mandag 18. desember 2017

Nr. 110: Kjell Sverre Andersen angriper min advokat Brynjar Meling som skriver om han følgende: «Etter mitt syn står advokat Meling her til stryk!»


Nr. 110:
Kjell Sverre Andersen angriper min advokat Brynjar Meling som skriver om han følgende: «Etter mitt syn står advokat Meling her til stryk!»

Bilde av min gode advokat Brynjar Meling som Kjell Andersen skriver om følgende: «Dersom Christensen ønsker å klandre noen for å ikke ha blitt hørt bør han heller klandre sin advokat, Brynjar Meling -som helt tydelig ikke har forsøkt eller villet bestride de tall som ble fremlagt i retten.»
Ja, ja, Meling skulle vært synsk, og dommerne som skulle spurt meg og Meling om dette som jeg ble dømt for. Forteller meg at Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, Jan Aage Torp, politiet, har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål.
Dette er kort fortalt å lyve! Jeg anser egentlig i denne saken alle involverte bortsett fra meg og Meling å være korrupt og fulle av løgn med den måten de har vært på. Tragisk at slikt skal kunne foregå i en rettstat som Norge er.
Som sagt, Meling er etter min mening blitt før bak lyset av dommerne i både Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett. Meling anliggende var å påpeke på at det er brukt feil lovanvendelse imot meg.
Meling ble ikke spurt en eneste gang hvorfor jeg hadde skrevet slik mengde.
Jeg ble ikke spurt om det heller, men sa klart ifra både i Oslo tingrett og i Borgarting Lagmannsrett. Men for døve ører!

Vi er da blitt «lurt» og forført av retten. Da Meling skjønte dette, skrev han om dette til Norges Høyesterett. Dette fikk vi avslag uten begrunnelse, med andre ord. Slik jeg ser det, så har alle i denne saken vært «kjøpt og betalt» og har vært i «lomma» til Jan Aage Torp som i mine øyne er en kriminell da han har levert en fiktiv anmeldelse og fått Max ut av den!

Vi kunne egentlig ikke ha gjort så mye annerledes, da jeg er siktet for en ting.
I retten har vi drøftet noe helt annet, lovanvendelse.
Så er jeg dømt for å ha skrevet for mye om det jeg er siktet for! Ja, ja, jeg ser på politiet, Torp og dommerne i denne saken som de som er kriminelle og uærlige!
Mens jeg og Meling er ærlige og så langt fra å være kriminelle og bryte Norsk lov som det er mulig å komme!

Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, Jan Aage Torp, politiet, har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!

Hadde de vært interessert i sannheten, hva som er hva.

Så hadde de spurt meg hvorfor det er blitt skrevet så mye om narreapostel og hat-Pastoren Jan Aage Torp.

Da hadde de fått klare svar. Hva er sannheten da, slik jeg ser den?

1.)  Jeg skrev om Jan Aage Torp som sto frem frekk og freidig og fortalte om demonutdrivelse av sine barn, skiller seg og gifter seg på nytt. Får 1.5 Millioner av en nyfrelst som han etterpå kaller for å være syk.
Jo, her har psykopaten i virksomhet som politiet, påtalemakten og dommerne forsvare han. Da kan en si at Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, politiet har «et pragmatisk forhold til sannhet».
Og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!

2.)  Vi har diskutert dette frem og tilbake i 4 år, der Torp og hans venner har gått mye lengre enn meg i både omtale og mengde. Dette er ikke lagt vekt på av noen, som viser bare at alt går ut på å få tatt meg.

3.)  Selv dokumentforfalskninger, drøssevis med mailer til meg og min familie for å true og skape frykt. Ja, så mye at hva jeg har skrevet og talt er som barnemat i forhold til hva Torp og den bermen har holdt på med!

4.)  Hvis dommen imot meg og den Himmelske blogg blir stående, så er dette tidenes justismord her i Norge.

Sluttkommentar:

Kjell Sverre Andersen angriper min advokat Brynjar Meling om skriver om han følgende: «Etter mitt syn står advokat Meling her til stryk!» skriver jeg i overskriften. Ja, ja, dette er å snu det hele på hode.
Det jeg er imot vedrørende denne saken er at selve rettsaken ikke har vært fair.
Jeg er siktet for en ting, de lot Meling prosedere på lovanvendelse, dømmer meg for noe som egentlig ikke er debattert i retten!
Opplever saken som en stor tragedie og farse!
Det er lett å være etterpåklok, men du må forstå at vi hadde tapt uansett da selv dommerne og politiet har utelukkende oversett alt i denne saken for å ta meg.
Det er kristendomsforfølgelse, og politiet, domstolene og er i mine øyne i denne saken de virkelige skyldige og kriminelle, ikke meg og den Himmelske blogg!

Jeg har gjort mye, men i etterpåklokskapens navn skulle jeg ha gjort mye mer.
Da Brynjar Meling sendte ankeskrivet til Norsk Høyesterett hadde han skjønt at han var til dels blitt lurt.
De lot Meling holde på med sitt, overså og dømte meg for noe som ikke har vært drøftet i retten, mengden av skriverier!

Kjell Andersens kritikk av Meling synes jeg er sterk overdreven, det er politiet, dommerne og alle andre som er korrupte og onde her imot meg, de hater meg åpenbart slik de holder på meg.
Narreapostel Jan Aage Torp og andre hater meg, men faktisk, det gjør mange andre også!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...