mandag 18. desember 2017

Nr. 123: Arbeider om mulig for å se på hvordan det er realistisk å anke til Strasbourg, å bli hørt der for å bli frikjent, og vinne over den Norske stat som operer på et nivå som i Kongo og andre primitive land!

Nr. 123:
Arbeider om mulig for å se på hvordan det er realistisk å anke til Strasbourg, å bli hørt der for å bli frikjent, og vinne over den Norske stat som operer på et nivå som i Kongo og andre primitive land!

Bilde av narreApostel Jan Aage Torp som lyver, fordreier sannheten og gjør alt han kan for å få meg og den Himmelske blogg dømt. Hvorfor? Fordi vi taler klart og tydelig bibelens budskap om skilsmisse og gjengifte!


Det koster penger, hvil du være med? Så støt meg og den Himmelske blogg.

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Men hvorfor jeg vil anke dommen til Strasbourg, er fordi jeg er blitt dømt for noe som ikke har vært oppe til behandling i tingretten eller lagmannsretten.

Det er ikke hva jeg har skrevet, men mengden som jeg blir domfelt for. Dette er et slag under beltestadiumet og ikke en rettstat verdig å bli dømt for noe som ikke har vært oppe til behandling, rett og slett et justismord.

Avisen Dagen skriver om dette her:

Ønsker å anke sjikanedom til Strasbourg

Bloggeren Jan Kåre Christensen får ikke sin sak behandlet i Høyesterett, men tar den trolig til Menneskerettsdomstolen.

Jan Kåre Christensen er dømt i to norske rettsinstanser for sjikane mot pastor Jan-Aage Torp. Han kritiserte i første rekke at Torp har giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han senere endret til «horkarl», som det står i noen bibelutgaver.
Han har også brukt andre nedsettende ord om Torp, hans kone samt andre forkynnere.

Forelegg

Christensen fikk i 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham for gjentatt sjikane, men vedtok ikke boten og ble i fjor dømt til å betale 12.000 kroner.
Saksbehandling og lovanvendelse ble anket til Borgarting lagmannsrett hvor advokat Brynjar Nielsen Meling ba om frifinnelse. Retten fant at Christensen har overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».

21. juni konkluderte Høyesteretts ankeutvalg enstemmig med at ingen særlige grunner tilsier at saken bør fremmes for Høyesterett.

– Kriminelle handlinger

I en SMS til Dagen skriver Christensen at anken garantert ville gått igjennom hvis han hadde vært muslim.
Han karakteriserer avvisningen slik: «Dette er kriminelle handlinger gjort av politiet og påtalemyndighetene, samt domstolene i Norge.»
Christensens siste rettslige mulighet er å få saken behandlet i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. I tekstmeldingen sier han at han ønsker å anke dit.

– Be at Guds vilje seirer, skriver han.

Sluttkommentar:

Ingen avgjørelse tatt. Men ønsker din støtte og forbønn kjære venner!
Må undersøke alt, og så får vi ta det derifra!

Det viktigste er å få rede på hvilken muligheter det er og finnes, så anke.
Alt dette koster tid, penger og ressurser.
Be derfor at Guds vilje skjer!
Samtidig, det er en stor ære å bli vanæret for Jesu navn skyld kjære venner!


Matt. 5. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1997-narreapostel-jan-aage-torp-og.html
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1998-nar-siktelsen-sier-at-det-jeg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1995-selv-kim-jong-un-hadde-vrt.html

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1994-norges-historiens-strste.html
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1967-eksklusivt-intervju-pa-den.html

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...