mandag 18. desember 2017

Nr. 109: Selv om jeg er blitt dårligst mulig behandlet av politiet og Norsk rettsvesen, er det veldig viktig at du som er troende fortsatt ber for ankesaken i Strasbourg i Frankrike, slik at anken går igjennom og jeg blir frikjent!Nr. 109:
Selv om jeg er blitt dårligst mulig behandlet av politiet og Norsk rettsvesen, er det veldig viktig at du som er troende fortsatt ber for ankesaken i Strasbourg i Frankrike, slik at anken går igjennom og jeg blir frikjent!


Bilde av lagdommer Øystein Hermansen som jeg direkte lyver i dommen da han påstår at jeg har drevet med personforfølgelse av Torp. Det er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme. Jeg har aldri oppsøkt Torp en gang, eller sendt mailer eller SMS til ham. Men jeg har fått sikkert tusen mailer imot meg og min familie av Torp og hans allierte. Med andre ord, her blir alt snudd på hode for å få tatt meg.
PDF-filen om ankeskrivet fra Brynjar Meling til Frankrike.


Har dokumentert, forklart og påvist hvor dårlig behandlet jeg er blitt av politiet og Norsk rettsvesen. Når selv en mann som Kjell Andersen som driver Søkelys ikke klarer å se at jeg er blitt elendig behandlet, urettferdig behandlet og det er et justismord imot meg. Så får en gå videre!

Andersen skriver på Søkelys: «Blogger Christensen som selv sier han bestrider de tall som er lagt til grunn for dommen mot ham, vender kanonen i gal retning når han nå anklager lagdommer Hermansen for å lyve. Etter å ha lest gjennom Christensens utfall mot sakens dommer, klarer jeg ikke å finne noe som indikerer at dommeren har fremsagt en løgn i saken, I følge dommen er de tall aktoratet la frem ikke blitt bestridt av Christensens forsvarer og vi siterer: “Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.” Christensen heller velger å angripe dommeren for å være en løgner, og jeg kan heller ikke se at Christensen på noen som helst måte kan dokumentere at dommeren lyver.»

Dette er lett å avsløre, at Andersen ikke er med på «notene» her.

Hva er løgn? Fremstille en ting som er sannhet som ikke er det. Når Hermansen skriver i dommen flere «apekatteting», så må en si at det er løgn.

1.)  Jeg bestred både i Oslo ringrett, og ikke i minst at tallene som Torp kom med var hinsides!

2.)  Hva som er skrevet om Torp, så er det skrevet fem ganger så mye om meg i negative ordelag,

3.)  Se her selv, hør fra Borgarting lagmannsrett. Jeg bestrider antallet.

4.)  Uansett, antall er ubetydelig. Det er brukt feil lovanvendelse imot meg. Samt hva som er skrevet imot meg fra Torp og hans allierte. Overgår meg minst fem ganger i både mengde og verbal styrke!

5.)  Øystein Hermansen har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!


Kristin B. Bruun skriver:

Jeg tror etter egen høyst ufrivillig erfaring med pastor Jan-Aage Torp at retten har vært "vinklet" i sitt syn. Jeg er en privatperson uten noen historikk med pastor Torp, som plutselig oppdaget at jeg ble hengt ut på hans Facebookside i full offentlighet, med påstander om at jeg har begått straffbare forhold. Pastoren ville hjelpe vedkommende med dette, og han betegnet vedkommende som en inspirasjon for ham og hans kone.
Da jeg kontaktet ham privat og ba ham være så snill å støtte dette mennesket privat og unnlate å involvere meg, var han forsåvidt hyggelig, men en måned senere hadde han ikke etterkommet mine gjentatte, høflige henstillinger om å slette de usanne og ærekrenkende påstandene om meg fra sine sider, hvor jeg blir identifisert.

Tvert om, han skrev et eget blogginnlegg om meg, hvor jeg ble fremstilt som en stalker og insinuerte at jeg hadde gjort det samme mot ham som den personen han fikk rettens medhold mot.

Det er ikke et sant ord i dette, og da jeg igjen kontaktet ham etter en måneds taushet og ba ham vennlig om å slette påstandene om meg, å dementere det han selv har påstått og å beklage, svarte han med å blokkere meg.

Så mye for den forfulgte pastoren. "Pastor" betyr forresten hyrde (gjeter), altså en veileder for dem som søker Gud. Jeg er rystet over hvor lite domstolene ser av hvem de har med å gjøre.

Sluttkommentar!

Når Jan Aage Torp snakker om mengde, så var ikke dette i anmeldelsen. Det er jeg og min familie som er blitt utsatt for alt dette som jeg blir beskyldt for.
Dette er rett og slett dokumentert personforfølgelse, sjikane, dokumentforfalskning, stalking og mobbing som vi er blitt utsatt for.

Torp skriver at jeg har skrevet over 3000 artikler om ham. Dette er motsatt, det er skrevet minst fem ganger mer i negative ordelag mot meg og min familie av Torp og hans allierte i denne kampen.
Samt, jeg har skrevet ca. 2000 artikler, at jeg da har skrevet 3000 om Torp er en matematisk umulighet. Mens hans dokumentasjon er lik null i Oslo tingrett, så dommen imot meg er egentlig ikke verd å bruke en gang. Da ikke noe av hva Torp har kommet med er dokumentert enn noen ganger. Med andre ord, Torp lever i en verden av løgn, drama, eventyr og fantasi!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...