grunnen for at dette er et justismord:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
(sitat slutt).

Når det jeg er blitt dømt for ikke har vært debattert i retten.

Da mangler dette vel sidestykke? Og jeg får beskyldninger imot meg som virker å være skrevet på et «gutterom» da det jeg blir beskyldt og tillagt meg av meninger, holdninger og synspunkter som ikke er blitt tatt opp til behandling.

Tidens justismord, en dom ala Kongo og Nord Korea er dette!

3.)  Når hatPastor Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har skrevet mye mer både i mengde og verbale ord og utrykk enn meg. Da blir dommen imot meg et justismord og fabrikkert.

4.)  Jeg har skrevet det jeg har gjort ut i fra en teologisk og bibelsk overbevisning. Har aldri hatt kontakt med Jan Aage Torp, bortsett fra jeg har lest om at han er en horkarl med å være oppadgiftet.

Det er derfor en dom som innskrenker tros- og ytringsfriheten.

5.)  Når det er snakk om mengde, så er 95 % av hva som er skrevet om Jan Aage Torp skrevet etter hans fiktive anmeldelse av meg, derfor blir både anmeldelse og dom imot meg og den Himmelske blogg ikke noe annet en et falsum og et justismord.

6.)  I denne saken så er det misbruker av loven fra politiet og Norsk rettsvesen for å få meg dømt:

§ 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Jeg har aldri oppsøkt Jan Aage Torp en eneste gang, men jeg av han og hans støttespillere. Har fått drøssevis av mail, dokumentforfalskning og mye annet. Dette overser poltiet totalt, som viser bare at jeg anser politiet som kriminelle!

7.)  Hva andre skriver og taler på nettet og ellers. Det gjør meg til en søndagsskole gutt i så henseende. Hadde jeg vært Muslim, Sikh eller vanlig hedning hadde ingen brydd seg. Det er fordi jeg er en kristen, og Torp har fått disse råtne menneskene med seg imot meg og den Himmelske blogg. At jeg er blitt domfelt for noe jeg egentlig ikke har gjort. Det har ikke vært debattert i retten hva jeg er dømt for.

8.)  Jan Aage Torp kom med noen tall i Oslo Tingrett som ikke er blitt dokumentert. Det er underlig med dette, at en mann som åpenbar lyver og gjør hva som helst for å få frem sine interesser og synspunkter. Ikke blir avkrevd dokumentasjon av, dette i seg selv forteller at hele saken imot meg og den Himmelske blogg er egentlig en stor farse!

9.)  Min subjektive opplevelse av dette er også negativ. Da jeg tros aldri har vært dømt før om jeg har vært i retten en gang. Da skulle disse som er profesjonelle være til hjelp og veiledning, men her gjør de det motsatte. De utnytter min «snillhet» og at jeg er en lovlydig person til å skriv en dom på «bakrommet»! Dette er råttenskap og uredelighet i mine øyne.

10.)                 At saken ikke kom opp i Norsk Høyesterett for behandling, uten begrunnelse gjør at egentlig rettsikkerheten her i Norge til null!

Sluttkommentar:

Det er ikke uten grunn vi ønsker å prøve denne saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er at dommen imot meg og den Himmelske blogg er et justismord.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...