mandag 18. desember 2017

Nr. 105: «Kenguru-rettsaken» utsatt! Er det tilfeldigheter eller Guds styrelse slik at Oslo politiet kan ta fornuften fange, og tiltale Torp for falske anklager imot meg?Nr. 105:
«Kenguru-rettsaken» utsatt! Er det tilfeldigheter eller Guds styrelse slik at Oslo politiet kan ta fornuften fange, og tiltale Torp for falske anklager imot meg?

Bilde av Google hovedkontor (headquarter), her ligger kimmen til konflikten mellom meg og Hat falske Apostel Jan Aage Torp. Jeg forkynte imot gjengifte blant forkynnere og evnet med Guds hjelp å bygge opp en slagkraftig blogg, kalt den Himmelske blogg.
Torp hatet denne bloggen og meg sterkt at han fant noen ord jeg hadde skrevet. Laget en fiktiv anmeldelse, Manglerud Politiet «trodde» på denne. Torp fortsetter med sin løgner at jeg har skrevet om ham x antall ganger at han lever i hor.
MEN 90 % PROSENT AV HVA JEG HAR SKREVET HAR JEG SKREVET ETTER TORPS FIKTIVE ANMELDELSE. OG BRUKE AT JEG HAR SKREVET «MYE» OM HAM ER DET SAMME SOM Å KOKE EN SUPPE PÅ EN SPIKER!

Nei, det er en kriminell kjeltring her. Hans navn er og forblir Jan Aage Torp! Det er kriminelt å anmelde noen for en ting, men det er mitt syn og forkynnelse på gjengifte som er hovedproblemet, ikke noe annet!

Torps mål er, og forblir å få en dom imot meg for å gå til Google å få fjernet meg fra alle søkermoter og nettet! Dette er ikke noe annet en Satans løgner som vi her ser, ikke noe annet!
At Hat Politiet på Manglerud vil la seg bruke av en slik manipulator og falsk apostel, det vitner om uredelighet og mangel på sunn dømmekraft. Men som sagt, det er enda tid for å snu og komme til fornuft, selv for politiet!


Først brant huset til Torps svigerforeldre ned til ingenting, den dom som venter en person som Torp. Dette var forbilledlig da Sodoma og Gomarra brant ned, slik vil det gå med alle ugudelige sier skriften.
Nå ble Meling syk, hvorfor? Dette tror jeg fordi at Oslo politiet må snart innse at de har gjort alle feil som er mulig å gjøre. Og de kan rette det hele opp med å gjøre det eneste rette her. Sikte Torp for falske anklager imot meg.

Her fra artikkel om Torps «svigerforeldre» som mistet huset i brann. Heldigvis, kun huset gikk tapt. Hva neste gang hvis enn ikke hører etter Guds ord? Jeg vet ikke, men at Gud har den hele kontroll og oversikt over oss mennesker, det er jeg fullt ut overbevist om! Ikke noe skjer på slump og tilfeldigheter. Det sier også Jesus.

Matt. 10. 29 Selges ikke to spurver for en øre? Og ikke en av dem faller til jorden uten at eders Fader vil. 30 Men endog hårene på eders hode er tellet alle sammen. 31 Frykt derfor ikke! I er mere enn mange spurver.
                                                                                                                                
En halv seier!

Nå har i hvert fall Oslo politiet med Hat politiet på Manglerud anledning til å gjøre retrett, og gjøre det rette. Med å sikte og få Hat Pastoren Jan Aage Torp stilt for retten eller det som hadde vært best. Fått en bot for falske anklager.

Torps eneste argument har også falt i fisk, det er at jeg har skrevet om ham x antall ganger. Men det var først etter jeg ble politi anmeldt dette gjelder. Da blir det helt suspekt og manipulerende å bruke dette argumentet. Det var som å trykke på en ketsjup flakse å skrive om Torp, mye verre enn jeg noen gang hadde forestilt meg og trodd!

At politiet ikke innser at de er blitt grundig lurt og manipulert forundrer meg!

Det er ingen skam å snu står det i en av fjell vett reglene. Slik også her! Vi har alle blitt lurt, som oftest flere ganger. Vi trenger ikke være dårlige mennesker av den grunn, det som er hemmeligheten her er å ta alt ad notam!

Her er det egentlig kun to ting for politiet å gjøre. Legge bort saken angående meg som er bare lureri! Og gi Torp en bot for falske anklager, så er saken ut av verden en gang for alltid! Hvis en ikke evner å se dette, så kan ikke jeg eller noe andre hjelpe!

Dette vi nå ser er det som de gamle kristne kalte for Guds forsyn. Her om dette emne fra nettet.

Hva er Guddommelig forsyn?

Guddommelig forsyn har å gjøre med de midler, som Gud styrer alt i universet ved og igjennem. Læren om guddommelig forsyn si at Gud er i kontroll av alle ting. Dette inkluderer universet som helhet (Salme 103: 19), den fysiske verden (Matteus 05:45), tilhørende nasjoner (Salme 66: 7), menneskelig fødsel og skjebne (Gal 1:15), menneskelige suksesser og fiaskoer (Luk 01:52), og beskyttelse av sitt folk (Salme 4: 8). Denne læren står i direkte kontrast til ideen om at universet er styrt av tilfeldigheter eller skjebne.

Hensikten, eller mål, av guddommelig forsyn er at Gud er fullført. For å sikre at hans mål er nådd, fastslår da Gud over menneskelige handlinger, og arbeider gjennom den naturlige verden. Når det er naturlovene, så det er bare at Gud stadig opptrer i universet. Naturlover ikke i seg selv ingen reell makt, og også ikke fungerer uavhengig av hverandre. Naturlovene er faktisk de regler og prinsipper som Gud har utplassert for å styre verden i gang.

Det samme gjelder for den menneskelige valg. Det er veldig sant at vi ikke kan velge eller handle uavhengig av Gud. Alt vi gjør, og alt vi velger er i fullstendig overensstemmelse med Guds vilje - selv våre syndige beslutninger (1 Mosebok 50:20). Poenget er at Gud styrer våre valg og handlinger (1. Mosebok 45: 5; 5. Mosebok 08:18; Ordspråkene 21: 1), men han gjør det på en slik måte at det ikke frata oss vår ansvar som en moralsk handelsfolk vesener som er fri til å handle, og han fjerner heller ikke vår evne til å foreta valg.

Læren om guddommelig forsyn kan på en presis måte oppsummeres som følger: "From all evighet, Gud selv tok beslutningen på det som senere skulle komme til å skje; men Gud er på ingen måte bak synd; og menneskelig ansvar ikke er tatt bort. "Den primære måten at Gud utfører hans vilje er ved hjelp av sekundære årsaker (f.eks. naturlovene, menneskelige valg). Med andre ord, Gud virker indirekte gjennom sekundære årsaker til gjennomføre sin vilje.

 Noen ganger virker det også Gud direkte, for å bringe hans vilje til handling. Disse gjerninger vi ofte kaller for mirakler (dvs. overnaturlige hendelser i motsetning til naturlige hendelser). Et mirakel er et uttrykk for at Gud skal gripe inn i naturens orden i en viss tidsramme å fullføre hans vilje og hans hensikt. I Apostlenes gjerninger finner vi to gode eksempler på at Gud direkte og indirekte, for å fullføre sin vil med vilje. I Apostlenes gjerninger 9 leser vi om Saul av Tarsus 'konvertering. Saul / Paul erfaring blir slått blind av et lysglimt, og er den eneste som hører Guds stemme som forvandler livet hans for alltid. Det var Guds vilje å bruke Paulus å gjøre hans vilje, og Gud brukte direkte måte å konvertere Paul med. Du kan snakke med noen som har blitt konvertert til kristendommen, og vil sannsynligvis aldri høre en like utrolig historie som dette. De fleste av oss kommer til tro på Kristus gjennom å høre en preken ved å lese en bok, eller gjennom en vedvarende venn eller et familiemedlem vitnesbyrd. I tillegg til dette, er det ofte omstendigheter i våre liv, noe som baner vei for oss - at vi mister vår jobb, til et familiemedlem dør, vårt ekteskap ikke lenger fungerer, eller som er avhengig av visse stoffer. Men Paulus 'omvendelse var direkte og overnaturlige.

 I Apostlenes gjerninger 16: 6-10, ser vi Gud gjennomføre sin vilje på en indirekte måte. Dette skjer under Paulus 'andre misjonsreise. Gud ønsket Paul og hans selskap for å reise til Troas, men da Paul forlot Antiokia i Pisidia, ønsket han å reise østover til Asia. Bibelen forteller oss at Den Hellige Ånd forbød dem å tale Guds ord i Asia. Da de ønsket å gå vest til Bitynia, men Kristi Ånd hindret dem, og de endte opp med å gå til Troas. Dette ble skrevet i ettertid, men på den tiden var det sannsynligvis noen logiske grunner til at de ikke kunne reise til de to regionene. Men etter at det hadde skjedd, gikk det opp for dem at det var Gud som hadde ledet dem på deres migrasjon - og dette kalles for guddommelig forsyn. Ordspråkene 16: 9 snakker om dette: "Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer sitt trinn."

På den annen side, er det noen som tror at ideen om Gud direkte eller indirekte skal komponere alt ut noen anelse om at vi har fått fri vilje. Hvis Gud er i full kontroll, hvordan kan du snakke om, at vi står fritt til å ta beslutninger. Med andre ord må det være noen ting som er utenfor Guds avgjørelse om den frie vilje til å gi mening - slik som menneskets frihet til å velge. La oss for et øyeblikk at dette er sant. Hva er konsekvensene av dette? Hvis Gud ikke har full kontroll over alle eventualiteter, hvordan kan han garantere vår evige frelse? I Filipperne 1: 6, sier Paul, "Den som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag." Hvis Gud styrer alle ting, så dette løftet, og alle andre bibelske løfter ugyldig. Vi kan ikke være helt sikker og trygg på at det gode arbeidet frelses som begynte, vil også bli gjennomført.

 Og hvis Gud ikke har noen kontroll, er han ikke lenger allmektig, og hvis han ikke er allmektig, er han ikke lenger Gud. Så prisen ved å hevde at det finnes situasjoner som er utenfor Guds vilje er at Gud ikke lenger er Gud. Og hvis vår "gratis" vil erstatte det guddommelige forsyn, så hvem er Gud til slutt? Vi er. Dette er helt uakseptabelt for enhver mann som har et kristent verdensbilde. Den guddommelige forsyn ikke ødelegge vår frihet. I stedet for det guddommelige forsyn, som gir oss muligheten til å bruke vår frihet på den rette måten.

Sluttkommentar:

Det som denne saken koker ned til er om det er lov å tillate å forkynne hele Guds råd til frelse, og i enkelte settinger om det er lov å advare imot falske apostler?

Det er det selvfølgelig, dette er milevis innforbi tros- og ytringsfriheten. Dernest at jeg har skrevet imot Torp x antall ganger holder ikke, fordi det var etter Torp kom med sin fiktive anmeldelse jeg har skrevet mest om ham. Og det har jeg også belegg for å gjøre da jeg trodde ikke Torp var i nærheten så ille i det han har holdt på med.

Han er en narre Apostel, mer pompøs og narraktig enn noen annen jeg har vært i kontakt med. Et tilfelle der all min advarsel imot ham egentlig er kun en brøkdel imot hva som egentlig jeg kunne ha skrevet.

Her brenner Torps svigerforeldre hus ned, slik jeg ser det. Et tegn fra Gud der dette er Torps endelikt hvis han ikke omvender seg!

Og Meling blir syk, hvorfor? Fordi politiet skal få tid å innse at de her har latt kjeltringen gå fri og tatt den uskyldige. Så får vi se hvor dette ender. For min del har jeg en samvittighet som er helt ren og god. Og dette ligger i Guds hender, dette er ikke min sak, men hans! Det er han som har sagt at gjengifte er horeri, ekteskapsbrudd og synd for en troende. Og her er det en «Apostel» som holder på som han er verdens midtpunkt og dessverre klarte å lure selv politiet til å tro på sine egne løgner. Slik er det jeg ser det og oppfatter det, og du som er troende! Bare be og takk Gud, noe bedre enn det kan du ikke gjøre!

Dette skjedde nå i løpet av uka:

Advokat Brynjar Meling ble syk.
Fikk dette fra ham.

Jan Kåre. Jeg har siden i går vært sengeliggende med et kraftig magevirus. Jeg melder deg når jeg har vært hos legen.

Dette fra politiet.

Melding fra Oslo Politidistrikt Stevnekontoret. Sak 13105403 berammet 17.09.15 er utsatt. Du skal ikke møte ihht utsendte stevning. Du får ny innkalling når saken berammes på nytt. Mvh Stevnekontoret.

Be om henleggelse, jeg er ikke kriminell, men en lovlydig borger som tjener Gud i Ånd og sannhet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 411: Egentlig har narreapostel Jan Aage Torp tapt overfor meg på alle punkter, og jeg vunnet på samtlige punkter, hallelujah!

Nr. 411: Egentlig har narreapostel Jan Aage Torp tapt overfor meg på alle punkter, og jeg vunnet på samtlige punkter, hallelujah! ...