mandag 18. desember 2017

Nr. 134: Det er ikke advokat Brynjar Meling sin feil at vi tapte saken og må gå til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike med saken for om mulig å vinne frem og få meg og den Himmelske blogg frikjent!

Nr. 134:
Det er ikke advokat Brynjar Meling sin feil at vi tapte saken og må gå til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike med saken for om mulig å vinne frem og få meg og den Himmelske blogg frikjent!

Harald Heide Steen Jr. i rollen som narren i «Reisen til julestjernen».
Slik synes jeg min advokat Brynjar Meling er blitt behandlet i retten her i Norge, derfor er skylden for mitt nederlag hos dommerne, ikke hos Brynjar.
Brynjar Meling har gjort en meget solid jobb for meg, der ankeskrivet til Norsk Høyesterett topper det hele.

Det er vel det beste ankeskrivet som er skrevet noen gang til Norsk Høyesterett og blitt avvist.

Saken imot meg og den Himmelske blogg ser mer og mer ut som et komplott, ikke en rettstat og demokrati verdig!


 
Jeg legger ikke noe skyld på advokat Brynjar Meling at vi tapte denne saken imot Jan Aage Torp og Oslo politiet.
Dette er noe som ikke min advokat kunne noe for, da han egentlig er blitt ført bak lyset, og lurt av både Oslo politiet og domstolene.

Ser du på hans ankeskriv til Norsk Høyesterett, så er det vel aldri skrevet et bedre skriv der til?
Det var fenomenalt godt skrevet!
Det ble Torp, politiet og rettsvesne i Norge satt sjakk matt. Det var vel en av grunnene fordi saken ble avvist i Norsk Høyesterett at Meling skrev «for godt»! Det tror jeg i hvert fall!

Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett har til en viss grad holdt advokat Brynjar Meling for narr da de har gitt inntrykk av at de er enig med hans argumentasjon. Men i virkeligheten, så er det overhode ikke enig med ham!

Dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.

Alle disse dommerne, spesielt i Borgarting lagmannsrett gav klart utrykk til Brynjar Meling under rettforhandlingene at de fulgte hans resonnement.
Men hva gjør de?
Det som ikke er i siktelsen, og som ikke har vært gjenstand for drøftelsen i retten.
At det er skrevet mye, ikke lite. Det legger de til grunn for å dømme meg.
Da Brynjar Meling argumenterte for feil lovanvendelse.
Brukte all sin tid og hele sin prosedyre på dette. Og dommerne gav utrykk for at dette var de enig med. Da, hvis de hadde vært noenlunde redelige og fair.

Så hadde de gitt utrykk for at dette var de ikke helt enig med ham, og gått på det som åpenbart har vært viktig i denne saken. Det er hvorfor vi har brukt så mye spalteplass. Men det gjør de ikke, som bare beviser at i mine øyne er politiet, retten og Torp er tre kriminelle som holder med hverandre for å ta to rettferdige.


Med andre ord, rettergangen har avslørt og viser at i realiteten er de som skulle vært domfelt her, ikke blitt det. Det er fremfor alle, Jan Aage Torp som kom med en fiktiv anmeldelse for å få stoppet meg og den Himmelske blogg da vi forkynte klart ut i fra bibelen at å være oppadgiftet som en kristen og apostel. Det er å leve i horeri og synd etter bibelen.

Og spurt både meg og han hvorfor det er skrevet så mye angående narreApostel Jan Aage Torp. Da hadde de fått klart svar, og hele saken imot meg hadde de ikke hatt noe å dømme meg for.
Dommerne her i Norge fremstår som råtne og uredelige i mine øyne når de går frem på denne måten.
Helt greit at de hadde kommet til denne sluttingen de har gjort, hvis de hadde gjort det på en redelig og god måte!

Matestykke!

Da jeg gikk på skolen så lærte jeg noe som var veldig viktig.
Bl.a. i matematikken som ellers i livet. Det var ikke bare å ha rett, men å sette ting opp rett. I matematikken var det viktig at en ikke bare fikk det rette svaret, men satte opp regnestykke rett. Begge deler skulle være rett, og mattelæreren min sa at han også gav halvt rett hvis mattestykke var rett satt opp rett.

Slik også her med disse rettsakene vi har vært igjennom.
Jeg har ikke noe problem med å bli bøtelagt for å ha skrevet ufordelaktig imot narreApostel Jan Aage Torp. Det går helt greit.
Men når det jeg er blitt dømt for, å skrive i mengde ikke er blitt behandlet i retten. Da blir og er det et justismord og det er fabrikkert.

Det som ble behandlet i retten, spesielt under rettforhandlingene i Borgarting lagmansrett. Det var lovanvendelse, men dette var kun et spill for galleriet da de dømte meg for noe helt annet. Med andre ord, det som ble tatt opp, og som dommerne nikket anerkjennende til. Det var kun et spill for galleriet, og de dømte meg for det som ikke ble tatt opp i retten.
Dette er en rettstat som Norge skal være, at de står totalt ribbet tilbake og det er uverdig og primitivt. Det hører til i mørke, og slik som dette påpeker jeg og er ikke redd for å skrive eller snakket nedsettende om noen. For slik oppførsel er langt under minstemålet!

Hva bør en nå gjøre?

Ja, egentlig så burde denne saken når den er kommet så langt vært behandlet i Norsk Høyesterett. Det er egentlig det eneste rette, elle så må vi ta den til Strasbourg.
Til menneskerettighetsdomstolen der, hva annet kan vi gjøre?

Sluttkommentar:

På mange måter er denne dommen og behandlingen uverdig. Også overfor Brynjar Meling som har lagt ned mye arbeid og prestisje i dette.
Synes det er temmelig falskt det som har vært hans hovedanliggende, som går på lovanvendelse imot meg er feil brukt.
At dommerne, spesielt i Borgarting lagmansrett spør spørsmål til ham og later som de er veldig enige og inntressert. Vi trodde da på frikjennelse, men fikk denne horrible og feilaktige dommen imot oss som mitt i ansiktet!

I Oslo tingrett var ikke dette med mengde gjenstand for drøftelse, som igjen forteller når siktelsen imot meg gikk på hva jeg hadde skrevet.
Det var at Jan Aage Torp åndelig sett er spedalsk, en psykopat, narreApostel, ekkel og en horkarl. Alt dette er jo man sant, og dette som jeg her skriver er jo man som barnemat i hva som ellers blir skrevet daglig på nettet.
Med andre ord, dommen imot meg er også kristendomsforfølgelse.
For det er kun ut i fra at jeg er en kristen, at de dømmer meg.
Hadde jeg vært muslim eller vanlig profan, hadde ingen brydd seg!

I virkeligheten nå i ettertid må jeg si at det hele er kun et spill for galleriet, og de holder Advokat Brynjar Meling som en narr.

Slik behandling er primitiv og ufint etter min mening.
Jeg får flau smak i munn over selve behandlingen, ikke først og fremst resultatet.
Jeg kan leve med å betale 15.000,- kr i bot for å ha skrevet noe ufint på nettet hvis det hadde vært riktig. Men her er det ikke det, det er motsatt.

Det er Jan Aage Torp og hans allierte som har skrevet minst tre ganger sterkere i verbale ord og utrykk enn meg. Samt også i mengde, mye mer.
De har ikke bare skrevet på nettet, de har oppsøkt meg og min familie med drøssevis av mailer, dokumentforfalskninger og skrevet også inn til våre arbeidsgivere og andre. Med andre ord, familien Christensen er fritt vilt!
Denne dommen hvis den blir stående er uverdig, primitiv og urettferdig!

Synes også synd på min advokat som er blitt holdt for narr, spesielt av Borgarting lagmansrett og Norsk Høyesterett.
Etter Brynjar Meling sitt fenomenale og utrolig gode ankeskriv til Norsk Høyesterett, at dette ble avvist er for meg en gåte.
Det er sykt urettferdig, og når vi vet at de ikke begrunnet det heller.
Så fremstår hele greiene som vi er mer i Kongo enn i Norge!

Saksgangen imot meg og den Himmelske dom er verre enn selve dommen, det er prosessen for å få en dom imot meg og den Himmelske blogg som gjør hele saken til en stor, stor farse. Det er å holde alle for narr, ikke minst min meget gode advokat Brynjar Meling som har prosedert på feil lovanvendelse.
Noe som har vist seg å være noe som retten ikke har brydd seg om et gram.
Men det som ikke har vært oppe til behandling, eller som vi er blitt spurt om.
Som ikke har vært på agendaen, mengde av skriverier.
Det bygger alt på, dette er som sagt en dom ala Nord Korea enn ala Norge og et vestlig, fritt demokratisk land!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...