mandag 18. desember 2017

Nr. 115: «Jeg avskyr det du skriver, men jeg vil ofre livet for å gjøre det mulig for deg å fortsette å skrive.» er kanskje det finest og beste sittate om toleranse.Nr. 115:

«Jeg avskyr det du skriver, men jeg vil ofre livet for å gjøre det mulig for deg å fortsette å skrive.» er kanskje det finest og beste sittate om toleranse.
 

Jeg har fått tilbakemeldinger at det er på sin plass å politianmelde Thomas Seltzer for å teste Oslo politiet?
Til det er det bare å svare en ting på. Oslo politier er såpass umodent og uprofesjonelt at det gidder jeg ikke!
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
De får ta seg ut, jeg angrer på absolutt ingenting av hva jeg har talt eller skrevet!
Skulle jeg som sagt tape saken, så ville de nedlegge påstand om 24 dagers fengsel (les ferie). Da skulle jeg ha trengt litt ekstra trening, og Kari Jaquesson har nok politiet råd til å spandere som min personlige trener. Så mye tull de bruker ellers penger på slikt som dette, så må de ha kjempegod råd helt sikkert!
Og vinner jeg min kamp for å kunne fremholde forkynnelse om det kristne ekteskapet. Så er det en seier for Herren, ytringsfriheten og at det fremdeles er mulig å forkynne hele Guds råd til frelse!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oslo politiet virker til å drive med ren kristendomsforfølgelse? Det samme gjorde de for 200 år siden med person  som var større enn meg; Hans Nielsen Hauge, Norges Største "Sønn"!

Bilde av Kari Jaquesson som er blitt hengt ut og parodiert på verst mulig måte på NRK i beste sendetid. Er ikke dette sjikane etc? Nei, det er hvis ikke det?
Alt dette som er rettet imot meg, er ikke noe annet en ren og skjer kristendomsforfølgelse.
For mitt syn på ekteskapet skal ikke kunne og hevdes her i Norge? 
Som vanlig, kristenfolket sover i sin Tornerose søvn og er ikke klar og var over hva som skjer. 
 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-sover
 http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-219-de-troende-i-norge-er-forfrt-og.html
De trives med dette. Men kanskje jeg får Kari Jaquesson som treningsveileder hvis jeg skal 24 dager i fengsel som politiet vil. 
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1117jeg-gar-gladelig-i-fengsel-for.html
Og jeg springer med glede inn i fengsel for å ha forkynt Guds ord og absolutt alt hva jeg har skrevet på den Himmelske blogg står jeg for.
Der er ikke noe annet en min kristen plikt å advare imot slike falske apostler som Torp.
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1138-jeg-har-gjort-en-velgjerning.html
At jeg skal straffes for det og politiet ikke har toleranse overfor Guds ord. Ikke mitt problem!

 

Toleranse er det Oslo politiet ikke har, derfor det hate imot hva jeg skriver og taler. Alt jeg skriver er åpenbart sant. Torp skriver tilvarende om meg, om ikke enda hardere. Det reagerer ingen på. Men hva jeg skriver og taler, er det stor oppstandelse for. Hvorfor, selv om ordene som faller er jevnbyrdige? Da er Oslo politiet ute etter meg åpenbart fordi dette dypest sett er som jeg skriver i overskriften: «Oslo politiet virker til å drive med ren kristenforfølgelse. Det samme gjorde de for 200 år siden med en som var større enn meg; Hans Nielsen Hauge!»

Toleranse

Fra Wikipedia: Toleransens historie er på mange måter uløselig knyttet til den religiøs toleransens historie. Det var særlig gjennom religionskrigenes (fra tiden etter reformasjonen til freden i Westfalen 1648) ødeleggende og destabiliserende konsekvenser at toleransen fikk en voksende plass i Europas religionspolitiske ordninger. I første omgang innebar religionsstridighetene at prinsippet om at fyrstens religion skulle være folkets religion (cuius regio, eius religio) ble fastslått. Etter hvert innvilget fyrstene også undersåtter rett til sin egne religion så lenge den ble utøvet diskret. Siden ble denne toleransen som privilegium – som fyrsten kunne tilbakekalle – en stadig sterkere rettighet. Slik er toleranse, religionsfrihet og menneskerettighetstenkningen historisk tett sammenknyttet.

Den praktiske religiøse toleransen ble fulgt av etiske og politisk-filosofiske avhandlinger som begrunnet og forsterket toleranseprinsippet. Blant de mest kjente arbeider på dette området er John Lockes Epistola de Tolerantia fra 1689 (oversatt som A Letter Concerning Toleration samme år). Også Voltaire skrev om toleranse, for eksempel i En avhandling om toleranse fra 1763.

Andre filosofer har også berørt toleranseproblematikken, enten direkte eller indirekte. Blant de mest innflytelsesrike er John Stuart Mill, særlig i avhandlingen On Liberty fra 1859.

Praktisk toleranse er kjent i fra alle kulturer, i større eller mindre grad, men det er mindre kjent i hvilken grad begrepet og prinsippet er teoretisk tematisert i andre kulturer. Likevel er toleranseprinsippet formelt godtatt av alle FNs medlemsland ved at de har sluttet seg til de internasjonale menneskerettighetene. Det mangler imidlertid ofte mye på at toleranse praktiseres av alle verdens stater, hvilket bevitnes av både den politiske og religiøse undertrykkelsen som menneskerettighetsorganisasjonene rapporterer om.

«Jeg avskyr det du skriver, men jeg vil ofre livet for å gjøre det mulig for deg å fortsette å skrive.» er kanskje det finest og beste sittate om toleranse.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
Jeg bare konstaterer at Torp og andre kan skrive på samme «nivå» som meg. Og ellers skrive hva de vil, men skrive og taler jeg noe. Så skriker alle til, hvorfor? Torp mener jeg er en idiot, stalker, lystløgner, Demon og så mye annet. Hadde jeg ment at en person er en idiot, og da bry meg om ham?
Det må være verdens største selvmotsigelse, og det er akkurat det det er!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...