mandag 18. desember 2017

Nr. 122: Hvis den uriktige og fabrikkerte dommen fra Borgarting lagmansrett blir stående, så er ytringsfriheten innskrenket i Norge og kristendomsforfølgelsen startet i Norge!

Nr. 122:
Hvis den uriktige og fabrikkerte dommen fra Borgarting lagmansrett blir stående, så er ytringsfriheten innskrenket i Norge og kristendomsforfølgelsen startet i Norge!

Bilde av medierettsadvokat Jon Wessel-Aas som reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken imot meg da dette er total feil lovanvendelse.
Samt at det jeg har skrevet og talt ligger milevis innforbi tros- og ytringsfriheten. Det er bare at jeg har skrevet for mye om det samme som gjør det straffbart, dette er «apekatt-jus» spør du meg!


Dette legget til grunn for dommen som viser bare at Borgarting lagmansrett med de tre menn, godt voksne setter seg fullstendig over tros- og ytringsfriheten. De vet åpenbart ikke hva de holder på med!

Etter lagmannsrettens oppfatning rammes Christensens opptreden av straffeloven § 390a. De konkrete uttalelsene og beskyldningene mot Torp var klart egnet til å krenke hans fred. Det legges særlig vekt på det store antallet krenkende uttalelser og utsagn som foreligger i saken, intensiteten i bloggvirksomheten og at Christensens virksomhet har foregått over en relativt lang tidsperiode. Lagmannsretten er enig med tingretten i at uttalelsene samlet sett har beveget seg bort fra saklig tros- og religionskritikk, og har heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning av Torp. Christensen har opptrådt unødvendig hensynsløst og sterkt klanderverdig i denne saken. Christensen har benyttet unødvendig krenkende ord og uttrykk for å uttrykke sin misnøye med Torp og hans levemåte.
(sitat slutt).

Det er da jeg og ingen andre som skal sette de grensene når de mener at mine ord og begreper er innforbi det som er lovlig og akseptabelt.

Det er at de sier jeg skriver er innforbi tros- og ytringsfriheten.
Men hvis en gjentar en ting for mye, så er det ikke lengre innforbi tros- og ytringsfriheten!

Se for deg du går inn på Seven eleven, kjøper en cola. Du gjør det en gang til, tiende gang du kjøpet en Cola, så kommer politiet og henter deg.

Med andre ord, her setter Borgarting lagmansrett seg over tros- og ytringsfriheten med at hvis en gjentar ting ofte nok, så er det straffbart.

Og hvorfor har jeg gjentatt dette?
Fordi jeg har gitt et tilsvar til hva Jan Aage Torps venner har skrevet for å forsvare sin læremester!
Jeg har fått flere hundre artikkler skrevet imot meg om tema Jan Age Torp. Samt at jeg har fått over 20.000 hatmeldinger imot meg som ikke blir tatt med. Da blir hele bildet av saken totalt forvridd og feilaktig!
Nei, jeg ser ikke at denne dommen er rett noen som helst måte.

Med andre ord, her setter lagdommer Øystein Hermansen, lagdommer
Bjørn E. Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad seg over både Norsk lov, tros- og ytringsfriheten. Hva er det da? Kristendomsforfølgelse de bedriver!
Hva jeg leser på nettet – daglig! Så er hva jeg har skrevet som peanøtter mot hva andre gir utrykk for hva de mener og tror. Hvorfor bruker ikke politiet og domstolene tid, penger og krefter på det? Og hvorfor er det så få, hvis det er noen kristne som forsvarer meg?
Med andre ord, vi er nå der de første kristne var som ble forfulgt p.g.a. sin tros skyld!

Ap.gj. 8. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. 

Dommen imot meg er et stort surr!

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas sier, er det samme som min advokat Brynjar Meling har prosedert.

I Borgarting lagmansrett brukte han ca. 1 ½ time på dette.
Statsadvokat Guro Hansson Bull brukte under 1 minutt, men hun brukte en tre kvarter på å si det samme som politiadvokat Dag Paulus sa i Oslo tingrett, bare «forbedret» versjon.

Men med de samme løgnene og forvridde virkelighet med Jan Aage Torps løgner som eneste referanse punkt! Ikke mye å skryte av!

Hva var det Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas sier? Her fra det intervjuet som ble gjort med han i avisen Vårt Land:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

Videre sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas følgende da han blir intervjuet i avisen Vårt Land:
– En horebukk-dom kan føre til at færre ytrer seg

Advokat mener en dom i saken mot pastor Jan Kåre Christensen vil gjøre grensene for ytringsfrihet mindre tydelige.

Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris». Onsdag møttes de i retten.

Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Injurier. Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor. Men det er selvsagt grenser for hva en kan beskylde noen for
(sitat slutt).

Det er underlig at begge dommene imot meg bygger ensidig på Jan Aage Torps fabler med tall om hva og hvor mye jeg har skrevet om ham, ikke noe av dette er dokumentert. Med andre ord, begge dommene imot meg og den Himmelske blogg er i mine øyne et makkverk da ikke noe er dokumentert! Tragisk!

Jeg føler at i hvert fall jeg er blitt tatt på senga, og slik denne saken virkelig er. Ikke er kommet frem.

Vil bare si kort at det er opprettet en egen blogg for å sverte meg og min familie, om veldig mye er slettet fra den bloggen.

Der skriver de t.o.m. at jeg har et forhold til politikvinnen på Manglerud, hvis ikke det er straffbart, så vet ikke jeg:


Jan Kåre Christensen har, både seksuelt og på andre måter, trakassert og terrorisert dommeren Malin Strømberg Amble i den forrige Tingrettssaken. Malin Strømberg Amble vil trolig også være involvert i den nye Tingrettssaken mot Jan Kåre Christensen. Derfor er det meget trolig at hans advokat Brynjar Meling har passivt eller aktivt godtatt denne terroren og trakkaseringen av Malin Strømberg Amble. Her har han brutt god advokatskikk og norsk lov.

Jan Kåre Christensen har både seksuelt og på andre måter, trakassert og terrorisert polititjenestekvinnene Monica Lillebakken, Oda Karterud og Lena Fjalestad fra Manglerud Politistasjon. Disse har deltatt i etterforskningen av Jan Kåre Christensen sin terror av Jan Aage Torp og hans familie. Disse tre vil også spille en sentral rolle i den kommende Tingrettssaken. Derfor er det meget trolig at hans advokat Brynjar Meling har passivt eller aktivt godtatt denne terroren og trakkaseringen av disse tre politikvinnene. Her har han brutt god advokatskikk og norsk lov.
(sitat slutt).

Hvorfor har jeg nevnt Torp ofte? Ikke så mye som han påstår, det er fordi jeg har svart på sikkert 20.000 hatmeldinger fra støttespillere til Jan Aage Torp.

Dette legger de til grunn for dommen både i Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett:

Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en "hore" 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en "gammel gris" over 30 ganger, "horebukk" over 110 ganger, "narcsissist/narresist" over 30 ganger, "psykopat" over 200 ganger og "falsk pastor/profet/apostel" over 400 ganger.

For det første, at Torp er nevt ofte ved navn, er fordi jeg har svart på 20.000 hatmeldinger fra hans støttespillere.
Horebukk har jeg nevt 2-3 ganger, men hans støttespillere som også har skrevet på bloggen min, har nevt dette resten eventuelt?
Kona til Torp både hans første og andre kona er ikke nevt omtrent, bare som utfyllende kommentarer. Dette er tatt omtrent ut av løse luften og fabrikkert usannheter som alt annet med Jan Aage Torp.

Psykopat er nevt regner jeg med en brøkdel av de gangene av meg, resten av hans støttespillere da de såkalt har gjengitt meg.

På den falske Smyrnabloggen er også min sønn omtalt med en legning som er direkte løgn, om mesteparten er slettet. Så er det kommet ut, at dette ikke er straffbart skjønner hverken jeg eller min familie ikke noe ut av selv om vi har politianmeldt det!

Saken imot meg og den Himmelske blogg er tre eldre herremenn som setter seg over både Gud, Norsk lov, tros- og ytringsfriheten slik jeg ser det!

Be kjære venner om at anken går igjennom til høyesterett, og at jeg der blir frikjent! For alt imot meg både i tingretten og lagmannsretten er fabrikkert!

Men uansett, så leve jeg godt og med verdighet med uretten som er begått imot meg, min familie og støttespillere! Blir ikke knekt av dette, uansett!

Dommen er uflidd, primitiv og lite reflektert også, da saken var angående lovanvendelse. Men her ender vi opp med at det er en dom som angriper tros- og ytringsfriheten, samt den har et snever at kristendomsforfølgelse!

Relaterte linker: 

http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1925-tapte-men-vil-anke-til.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1924-det-ser-ut-som-at-jon-wessel.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1923-dommen-fra-borgarting-er-like.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1921-jeg-har-ikke-hrt-noe-om-jeg.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 500: Justismord er ikke allright!

Nr. 500: Justismord er ikke allright! Det som skjedde mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp var virkelig ille! Større justismor...