mandag 18. desember 2017

Nr. 120: Jeg er forsøkt truet til taushet, og det er målet med det som Jan Aage Torp holder på med, ikke noe annet!

Nr. 120:
Jeg er forsøkt truet til taushet, og det er målet med det som Jan Aage Torp holder på med, ikke noe annet!

Se her for et eksempel:
Robert (Ansgar Braut) on 25/05/2014 at 13:48 said:
Å kontakte fagforeningen som representerer busselskapet som Jan Kåre Christensen arbeider for, er en god ide.
Men jeg skal gi Jan Kåre Christensen en mulig til å komme ut av dette: Sletter du bloggen i dag, så er denne saken avsluttet fra min side. Og slutter med å henge ut folk med navn og bilder.
Velger du ikke å gjøre dette vil fagforening og arbeidsgiver bli varslet.

10. Robert (Bjørn Storm Johansen?) on 24/05/2014 at 23:56 said:
Betyr det at du hever deg over norsk lov, Jan Kåre Christensen? Det er tydelig. Du må stå til ansvar for det du gjør. I kveld har du overtrådt en ny grense. Uttalelsene dine om en viss evangelist er særdeles grove. Så grove at vi ikke kan sitte stille og se på at du holder på slik. Det samme er også uttalelsene dine om massemorderen og handlingene hans, noe som i høyeste grad er støtende for de pårørende.
Din oppførsel er svært nedrig. Derfor velger jeg å ta kontakt med din arbeidsgiver. Og så får vi vurdere – sammen med andre som er blitt utsatt for dine skriverier – om vi ikke også skal politianmelde deg. Jeg vil også tro at politiet vil være interessert i en person med slike meninger som deg, og som oppfører deg på en måte som tyder på at du ikke er frisk. Har man ansvaret for å kjøre så mange mennesker som du har som buss-sjåfør er det en forutsetning at man er frisk.
13. Torodd Fuglesteg on 24/05/2014 at 22:55 said:
Jeg ser at Jan Kåre Christensen ogsaa har en gammeldags klassisk rasistisk forstaaelse av samkvem mellom mann og kvinne. Man skal ikke gifte seg eller ha samkvem med andre raser, skriver Jan Kåre Christensen. Ogsaa her er han paa linje med barnemorderen og terroristen Breivik. En guttunge som Jan Kåre Christensen har mer sympati for enn hans 77 ofre.
Ja, jeg tror at hans arbeidsgiver burde faa vite om dette.

14. Robert on 24/05/2014 at 22:42 said:
Jeg skal sørge for at nevnte evangelist blir gjort oppmerksom på dette særdeles stygge overtrampet. Dette er injurierende og vil kunne medføre at Jan Kåre Christensen blir politianmeldt.

15. søkelys (Kjell Andersen) on 24/05/2014 at 22:39 said:
Jeg er tilbøyelig til å være enig med Robert her. Jeg tror du kan bli anmeldt for ærekrenkelse ved å bruke ord som “hallik” om bestemte navngitte personer. Jeg vet ikke hvorvidt (aktuelle person) er kjent med din blogg, men ordet du bruker her kan medføre konsekvenser.

16. Robert on 24/05/2014 at 22:35 said:
Det er bra. Da bør du også endre de kommentarene hvor jeg bruker navnet.

17. søkelys on 24/05/2014 at 22:33 said:
Jeg er tilbøyelig til å være enig.. Jeg vet Jan Kåre har omtalt han slik i et innlegg på sin blogg. Jeg skal vurdere å erstatte hans navn med (navngitt evangelist).

18. Robert on 24/05/2014 at 22:30 said:
Dette er nå blitt så stygt og med så grove krenkelser, at jeg kommer til å ta kontakt med din arbeidsgiver og vise ham disse kommentarene fra deg og gjøre ham oppmerksom på bloggen din. Særlig kommentaren din om Brevik vil nok interessere ham.
Et buss-selskap er avhengig av et godt rennomme, og at folk kjenner seg trygge på at sjåføren er mentalt stabil. Du viser nå alle tegn på at noe er riv ruskende galt.

20. Robert on 24/05/2014 at 22:21 said:
Nå begynner det å bli tydeligere og tydeligere hva vi har å gjøre med. Jan Kåre Christensen trer nå frem i lyset med hele seg. Grundig avslørt og avkledd. Nå begynner han å bli desperat.
Samtidig så er denne mannen farlig. Jeg kommer til å ta kontakt med hans arbeidsgiver. Denne mannen burde ikke ha ansvaret for å kjøre mennesker. Han er nå tydelig svært ubalansert.

28. søkelys on 24/05/2014 at 21:13 said:
Jan Kåre Christensen. Selv om du innrømmet at engelen Moroni var en glipp, betyr ikke det at ikke kritikken vedrørende din praksis ved å henge ut gjengifte ligger fast. Den virksomheten er en motbydelig stank i Guds nese. Du har en svært lang vei å gå før Gud har behag i din blogg. Punkt 1. Slett alle innlegg hvor du har hengt ut folk med navn og bilde. 2. Be de du har hengt ut om unnskyldning. Inntil da må du forvente å bli utsatt for kritikk. Så langt jeg kan se har du ennå har flere uavklarte saker som du må vende om fra. Ellers fikk du kanskje med deg at Ludvig Nessa skulle delta på profetisk uke på visjon Norge? Så lenge du kjører bloggen din som du har gjort, må du regne med kritikk og det skulle ikke forundre meg om noen på et eller annet tidspunkt vil ta andre skritt for å stoppe deg.

Robert on 21/05/2014 at 18:35 said:
Etter å ha spurt meg frem hos et advokatfirma vil jeg anbefale at de som omtales så sjikanøst på Jan Kåre Christensens blogg, går til felles søksmål mot Christensen. Spesielt de som får sine private bilder misbrukt. De kan også ha mye å hente ved en felles henvendelse til bloggleverandøren hans. Bloggleverandøren har publiseringsregler, som Christensen godkjente når han begynte å bruke denne bloggen. Det er åpenbart at Christensen har brutt dem. Det kan føre til at bloggen kan bli stengt og slettet.
Nettmobbing blir nå av norske myndigheter tatt mer på alvor, og det er også en økt europeisk bevissthet om dette fenomenet. Jan Kåre Christensen er en klassisk nettmobber.

Jeg er ingen nettmobber da jeg kun skriver om offentlige personer som lever og lærer ikke i samsvar med Guds ord, da er det jeg blir utsatt for motsatt. Her angriper de ikke bare meg, men min familie og alle som stiller opp for meg.

Det er to bestemmelser i straffeloven som kan være aktuelle når det gjelder trusler. Det følger av straffeloven § 227 at man kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år dersom man truer med å utføre en straffbar handling, og dette er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Etter straffeloven § 390a kan man straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år dersom man ved skremmende eller plagsom opptreden krenker en annens fred.
(sitat slutt).

Dette gjelder fremfor alt hva Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut har skrevet og talt, samt Bjørn Storm Johansen, Kjell Andersen og Jan Aage Torp.Videre skriver Ansgar Braut mange, mange truende mailer. Her er et eksempel:
Fra: Ansgar Braut <braut@hotmail.no>
Sendt: 30. oktober 2014 21:45
Til: beritch-0803@hotmail.com
Emne: FW: SV: Advarsel - mulig psykisk syk bussjåfør!

Videresending av mail mottatt fra Uni-Buss i dag.


From: post@unibuss.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Advarsel - mulig psykisk syk bussjåfør!
Date: Thu, 30 Oct 2014 07:57:32 +0000
Unibuss bekrefter å  ha mottatt diverse meldinger om en av våre bussførere.

Vennlig hilsen
Unibuss AS

Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 29. oktober 2014 21:54
Til: POST UNIBUSS
Emne: FW: Advarsel - mulig psykisk syk bussjåfør!

Hei.

Jeg viser til nedenforstående melding, sendt i går. Jeg må be om å få en bekreftelse inne utløpet av morgendagen, 
fra Christensens overordnede på at meldingen er mottatt.
I motsatt fall må jeg videresende meldingen til organisasjonssjef Jan-Erik Bay, for å sikre at dette blir tatt opp på en
korrekt måte, så snart som mulig.


Med vennlig hilsen

Ansgar Braut


From: braut@hotmail.no
To: post@unibuss.no
Subject: Advarsel - mulig psykisk syk bussjåfør!
Date: Tue, 28 Oct 2014 21:01:45 +0100
Hei.

Jeg ser meg nødt til å kontakte dere, angående en av deres bussjåfører. Han har opptrådt gjennom flere
år med egen blogg på internett, der han fronter en svært konservativ kristen lære. Han trakasserer, sjikanerer, 
hetser og henger ut kristne ledere, pastorer og forkynnere.
Her er bloggen:


Han er under etterforskning etter politianmeldelse av pastor Jan-Aage Torp, Oslokirken:


Videre driver han en fiktiv menighet:

Denne menigheten har ingen medlemmer, og er ikke registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. "Menigheten"
har en bankkonto, som de ønsker gaver satt inn på, men denne er registret på Christensen privat.

Christensen er svartelistet av innsamlingskontrollen:


Videre er han anklaget for å ha presset og truet folk for penger:


Tidligere har han gitt uttrykk for støtte til Anders B Breivik, og seneste i dag kom han med hårreisende uttalelser om at
en kjent kristen mediemann, har fått hjerteinfarkt, på grunn av at han er gjengift(Guds straffedom).

Vi er svært mange som reagerer meget sterkt på denne mannen, og vi kan ikke forstå annet enn at han må lide under en
eller flere alvorlige psykiatriske sykdommer.

Jeg ber derfor om at dette blir sendt til Jan Kåre Christensens overordnede øyeblikkelig, og at tiltak blir iverksatt for å vurdere
om denne mannen er skikket til å kjøre buss.


Med vennlig hilsen

Ansgar Braut


Fra: Jan Kåre <jk.chris@online.no>
Sendt: 21. oktober 2014 21:11
Til: beritch-0803@hotmail.com
Emne: VS: SV: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....Fra: Jan Kåre [mailto:jk.chris@online.no]
Sendt: 19. oktober 2014 22:19
Til: 'Ansgar Braut'
Emne: SV: SV: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....

Ansgar det er da min blogg, ikke en rettsak, jeg bestemmer da hva jeg skal legge ut, har aldri hørt noe slikt, uhørt!

Jan K

Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 19. oktober 2014 22:12
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....

Ja, jeg ser at du har "klippet og limt". Du har utelatt ting både jeg og du har skrevet.

Det er DOKUMENTFORFALSKNING, og det er straffbart!!!!

Jeg kunne godt ha tenkt meg å legge ut hele vår mailkorrespondanse på søkelys.no, men jeg er usikker på
om offentliggjøring av private mailer er lovlig, og gjør det derfor ikke. Dessuten var de ment til deg privat, og
ikke til alle andre, og jeg velger å opptre moralsk og med integritet.

Med vennlig hilsen

Ansgar
From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Date: Sun, 19 Oct 2014 21:57:09 +0200
Se her:

Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 19. oktober 2014 11:33
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....

Jeg har aldri snakket med Torp, eller kjenner ham på andre måter.... Dette gjelder ikke bare Torp, men også alle de andre flotte kristne lederne, pastorene og forkynnerne som du trakasserer på ulike måter!

TRUER du med politiet, en mann som tar flere titalls solide kristne forkynnere og pastorer i forsvar, og som ønsker å gjøre det
han kan for å stoppe det??? Du har sannelig "frekkhetens nådegave"(og det er definitivt også den eneste nådegaven du har).

Du kan ta det helt med ro; jeg akter ikke å foreta meg noe straffbart i sakens anledning, kun bruke de lovlige midlene jeg har for
å gjøre et forsøk på å stoppe deg fra å trakassere mennesker!

Jeg kommer ikke til å skrive mer til deg, ei heller respondere på meldinger fra deg.
Nå er valget for veien videre ditt...


Med vennlig hilsen

Ansgar BFrom: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Date: Sun, 19 Oct 2014 10:00:24 +0200
Vil bare ha navnet ditt.

Du skriver følgende: Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.

Dette og andre lignede uttalelser er direkte trusler, du er herved Politi anmeldt for trusler i sammen med Politi anmeldelsen med Torp da dere ser ut som er nære venner!

Jan K

Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 19. oktober 2014 09:39
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....

Hei.

Vil at du leser mailen min en gang til, og du vil se at jeg forsøker å hjelpe deg. Det er du som har bedrevet
stygg adferd, og den forsøker jeg å stanse, også for din egen del.

De aller fleste som er demonbesatte, og som oppfører seg så dårlig som det du gjør, legger skylden på andre(
slik du gjør mot meg nå). Det er helt vanlig...

Jeg har ikke fremmet noen som helst slags trusler, kun en lovnad om at jeg ønsker å hjelpe alle de du har tråkket 
på, ved å forsøke å stanse det du holder på med.
Men at det er noe i deg, som opplever det som en trussel, det hadde jeg regnet med, ja.

Tror neppe det vil interessere politiet at jeg forsøker å hjelpe en gal mann til å slutte å plage kristne mennesker, men
du må gjerne gå den veien om du vil:-)

Jeg anbefaler deg å følge rådene mine. Jeg vet at Gud har en plan for livet ditt, og det er IKKE å irettesette, trakassere og
plage kristne ledere!

Lykke til.

Ansgar B


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Date: Sat, 18 Oct 2014 23:29:56 +0200
Kan jeg få vite hele navnet og adressen din slik at jeg kan levere det til politiet for trussel og stygg adferd?Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 18. oktober 2014 22:03
Til: Jan Kåre
Emne: Nok er nok. Demonene i deg må gå....

Vi som er kristne kan se at du helt åpenbart er drevet av onde ånder, at du er besatt av demoner. Satan styrer deg, i et
forsøk på å ikke bare rakke ned på og ødelegge flotte kristne mennesker, men også sette kristendommen i vanry.

Du har ingen rett til å kalle deg en kristen. INGEN sanne kristne oppfører seg sånn som du gjør. 

Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.

Her er hva som skal skje:

1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem
     om tilgivelse.

2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all
     aktivitet på sosiale medier.

3. Du rådes på det sterkeste å søke både åndelig veiledning og psykiatrisk hjelp. 

4. Du rådes på det sterkeste å søke frelse og utfrielse. Bare Jesus kan sette fri. Jeg vil anbefale deg 


De er fantastiske på å hjelpe mennesker, og har blant annet kurs som heter "Healing Through Deliverance", der du får
både undervisning, samtaler og forbønn. Jeg har selv vært vitne til mektige utfrielser, mennesker som har blitt satt fri
for demoner.

Anbefaler deg, for din egen del å følge disse rådene, da du ellers vil få en svært vanskelig høst.

Med de aller beste ønsker, i Jesu navn,

Ansgar Braut


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: SV: Om å holde orden i eget hus...
Date: Thu, 2 Oct 2014 21:35:30 +0200
Hva Da?

Vi lever et normalt liv og har et kristen ektepar fra Afrika som leier hos oss og betaler halve husleien vår nesten, er dette kriminelt?

Jan K

Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 21:31
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: Om å holde orden i eget hus...

Å, jo Jan K. I det øyeblikket du gikk offentlig ut og trakasserte mange gode Guds menn og kvinner, gjorde
du det til MIN SAK!

Du har altså noe å skrifte for?

Vi venter i spenning på hva vi finner, når vi setter hele vårt apparat i arbeid for å avdekke hver lille mørke krok
av ditt privatliv....

Når vi har samlet nok informasjon, vil alt bli lekket til den kristne dagspressen..

Eller du kan velge å legge ned bloggen din, og be alle de du har såret om tilgivelse?


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Om å holde orden i eget hus...
Date: Thu, 2 Oct 2014 19:00:41 +0200
Hei!

Dette har du null ting med!

Skal ikke skrifte for en eneste en!

Jan K


Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 18:45
Til:
JK.chris@online.no
Emne: Om å holde orden i eget hus...

Hei.

Etter de siste dagers medieoppslag har jeg vært inne og lest bloggen din, og innholdet er mildt
sagt oppsiktsvekkende.
Finnes det i det hele tatt noen pastorer, forkynnere eller andre kristne ledere som holder mål, 
i dine øyne?

Jeg kan meget raskt konstatere at du definitivt ikke er ledet av Ånden, men av helt andre og
mørke krefter.

Men, jeg betrakter deg som en trussel, i den forstand, at du setter kristendommen i vanry. For å
si det med andre ord; du er en særdeles dårlig disippel. Det finnes ikke snev av Åndens Frukt i det
du skriver.

Jeg har derfor bestemt meg for å gå deg etter i sømmene, for å gjøre det jeg kan for å kneble deg; 
I Jesu navn!

Jeg har så smått begynt med å se på din integritet, og har begynt på det økonomiske området:

Faktum; I tillegg til eventuelle forbrukslån, kredittkort og billån, har du et boliglån på nærmere 
7 millioner kroner.
Du og din kone har begge moderate inntekter på ca 400.000 brutto i året. 

Vi kan konkludere med at dere ikke evner å betjene gjelden og samtidig ha til livsopphold på denne
inntekten. Hvor kommer da pengene fra? Gaver til menighet o.l, kollekt, svart arbeid?

Jeg fortsetter å grave, både på dette området og på alle andre adekvate områder.


Med hilsen

Ansgar Braut

Fra: Berit Nyland Christensen <beritch-0803@hotmail.com>
Sendt: 27. november 2014 18:42
Til: Berit Christensen
Emne: RE: VS: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!
From: Berit.Christensen@ude.oslo.kommune.no
To: beritch-0803@hotmail.com
Subject: VS: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!
Date: Wed, 26 Nov 2014 12:45:36 +0000

Hei


Det har jeg ingen interesse av.

 Men en ting er sikkert, det er mange ledere som ikke
tar Guds ord på alvor i dag.

mvh
Berit Christensen


Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 25. november 2014 10:31
Til: Berit Christensen
Emne: FW: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!

Hei.

Jeg venter fortsatt på tilbakemelding fra deg.

Ser meg nødsaget til å få en melding fra deg der du kommenterer din manns påstander om at du akter å utnytte
din stilling/kontaktnett i kommunen, for å "ta" hans meningsmotstandere.

Dette er svært alvorlig. Dersom du ikke avkrefter dette, eller du ikke svarer, er jeg nødt til å sende en 
henvendelse til din overordnede, som da må vurdere om dette er en personalsak, eventuelt en straffesak.


Vennlig hilsen

Ansgar Braut


From: braut@hotmail.no
To: berit.christensen@ude.oslo.kommune.no
Subject: RE: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!
Date: Tue, 11 Nov 2014 12:03:47 +0100
Da avventer jeg tilbakemelding fra deg, når du har videresendt mailen til din privatmail, og fått vurdert 
innholdet.

Med vennlig hilsen

Ansgar Braut


From: Berit.Christensen@ude.oslo.kommune.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!
Date: Tue, 11 Nov 2014 07:09:16 +0000
Hei,
Jeg har ikke anledning å gå inn på dette, da jeg er på jobb,
Ha en god dag.
Mvh
Berit Christensen

Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 10. november 2014 13:42
Til: Berit Christensen
Emne: FW: Vedrørende Jan Kåre Christensen!

Hei.

Viser til mail sendt deg på fredag.

Jeg må høfligst be deg snarest mulig om å gi meg en tilbakemelding på dette. Mitt arbeid i det videre, når det gjelder din mann, avhenger til en viss grad av hvordan du, som hans aller nærmeste, forholder deg til sakens faktum!

Med vennlig hilsen

Ansgar Braut


From: braut@hotmail.no
To: berit.christensen@ude.oslo.kommune.no
Subject: Vedrørende Jan Kåre Christensen!
Date: Fri, 7 Nov 2014 14:07:25 +0100

Hei.


Jeg tillater meg å kontakte deg, med en bekymringsmelding vedrørende din mann. 

Jeg vet ikke om du er klar over hva han bedriver på internet, og jeg ønsker å gi deg en orientering, og
dermed en mulighet til å foreta de nødvendige grep om situasjonen, før dette får uønskede og ubehagelige
konsekvenser både for ham og for deg.

Kjenner du til denne bloggen?:


Her har han gjennom flere år systematisk trakassert, sjikanert, latterliggjort og hetset kristne ledere, forkynnere
og pastorer.

Han er nå under politietterforskning, etter å ha hetset pastor Jan-Aage Torp, gjennom flere år. Og dette har faktisk
eskalert etter at anmeldelsen ble innlevert, og etterforskning iverksatt:


Og jeg vet at det jobbes med å kontakte og samle flest mulig av de han har hetset, for å inngi en samlet anmeldelse og
eventuelt et gruppesøksmål om erstatning!

Er du klar over at han høyst sannsynlig bedriver ulovlig pengeinnsamling, gjennom en fiktiv menighet?

Menigheten Smyrna er ikke registrert som trossamfunn, og ei heller registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette kreves
for å opprette en bankkonto, og dermed kan vi konstatere at kontoen han ber om gaver til, er opprettet på ham privat.

Dette kan tyde på at folk blir villedet til å tro at de gir penger til en menighet, mens faktum er at de gir penger til en 
privatperson.

Er du klar over at din mann er svartelistet av innsamlingskontrollen?


Er du klar over at flere har anklaget din mann for å ha presset og truet dem for penger?
Her er et eksempel:


Det er også mange som har fått øynene opp for deres økonomiske situasjon. En gjeld på minst 7 millioner er det ikke realistisk at man klarer å betjene med så moderate inntekter som dere har. Hvor kommer pengene fra?

Er du klar over at din mann har skrevet at du vil bruke din stilling i kommunen for å ramme mennesker? Medfører dette riktighet? At du vil misbruke din stilling til å ramme mennesker? Han hevder at du har kontakter i kommunen som kan brukes til å "ta" 
hans motstandere....?

Jeg formoder at du ikke er klar over noe av dette. Men, nå er du orientert. Mange mennesker er meget frustrert og provosert
over din manns opptreden, og jobber på flere områder for å stanse hans aktivitet på nettet.

Nå har du imidlertid en mulighet til å stanse ham. Anbefaler deg å oppfordre ham på det sterkeste å fjerne bloggen, den falske
menigheten/nettsiden som informerer om denne, og all mulig annen aktivitet på internet.

Jeg er ingen psykiater, men det er nærliggende å formode at mannen din lider av alvorlige psykiatriske lidelser(og, ja jeg har godt over
gjennomsnittet kunnskap om slike lidelser). 

Jeg tror det er viktig at han får medisinsk hjelp, før han skader seg selv eller andre, og det får uønskede konsekvenser, enten
strafferettslig eller økonomisk.


Vi kan se at djevelen bruker mange mennesker for å ramme kristne som står i en tjeneste, og mannen din blir dessverre brukt
nettopp til dette formålet. 
Men, jeg er helt sikker på at om han får den nødvendige medisinske hjelp, så vil han kunne vende om, ta i mot Jesus som sin 
frelser og mester. Gud har en plan, også for hans liv:-)

Ber og håper at du følger disse rådene, og at du klarer å hjelpe mannen din. Det er mange som kontakter meg, som er sinte, 
fortvilte og frustrerte og ønsker å benytte alle lovlige midler for å stanse mannen din fra å fortsette å trakassere mennesker. Men, jeg  er sikker på at de vil la saken ligge, dersom du sørger for at han stanser sin nettaktivitet, og sørger for at han får medisinsk
hjelp!

PS! Mannen din har tidligere betraktet medmenneskelige råd fra meg som trusler, og jeg vil nå presisere at dette kun er nettopp det; gode råd, slik at en vanskelig situasjon, kan få en lykkelig utgang for dere:-)


Med vennlig hilsen

Ansgar Braut
  

Denne Ansgar Braut skriver også under Jens B Jensen og mange andre nick navn, her er mail fra Ansgar Braut eller Jens B Jensen.

    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...