søndag 31. desember 2017

Nr. 207: «Pastor» Jan Aage Torp er brennmerket i sin samvittighet, da han åpenbart lever motsatt enn hva det nye testamentet lærer!

 Nr. 207:
«Pastor» Jan Aage Torp er brennmerket i sin samvittighet, da han åpenbart lever motsatt enn hva det nye testamentet lærer!

Joh.e. 14. 23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Vår kjærlighet til Jesus – vises ikke med store ord og formuleringer – men etter vår troskap! Det er her Torp svikter, og det til gangs!

Mens andre forkynnere i disse juletider er opptatt av frelseren som kom til jorda.
Er Torp opptatt med å promotere buddhistiske småelefanter på sine nettsider at dette er harmløse figurer.
Selv om alla andre troende vet at dette er demonisk inspirert. Mannen er «grillet» i sin samvittighet og promoterer og står for mørke, demoner og kjødet, ikke bibelens budskap om frelse, Åndens frukt og Guds ord!

Bilde av små elefanter som Torp anbefaler andre troende å ha og ta godt vare på, helst fra barndommen av slik som han selv har gjort!
Timoteus hadde vært opptatt med skriften, siden barndommen. Torp skriver han har vært opptatt med noe helt annet, buddhistiske småelefanter.
2 Tim. 3. 15 og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Vi ser fruktene av Torps elefanter, et liv som er totalt utenfor rekkevidden av Guds ord!
1 Tim. 4.   2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet,

Dette er en gammelt bibelsk formulering, og utrykk. I gamle dager gjorde de bl.a. følgende etter hva som står på Wikipedia:
I oldkirken ble prester som ble avsatt fra sitt embete ofte brennemerket i hendene, slik at de ikke kunne utføre liturgiske handlinger uten at menigheten så at de var avsatt.

I Storbritannia brukte man i en del tilfeller en spesiell metode, kalt «merking med kaldt jern». Jernet ble da kjølt ned i vann, normalt uten at den dømte visste om det, før det ble presset mot huden. Dette ble brukt som en siste advarsel i tilfeller hvor man av spesielle årsaker ønsket å vise nåde, slik som i saker hvor den dømte var svært ung.
(sitat slutt).

Men hva er det Apostelen Paulus egentlig sikter til? For å prøve å forklare nevnte skriftsted. Så er det mennesker som ikke har vanlig dømmekraft, og samvittigheten er død eller ødelagt hos dem som den er hos Jan Aage Torp.

De har en samvittighet og åndelig dømmekraft som ikke er i takt med Guds ord og Guds vilje.

F.eks. så sier Guds ord følgende at hvis en person ikke klarer å skikke sitt eget hus, skal han ikke opptre som Pastor. Dette er ikke noe problem for Torp, alt er alla andres feil.
Bortsett fra ham, som er alltid den «lidende» parten. Han er uskyldig, men Guds ord sier fortsatt det samme.

1 Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Guds ord sier også at etter en skilsmisse skal en som troende ikke gifte seg på nytt. Dette er ikke noe problem for Torp, han er også den uskyldige parten her og kan gifte seg på nytt. En tilsynsmann skal være èn kvinnes mann, og Guds ord sier at en enten skal forlike seg eller leve enslig. Dette gjelder ikke for Torp, han står over Gud og Guds ord åpenbart!?

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.

Torp opptrer alltid som en «uskyldige» parten. Men sannheten er at han er manipulerende, frekk og en lurendreier som bryter Guds ord på alle punkter!

Torp hatet meg og den Himmelske blogg fordi vi skrev og talte imot Jan Aage Torp som gjengiftet. Hva gjør Torp? Han anmelder meg og dette er også imot Guds ord. Guds ord sier at vi som troende skal ordne oss opp imellom. Og det er Gud som er vår dommer.

1 Kor. 7. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!

Hva vil si å være brennemerket i sin samvittighet? Skal prøve å forklare dette på en god og lettfattelig måte.

I grunnteksten står det at de er blitt grillet i sin egen samvittighet, hva mener med dette? Det er det nærmeste vi kommer.
Jo, for eksempel. Hvis en person tåler mer enn andre, der andre reagerer. Og stopper, så vil en «grillet» person tåle mye mer.

Gi meg et eksempel Det er noen personer som tåler å drikke varm kaffe som lunket vann, de er da «grillet» i ganen, Det er noen som tåler å svømme i isvann der andre hadde fryse i hjel. De er da «grillet» i isvann.

Slik er det også med Jan Aage Torp, og likesinnede. De reagerer ikke normalt, de er «grillet».
Andre troende hadde trukket seg ut av tjenesten etter hele familien er blitt satt over ende. Ikke slik med Jan Aage Torp og likesinnede. De er uskyldige, og det er fritt frem!

Eter en skilsmisse, så står Jan Aage Torp på som aldri før og gifter seg t.o.m. med ei dame på alder med hans egne barn.


Han liker ikke min forkynnelse, rett og slett hater den.

Kommer med en fiktiv anmeldelse, og når frem da verden hater slike som meg. Som de hatet Jesus, uten at dette koster Torp noe. Han skryter av det hele!
Han er «grillet» i sin samvittighet og åndelig dømmekraft, og kan gjøre alt som faller han inn selv om Guds ord advarer imot dette!
Han er av verden, og verden elsker sitt eget sier skriften, ikke underlig at han får gehør og medhold overfor meg og den Himmelske blogg.

Joh. e. 3. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Her er hva Guds ord sier vi skal gjøre i uoverstemmelser, vi skal søke fred og forsoning, ikke strid og hevnlyst som!
Torp siste sprell er å kreve meg for 150.000,- kr for et gammelt bilde som avisen Norge i dag og Finn Jarle Sæle har krevd med for før. Dette er så hinsides og ukristelig det kan forblitt. Bildet er slettet og byttet ut, jeg vil ikke lage problemer angående et bilde, det er helt hinsides!

Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Efes. 4. 2 med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet,

Vi skal jage etter fred og tåle hverandre. Torp lever og gjør motsatt. Han er åpenbart mørkets barn, ikke lysets barn med en slik oppførsel og væremåte!

Sluttkommentar:

I oldkirken ble prester som ble avsatt fra sitt embete ofte brennemerket i hendene, slik at de ikke kunne utføre liturgiske handlinger uten at menigheten så at de var avsatt.

Torp er også avsatt av Gud, det ser vi på fruktene av hans liv. Han følger ikke Guds ord, han overser Guds ord og gjør akkurat hva han selv vil!

Jan Aage Torp er som skriften sier «ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet».

Ja, verden spiller på lag med Torp. De følger selvfølgelig hans argumentasjon, de følger ikke Guds ord!
Men hva med oss troende? Følger vi Guds ord og boikotter en slik mann? Eller støtter ham, og kommer inn under samme dom og åndskrefter som han?

Håper du har tatt stilling til dette, for nødvendig og viktig er det!

Slike personer som Jan Aage Torp tilhører ikke det kristne felleskapet, det viser de med sine manglende frukter. De skal støtes ut, ikke ha noe med slike å gjøre om Torp smiler fra øre til øre, for å lokke deg i sin felle!

1 Kor. 5. 2 Og I er oppblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder.  3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.

Torp er oppblåst, listig og farlig! Han hører ikke hjemme i det kristne felleskapet!
Han er av verden, oppfører seg også deretter, slike skal vi ikke engang spise i sammen med!
Han trives og liker å holde på med sine Buddha-elefanter fra barndommen av skriver han, det er faktisk på det nivået han er og nok alltid har befunnet seg!

Samtidig evner han å sverte de som står for Herren og Guds ord, hvilken dom som venter han og likesinnede taler Guds ord klart om; Ildsjøen – den uutslokkelige ild viser de ikke finner omvendelse!

Torp viser med hele sitt liv og vesen, at han er ingen sann troende, men en falsk apostel. 
Han «seiler» under falskt flagg, han er sier skriften verre enn en hedning når han ikke klarer å skikke sitt eget hus og familie!

fredag 29. desember 2017

Nr. 206: Snakket med en politijurist, som mente at Torp ikke kunne politianmelde meg, men han kunne kjøre et sivilt rettslig søksmål som han måtte betale alt selv!


Nr. 206:

Snakket med en politijurist, som mente at Torp ikke kunne politianmelde meg, men han kunne kjøre et sivilt rettslig søksmål som han måtte betale alt selv!
Til mer som Torp skriver, taler om meg, og kommer frem vilket syn han har til meg og den Himmelske blogg.

Så ser vi slanges natur og gift komme til syne!Jan Aage Torp hater fremfor alt meg, hva jeg skriver og taler, og den Himmelske blogg.
Derfor prøver han nå som før, å få rammet meg og den Himmelske blogg med å angripe oss på et punkt som vil sette oss ut av spill. Han er ikke såpass redelig og modig at han verbalt vil møte meg for å samtale og diskutere Guds ord, men med oppdiktede historier og eventyr for å regne. Angriper han meg og den Himmelske blogg igjen med allerede å fabrikkere historier!

Dette bildet her som er hentet for avisen Norge i dag for snart 10 år siden, skal Torp ha 150.000,- kr. Finn Jarle Sæle skulle også ha penger av meg for akkurat det samme bilde. De to kjeltringene lopper gjerne andre, for selv å gå fri!

  
Hvis dette stemmer, at Torp ikke kommer noen vei uten å bruke andre.

Så tror jeg at han nok må betale selv for hele gildet imot meg og den Himmelske blogg, som han hater så utrolig sterkt!Blant annet gjelder dette typiske situasjonsbilder hvor avbildningen av personen er mindre viktig enn avbildningen av hovedinnholdet i bildet.Dette har jeg gjort, og etterpå har jeg fjernet bildet eller bildene hvis det har vært ønsket. Da å kreve 150.000,- kr for dette og true med represalier er nok mer straffbart enn å legge ut et tarvelig bilde fra 2009.Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Situasjonen er at Torp har kommet med en fabrikkert anmeldelse, og vunnet frem med den, dette er situasjonen. Derfor er bildet av ham, da han er mispunktet i situasjonen!Hva er det som har skjedd? Akkurat dette, at jeg har bl.a. brukt et gammelt tarvelig bilde fra avisen Norge i dag fra 2009 som først Finn Jarle Sæle krevde betaling av meg. Og nå sannelig krevet Jan Aage Torp 150.000,- kr for det samme bildet.Torp er en mann som selvfølgelig ikke kommer til å bruke egne penger på dette, da blir nok denne saken lagt bort. De 150.000,- kr han ønsker seg, kan han nok se langt etter!Sluttkommentar:Jeg ønsker ikke strid, men fred. Selv om både Sæle og Torp gjør krav på copyright og penger av det samme bildet, så har jeg i enhver sammenheng valgt å slette nevnte bilde eller bilder.Alt for at for meg er det teksten, hva jeg skriver som er vesentlig. Et bilde her betyr svært lite, derfor krangler jeg aldri om bilder. Jeg fjerner alltid aktuelle bilder i det store og det hele!

Dette prøver jeg å bruke null kalorier på, har mer enn nok av andre ting! Samt. Bilder og annet får jeg alltid tak i som jeg trenger. Og hvis ikke, så lar jeg teksten tale for seg. Det er det som er det viktige og vesentlige for meg, og det er dette narreapostel Torp hater meg for også!De kaller dette hevnporno etc. Dette har ligget ute på den engelske bloggen og jeg var ikke klar over dette. Med en gang fjernet jeg dette, og bildet er et situasjonsbilde fra avisen Norge i dag som Finn Jarle Sæle først ville ha penger for. Dette gikk ikke, og det hele er fabrikkert! For Torp hater meg og den Himmelske blogg fordi vi holder frem Guds ord at det er ikke tillatt for deg Torp å ha Aina Lanton til din hustru da du tilhører en annen.Her er noen mailer mellom meg og Jan Aage Torp. Han skriver i 3. person og er da Admin iJan Kåre Christensen:

Vi noterer oss dine gjentatte ytringer.

Saken vil bli oversendt til vår advokat for igangsetting av inkasso hvis du ikke betaler 150.000 kroner innen 6. januar 2018. Da vil renter og gebyrer tilkomme i henhold til lovens satser.

Hvis du mener at du har en skriftlig avtale med Jan-Aage Torp direkte, eller med Restoration Oslo, om bruk av våre fotografier, da må du fremvise dette.

Vi har avtaler med visse medier og med noen aktører i sosiale medier, men disse gjøres etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi vet at vi aldri har gjort en slik avtale med deg, og vi har beviser på at det angjeldende fotografiet tilhører oss.

Vi minner om at vårt krav sees i samsvar med den entydige dom mot deg i samtlige rettsinstanser for din sjikane og personforfølgelse av pastorparet Torp, og at du på ingen måte har tatt innover deg at din sjikanevirksomhet må opphøre. Vi er trygge på at rettsapparatet vil være enige med vår vurdering også vedrørende fakturaen for fotografi. Uansett må fakturaen betales i sin helhet innen 6. januar 2018, og i tillegg må din sjikanevirksomhet øyeblikkelig opphøre fullstendig.

Administrasjonen i Restoration Oslo vil være ubemannet frem til 3. januar. Vi anbefaler at du straks finner en økonomisk løsning slik at 150.000 kroner er på vår bankkonto lørdag 6. januar 2018.Med hilsen, Admin i Restoration Oslo

---

Restoration Oslo

http://restoration-oslo.world

Dronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway Den 2017-12-23 21:46, skrev Jan Kåre Christensen:

når Oslokirken sender en regning på kr 150.000 for et bilde av en smilende Torp, da blir det feil på alle mulige måter.

De begrunner det med dommen! Det har ingenting med dommen å gjøre.

Torp må selv rette kravet, IKKE Oslokirken.

Kravet er ikke begrunnet saklig eller juridisk.

De sammenligner med spredning av nakenbilder av kjente personer. Totalt meningsløst!

Dessuten krever inkassoloven et visst antall purringer med gitte frister, før man kan sende kravet til rettslig inkasso.

Jeg mener at dette er trusler og et forsøk på utpressing/bedrageri, og INGEN må tåle slikt, heller ikke JKC! Etter min mening...Dette skriver de på Søkelys, enig:


Mvh

Jan KSendt fra E-post for Windows 10Fra: Restoration Oslo

Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 08:24

Til: Jan Kåre Christensen

Emne: Re: SV: Faktura for misbruk av fotografiVi forventer hele beløpet på 150.000 kroner på vår konto den 6. januar 2018.

Frem til 6. januar 2018 må alle andre bilder av pastorparet Torp være fjernet fra dine nettsider, fordi da vil vi begynne å fakturere hvert eneste bilde som tilhører oss. Det er ditt hele og fulle ansvar å finne, fjerne og slette alle bilder du har stjålet og misbrukt.

Vi viser til den rettskraftige dommen mot deg.Med hilsen,

Admin i Restoration Oslo

---

Restoration Oslo

http://restoration-oslo.world

Dronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway

Den 2017-12-23 08:16, skrev Jan Kåre Christensen:

Som sagt, alle bilder som er «ulovlige» på den Himmelske blogg, kom med de nå, ikke et og et om ganen, alt blir fjernet, det betyr null for meg dette som dere oppkonstruerer som misbruk, har mer enn nok av bilder av Torp!Mvh

Jan KSendt fra E-post for Windows 10Fra: Restoration Oslo

Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 07:11

Til: jk.chris@online.no

Emne: Faktura for misbruk av fotografiTil Jan Kåre Christensen vedr. misbruk av vårt fotografi på din blogg:Vi har fått oversendt et nytt varsel fra en av dine lesere som viser at du i lang tid har benyttet og spredd til dine lesere på internett enda et fotografi av Jan-Aage Torp som du slett ikke har lov til å benytte.

Fotografiet som er vedlagt, ble tatt den 1. juli 2009, og tilhører Jan-Aage Torp personlig.

Foreningen Restoration Oslo forestår innkreving for misbruk av ekteparet Torps fotografier.

Angjeldende og andre fotografier av Torps blir misbrukt flere ganger på dine blogger, men vi fokuserer denne gang utelukkende på dette ene misbruket, som ligger på følgende link:
Vi varslet deg for noen dager siden om et annet misbruk, og vi understreket at vi ved neste misbruk ikke ville gi deg noe forhåndsvarsel før du mottar faktura. Vi understreket også at en rettstvist vil uunngåelig føre til store merkostnader for deg.

Vi har rådført oss med vår advokat vedrørende alvorlighetsgraden av ditt misbruk i sammenheng med at du nå er enstemmig straffedømt av Oslo Tingrett for sjikane av pastorparet Torp, og for at du har «et personlig forfølgelsesmotiv» overfor pastorparet, og dine anker er enstemmig avvist av Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett, samt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Vi innvarslet ved vårt siste varsel til deg om en mulig faktura pr misbruk på «minst 15.000 kroner», og at dine gjentatte misbruk dermed ikke lenger kan vurderes utfra alminnelige satser for misbruk av fotografier, men må sees i sammenheng med at du er straffedømt for hva du har bedrevet gjennom en årrekke, og at du fortsetter med uforminsket styrke på dine blogger med samme straffbare sjikane og personforfølgelse, både ved fotografier og ved artikler på samme - og verre - nivå som du allerede er grundig straffedømt for.

Vi har sett på lignende forhold vedrørende misbruk av fotografier på nett, og det er solid grunnlag for å hevde at «det skal svi på pungen å dele tyvegods og personlige bilder med andre» (advokat John Christian Elden til Dagbladet, 11/12-2017). Elden forklarte vedrørende en lignende sak at det finnes tidligere eksempler på at nordmenn som er blitt utsatt for uønsket offentlig medieomtale, uønsket publisering og spredning av tilskaffende bilder – såkalt hevnporno – har ført til oppreisningsbeløp fra 50.000 til 420.000 kroner.

Vi mener det er solid grunnlag for å kreve 150.000 kroner av deg for dette misbruket, og at dette vil føre til at du slutter med slik straffbar virksomhet.Vi gir deg to ukers betalingsfrist. Betaling vil ikke gi deg noen rettigheter på bilder som tilhører oss. Bildene må umiddelbart fjernes og slettes fra dine nettsider. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil vi overlate saken til vår advokat for innkassering, og vi vil vurdere ny politianmeldelse av deg.

Vedlagt er faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.Med hilsen,

Admin i Restoration Oslo

---

Restoration Oslo

http://restoration-oslo.world

Dronningens gate 23, 0154 Oslo, NorwayJan Kåre Christensen:

Vi noterer oss dine gjentatte ytringer.

Saken vil bli oversendt til vår advokat for igangsetting av inkasso hvis du ikke betaler 150.000 kroner innen 6. januar 2018. Da vil renter og gebyrer tilkomme i henhold til lovens satser.

Hvis du mener at du har en skriftlig avtale med Jan-Aage Torp direkte, eller med Restoration Oslo, om bruk av våre fotografier, da må du fremvise dette.

Vi har avtaler med visse medier og med noen aktører i sosiale medier, men disse gjøres etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi vet at vi aldri har gjort en slik avtale med deg, og vi har beviser på at det angjeldende fotografiet tilhører oss.

Vi minner om at vårt krav sees i samsvar med den entydige dom mot deg i samtlige rettsinstanser for din sjikane og personforfølgelse av pastorparet Torp, og at du på ingen måte har tatt innover deg at din sjikanevirksomhet må opphøre. Vi er trygge på at rettsapparatet vil være enige med vår vurdering også vedrørende fakturaen for fotografiet. Uansett må fakturaen betales i sin helhet innen 6. januar 2018, og i tillegg må din sjikanevirksomhet øyeblikkelig opphøre fullstendig.

Administrasjonen i Restoration Oslo vil være ubemannet frem til 3. januar. Vi anbefaler at du straks finner en økonomisk løsning slik at 150.000 kroner er på vår bankkonto lørdag 6. januar 2018.Med hilsen, Admin i Restoration Oslo

---

Restoration Oslo

http://restoration-oslo.world

Dronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway

Den 2017-12-23 21:46, skrev Jan Kåre Christensen:

når Oslokirken sender en regning på kr 150.000 for et bilde av en smilende Torp, da blir det feil på alle mulige måter.

De begrunner det med dommen! Det har ingenting med dommen å gjøre.

Torp må selv rette kravet, IKKE Oslokirken.

Kravet er ikke begrunnet saklig eller juridisk.

De sammenligner med spredning av nakenbilder av kjente personer. Totalt meningsløst!

Dessuten krever inkassoloven et visst antall purringer med gitte frister, før man kan sende kravet til rettslig inkasso.

Jeg mener at dette er trusler og et forsøk på utpressing/bedrageri, og INGEN må tåle slikt, heller ikke JKC! Etter min mening...Dette skriver de på Søkelys, enig:


Mvh

Jan K


Sendt fra E-post for Windows 10Fra: Restoration Oslo

Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 08:24

Til: Jan Kåre Christensen

Emne: Re: SV: Faktura for misbruk av fotografiVi forventer hele beløpet på 150.000 kroner på vår konto den 6. januar 2018.

Frem til 6. januar 2018 må alle andre bilder av pastorparet Torp være fjernet fra dine nettsider, fordi da vil vi begynne å fakturere hvert eneste bilde som tilhører oss. Det er ditt hele og fulle ansvar å finne, fjerne og slette alle bilder du har stjålet og misbrukt.

Vi viser til den rettskraftige dommen mot deg.Jan Aage Torp Skriver dette gjennom disse støttespillerne!

onsdag 27. desember 2017

Nr. 205: Gjennom Hat-Pastor Jan Aage Torps forfølgelse, og trakassering av meg, blir budskapet om at skilsmisse og gjengifte blant forkynnere, prester og andre ikke er akseptabelt og etter det bibelske mønsteret!

Nr. 205:
Gjennom Hat-Pastor Jan Aage Torps forfølgelse, og trakassering av meg, blir budskapet om at skilsmisse og gjengifte blant forkynnere, prester og andre ikke er akseptabelt og etter det bibelske mønsteret!


Det som Jan Aage Torp har gjort med fiktive anmeldelser og lure politiet og domstolene med falskt vitnesbyrd og annet. Så er dette selvfølgelig ikke ønsker, og jeg har aldri oppsøkte slike situasjoner som han legger opp til.

For min familie er det selvfølgelig ikke hyggelig.Men i all denne galskapen og narsissismen som dette er, så er det også en del positive ting med dette. Det er at gjennom dette så spres budksapet om hva Guds ord sier angående ekteskap – at det skal vare livet ut!Jan Aage Torp hater meg og den Himmelske blogg så inderlig, at han gjør alt for å få meg stoppet. Og fjernet denne bloggen da den klart og tydelig fokuserer på hva Guds ord sier om ekteskapet og hvilke kriterier det må og skal ligge til grunn for en forkynner, prest eller en annen med leder og hyrdeansvar i menigheten eller kirken!

Jeg skrev denne artikkelen for snart 3 år siden, gjengir den her igjen!

Det at noe hater og misliker deg som Torp gjør med meg, er det kun og alene Gud som vender dette til det beste for oss alle som han selv sier i sitt eget ord.Rom. 8. 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Det mest positive med det samrøre mellom Torp og Manglerud Politi, gjennom dette får jeg anledning å forkynne at gjengifte er hor for troende!

Leste på Jan Aage Torps «nye» blogg at han kalte meg stalker. Men da må han beskrive seg selv, ingen andre. Jeg har aldri søkt ham opp. Selv etter han anmeldte meg oppsøkte han meg og sendte mailer til meg, snakk om å være det en beskriver andre til å være!

Hvor står NORSK POLITI? KAN VI STOLE PÅ DEM?


Det er åpenbart at det hele bygger på en «røverhistorie» av Torp for å stoppe meg og den Himmelske blogg. Men han vil aldri lykkes!

Manglerud politikammer har ingen anelse åpenbart om hva tros- og ytringsfriheten inneholder når de vil ha meg til retten!

Dypest sett er dette hovmod på sitt aller verste. Tros- og ytringsfriheten er en frihet som er blitt kjempet igjennom gjennom flere hundre år, minst. Og så skal nesten som en filial av et politi kontor sette seg over denne lov og få tatt meg?

Ha-ha, hvor rar kan en bli?

Det blir som enkelte pappagutter er. De tror alt er en selvfølge, men alt ligger det hardt arbeid bak. Aldri i livet om jeg kommer til å bøye meg for slike rigide og overmodige mennesker. Dette vil få Norge tilbake minst 200 år hvis de hadde vunnet frem med det de holder på med.

Illustrasjonsbilde av noen «pappa-gutter» som har tatt alt som en selvfølge. Men tros- og ytringsfriheten er ingen selvfølge, det er hardt arbeid som ligger bak den. Og for den skal stå ved lag, så er det fremdeles viktig å ikke ta dette som en selvfølge med slike politifolk som en finner på den «filialen» her i Oslo.

Det mest positive med det samrøre mellom Torp og Manglerud Politi, gjennom dette får jeg anledning å forkynne at gjengifte er hor for troende!

Legg til bildetekst

Og jeg trenger ikke å forklare heller hvorfor jeg mener det jeg mener. Jeg har lov, rett og SKAL FORSVARES FOR Å KUNNE YTRE OG MENE DET JEG GJØR!

Her snur de alt på hode, akkurat som en person på den himmelske blogg gjorde.

Sitat fra den Himmelske blogg

kommentarer:

 Anonym sa...

Dette handler overhodet ikke om din rett til å skrive om skilsmisse/gjengifte! Det handler om MÅTEN du formidler på. Du henger ut folk, kaller dem stygge ting og diagnostiserer folk med psykiatriske diagnoser. Ufattelig trist og uforståelig at du ikke forstår dette:-(

Dersom jeg skrev om deg at du var en kåt gris som elsket porno, var utro, grådig, dum og en stor fet narsissist. Ville du syns det var greit? (selv om det var sant)

 10. mai 2015 kl. 12.12      

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, det hadde vært veldig greit.

Men jeg ville ha gjort noe med det.

Og tenkt at problemet er meg og ikke den som sier det.

Det handler om å takle hva andre mener. Enten åpne opp for det eller stenge det ute.

Og slike uttalelser er milevis innforbi tros og ytringsfriheten.

 10. mai 2015 kl. 12.28      

Jan Kåre Christensen sa...


10. mai 2015 kl. 12.28      

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym hvorfor prellet alle beskyldninger av Jesus?

Han ble beskyldt for å være en løgner da han påsto han var Guds sønn.

Være demonbesatt da han helbredet de syke.

Hans lære som fra Satan da han ikke var teologisk utdannet.

Kan du svare på det?

 10. mai 2015 kl. 13.18      

 Anonym sa...

Hva om du hadde små barn og de googlet navnet ditt, og de fant haugevis av steder der det sto at du var en "horebukk" og moren deres var ei "hore"?????
Du mangler fullstendig sosiale antenner og empati, Herr Christensen:(

 10. mai 2015 kl. 14.29      

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du svarer ikke på mitt spørsmål.

Og du snur alt på hode.

Jeg har ikke laget et eneste problem for Jan Aage Torp. Alt dette har han laget selv.

Ungene mine hadde ledd av slike kommentarer og de vet at alt dette hadde vært løgn. Hvorfor?

De har tillit og tiltro til meg.

At ungene til de som er skilt og gjengiftet ikke har det er ikke så underlig.

De satte sine egne behov foran Guds ord og barna!

 10. mai 2015 kl. 14.41      

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym det er ingen menneske rett å være forkynner.

Torp hverken lærer eller lever etter Guds ord.

Han har i alle år dømt andre nedenom hjem.

Når han selv sitter i klisteret så forlanger han å bli tatt på mest mulig skånsom måte.

Ser du ikke at dette er hva Jesus sa at med det samme mål vi veier andre med skal vi selv bli målt med.

Ser ikke noe formildende med Torp. Han er en

 10. mai 2015 kl. 16.29      

Jan Kåre Christensen sa...

Glad for at du ikke kunne svare anonym.

Du snur alt på hode og ser ting fra et egoistisk og selvsentrert ståsted.

Samt når jeg motsier deg har du ingen ting å komme med bortsett fra å komme med nye sprøe og urimelige svar/belæringer.

 11. mai 2015 kl. 10.07 

(sitat slutt).

Man vil få en helt absurd verden hvis en ikke har lov å nevne at noen er psykopater, falske profeter, narsissister, ekle, stygge og andre negative ting. Og så skal en skille ut de en eventuelt har lov å kalle for dette, og de en ikke har lov å kalle for dette???

Her har Manglerud politikammer (jeg holder på å le meg i hjel over mennesker som dette ha-ha) som skal kontrollere her! De klarer ikke en engang å få fjernet den falske bloggen som skriver i mitt navn og se at det Torp har kommet med er falske anklager imot meg. Eller ser de det men stoltheten hindrer dem i å ydmyke seg over at de har tatt feil og virkelig latt seg lure av en narresist?!

De setter seg over Gud, Norsk lov og alt og alle skjønner jeg. Her er hovmode og kontroll ånden på topp, stakkars mennesker!

Adolf Hitler som uten tvil var en psykopat, men å tro at det ikke finnes andre psykopater er som å tro på Julenissen. Det finnes dessverre tusenvis, og er de offentlige personer så er det helt legitimt å navngi dem. Det er derfor vi har Tros- og ytringsfriheten for og den skal politiet og rettsvesen ikke arbeide imot. Men forsvare den og stå opp for frie ytringer som ikke er truende og voldelige.

 Vi kan da ikke ha lov å si at en person er en falsk apostel, men en er det ikke.

Vi kan da ikke ha lov å si at en person er narsissistisk, men en er det ikke osv.

Kan vi si at Hitler var en psykopat, så kan vi bruke det på andre også etc.

Vi kan bruke alle ord og utrykk så lenge det ikke går på truing, mobbing og oppfordring til vold. Og jeg har bare påpekt at en offentlig forkynner er akkurat motsatt en de kriterier som Guds ord stiller til en Pastor/Hyrde! At dette er straffbart? Aldri i livet, dette er Guds ord, ikke noe annet!

Til mer jeg setter meg inn i dette emne, så finner jeg ut av at jeg har 100 % rett i alle mine påstander på absolutt alle måter, mens politiet på Manglerud opptrer akkurat som de er i diktaturer og lignede stater.

Vil jeg bøye av? Aldri. Om de kommer å tilbyr med at jeg skal betale 1 kr. Eller 1 Million. 1 dag i fengsel eller 1 år, det er akkurat det samme. Politiet opptrer som de var i Nord Korea og en diktatur stat. Men Norge er en rettstat, et demokrati og alt annet som er vidunderlig, rett og godt!

Rettferdighetsprinsippet gjelder det ikke for politiet på Manglerud?

Hvis jeg kan omtalt en person som psykopat, falsk apostel etc. Men det er ikke lov å omtale en annen som det? Håper politiet innser først som sist at de ikke har noen som helst sak imot meg. Men jeg har snart en meget god sak imot dem da de er totalt uprofesjonelle og oppfører seg som vi lever i et diktatur her i Norge.

Håper de kommer å ber om unnskyld og trekker hele saken!

For alles del er det bare å håpe at de trekker saken, ber om unnskyld og får gjort jobben sin med å spore opp disse personene som har forvold oss brøde og den nye bloggen med denne personen som er stakkars et psykopatiske tilfelle som dikter opp storyer om meg som jeg skriver eller en viss Arne Breen, og forresten. Om han fortsetter å skrive gjør egentlig ingenting da alle som er litt normale og oppe og går vet at alt er bare tøys og tull!

Det er her sakens kjerne er. Alt jeg skriver, taler og holder på med treffer spikeren på hode. Mens det Torp og andre holder på med er til å le av. Torp har kalt med for dumrian, stalker, lystløgner og 20-30 forskjellige ting til som er mye verre.  Men hva gjør jeg? Ler av hele greiene da alle Torps ord faller som døde ned til jorden!

Sluttkommentar:

Jeg har veldig mye mer på lager om både det ene og det andre. Jeg vokser for hver dag da jeg skjønner mer og mer av hele saken. Og jeg kommer ikke til å skrive så mye om dette mer inntil videre, men andre ting. Bortsett fra at jeg sikkert kommer til å legge ut noen om narresist, psykopater, falske apostler og annet. Torp er jeg ferdig med. Egentlig et interessant tilfelle. Selv om han er nokså syk som han sa om en som hadde gitt han 1.5 Millioner.

Jeg har aldri møtt Satan. Men gjennom Torp så har jeg virkelig fått lære han å kjenne. Det er derfor jeg har skrevet en del om dette. Vi kan ikke se Satan, men vi kan gjennom de personene som går på den vei som ikke er bibelens vei se hvordan han operer og er.

Jesus sa bl.a. at de hadde Djevelen til Far og slik jeg tror det er. Så er mange slike personer som vandrer i mørke, men bekjenner Jesus navn uten å leve etter hans lære det vi vil kalle besjelet av de maktene som binder og skaper den uhygge som vi er nå vitne til.  En er under demonisk påvirkning sier Guds ord!

Falske apostler finner vi flere plasser i Guds ord. Bl.a. talte apostelen Johannes til menigheten i Efesus om dette. Her passer selvfølgelig Torp inn som hele tiden blir ledet av profetier men ikke Guds ord. Og alle profetier har selvfølgelig ingen slått til eller stemt hverken med Guds ord eller virkeligheten. Selv Minos profeterte over ham om en stor mega menighet her i Oslo, større luftslott av profeti har vel aldri forekommet. Narsissistisk og løgn er dette, og det kaster kun skår i øynene på folk og de blir villedet ut i et åndelig mørke som Torp selv befinner og er i!

Når det gjelder de trekka som Torp har, er han nok til dels unnskyldt da min erfaring er at de som er så spesielle er født slik?

Men det som det ikke finnes noen unnskyldning for er å holde meg slike personer som politiet på Manglerud gjør! Og det er ikke noen unnskyldning heller for å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd. Vil en være en Jesu etterfølger så har en rett og slett ikke lov å innlede et nytt forhold etter en skilsmisse. Gjør en det så sier Guds ord at en lever i synd og hor og er en ekteskapsbryter.

Dette er som sagt ikke hva jeg lærer, men hva Jesus og Paulus underviste og lærte, og de ordene står evig fast. Selv for mennesker som har skavanker og trekk som ikke er av den gode sorten. Vil en være en troende, så må og skal en holde seg til Kristus og Guds ord!

Og jeg har aldri påstått at Torp er noe andre er noe som helst som en lege etc. Men etter mange års studier, jobbing med mennesker og annet, Så har han de fleste trekk som vitner om dette. Da er det langt, langt innfor tros- og ytringsfriheten å få lov å kalle en slik person for hva vedkommende er. Og her er ingen blitt truet eller noe annet.

Men gjennom dette som Torp og Manglerud har stelt i strand, så får jeg en anledning som aldri før å forkynne og påpeke at etter en skilsmisse er gjengifte hor for en kristen. Og vedkommende som gjør det er enten en horkvinne eller horkarl og ekteskapsbryter sier Guds ord. En lever rett og slett i synd og har kommet bort i fra nåden!

Matt. 19. 6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

"Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn eller menn som driver utukt med menn…skal arve Guds rike." – 1. Kor. 6,9.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Det mest positive med det samrøre mellom Torp og Manglerud Politi, gjennom dette får jeg anledning å forkynne at gjengifte er hor for troende! Skulle jeg vinne frem, jeg vil fortsette som før. Skulle jeg tape, da går vi mot diktatur og veldig trange kår for kristendommen her i Norge. Det vil være begynnelsen til slutten!

Derfor er dette egentlig religionsforfølgelse, ikke noe annet!Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...