mandag 18. desember 2017

Nr. 128: Kjell Andersen lukker øyne og vil ikke innse at dommen imot meg og den Himmelske blogg er en dom ala Kongo og Nord Korea dom!

Nr. 128:
Kjell Andersen lukker øyne og vil ikke innse at dommen imot meg og den Himmelske blogg er en dom ala Kongo og Nord Korea dom!

Språkbruken på SøkelysJan Aage Torp har ikke tatt avstand fra dette, som er skrevet av hans tilhengere.
Da er det åpenbart at han enten står bak dette, eller er delaktig i slike artikler, ille:


https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/01/25/pastor-torp-vant-det-forste-slaget-vant-han-krigen/
Min advokat Brynjar Merling som er blitt totalt oversett og ignorert i retten.
Han sa klart i fra i Oslo tingrett at Jan Aage Torp har verbalt gått uendelig mye lengre enn meg å kalle meg for en Anders Behring Brevik forsvarer, tilhenger, tvillingsjel, etterfølger og barnemorder-supporter.
Bilde av ABB som Torp mener jeg er en tvilling-sjel til.Her fra nettstedet Søkelys.
Kjell Andersen du skriver:
«Nå fant jeg spørsmålet ditt Christensen: Jeg er uenig i at det er et justismord selv om jeg hadde ønsket at saken hadde blitt behandlet av høyesterett. Jeg begrunner et slikt ønske med at dommen hadde hatt større autoritet dersom lagmannsretten og høyesterett hadde gitt partene tid til å forklare seg. Når det er sagt mener jeg dommen likevel er riktig fordi jeg mener at ytringsfriheten ikke betyr en automatisk rett til å fritt kunne bruke mengdevis av skjellsord mot de ofre man har plukket ut.
 Selv om jeg applauderer Selbekks kamp for ytringsfriheten under eksempelvis karikatur-striden -er det her viktige forskjeller -og jeg mener Selbekk argumentasjon her kommer til kort.»

Jeg svarer:
Skjønner du misliker meg og den Himmelske blogg, det er helt allright!

Men at du ikke ser at det som er kommer imot meg er faktisk en dom ala Kongo eller Nord Korea.
Det som jeg er blitt dømt for, å skrive ikke et ord, men det samme ordet, eller ordene flere ganger. Det er altså mengden til sammen som har vært avgjørende.
Men dette har ikke vært oppe til behandling i retten, kun skrevet inn i dommen.
Hvis du ikke ser, eller vil se at dette er et justismord og et komplott imot meg og den Himmelske blogg. Da vet jeg ikke hva som må til for at de øyne skal bli opplatt.

NÅR EN IKKE HAR FÅTT ANLEDNING Å FORSVART SEG, DA DET EN ER BLITT DØMT FOR IKKE HAR VÆRT GJENSTAND FOR DRØFTELSE I RETTEN, DA ER DET EN DOM ALA KONGO ELLER NORD KOREA.

Dette skriver også Brynjar Meling i sitt ankeskriv som faktisk høyesterett er så råtne at de ikke kommenterer engang, snakk om justismord.

Dette skriver Brynjar Meling:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Sluttkommentar:
Dette er en meningsutveksling på nettstedet Søkelys som er mye lengre enn dette.
For en gang skyld skal jeg fatte meg i korthet.
Når det jeg er blitt dømt for ikke har vært debattert i retten.
Da mangler dette vel sidestykke? Og jeg får beskyldninger imot meg som virker å være skrevet på et «gutterom» da det jeg blir beskyldt og tillagt meg av meninger, holdninger og synspunkter som ikke er blitt tatt opp til behandling.

Tidens justismord, en dom ala Kongo og Nord Korea er dette!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...