søndag 21. februar 2021

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503:

I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

 

Bilde av Jan Aage og Anders Torp, som den narresisten Jan Aage Torp er, kommer dette klart frem her.

 

 

Her ifra nettstedet Søkelys, les selv, det burde vært en vekker for alle!

 

https://www.sokelys.com/arets-ateist-og-pastorsonn-anders-torp-ut-mot-sin-far-du-horer-hjemme-i-fengsel-pappa/

 

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-141-saken-imot-meg-er-tidens.html

 

Anders Torp beskriver sin oppvekst som et 19 år langt psykisk terrorregime med sin far som “apostel”

 

Konflikten mellom Anders Torp og hans far, Jan Aage Torp fortsetter å tilspisse seg. Etter at Anders Torp nylig ble kåret til “årets ateist” av organisasjonen “Ateistene” har konflikten blusset opp på sosiale medier. Bakgrunnen for det hele er den kjente historien om hvordan Anders brøt ut av sin fars kirke -med kraftig kritikk og påstander om demonutdrivelser og en skrekkleir i regi av den danske sekten “Faderhuset”. Konflikten og rabalderet har fortsatt etter at Anders Torp utgav boken “Jesussoldaten” som er et rystende oppgjør med en oppvekst preget av troen på demoner, besettelser og en svart/hvitt forståelse av virkeligheten rundt dem. I sin bok har Anders fortalt om demonutdrivelser, om terrorleiren i Danmark og om ting som skal ha skjedd i menigheten. Etter at Torp ble tildelt prisen som “årets ateist” har det hele tatt av på nytt. Anders holdt nemlig en takketale der han blant annet sa at han mente at faren burde ha vært i fengsel for å ha oppdradd barna i et psykisk terrorregime.

 

“At du hører hjemme i fengsel, pappa, det er det ingen tvil om. 19 år med et psykisk terrorregime med deg som “apostel”, der demoner og helvete lurte bak enhver dør, har gitt meg diagnosen kompleks ptsd. Psykisk vold mot barn i guds navn er straffbart,” skrev Anders i en Tweet gjengitt på flere Facebook-grupper. Det var under sin takketale under prisutdelingen at Anders avleverte noen ord som fikk pastor Torp til å ty til Facebook for å forsvare seg. I sin tale sa Anders Torp dette: ” Min far, pastor Jan-Aage Torp, har eksempelvis fylt opp avisspalter og taletid på tv med legitimering av ytterliggående syn som har fornedret mennesker og satt barns helse i fare. Fortsatt er det mange pastorer som bruker medier til å fronte syn mange oppfatter som fjernt fra et moderne samfunn,” og Anders fortsatte: “Vi kan alle bli lurt av en gal psykopat til å bli med i en sinnssyk sekt – om psykopaten er dyktig nok. Jeg har selv gjort grusomme ting i guds navn mot andre, som å gni salt og olivenolje inn i sårene til en selvskader vi kastet demoner ut av. De aller fleste av oss er alle skrale, enkle mennesker å manipulere for de som er dyktige nok på det,” sa Anders og vi siterer litt lengre ned i talen som kan leses i sin helhet her. “Det neste store jeg håper kommer til å skje for barn som ikke har det bra i religiøse miljøer er at en pastor som fortjener det blir kastet i fengsel for fysisk eller psykisk vold i guds navn.

 

Planla å anmelde sin far til politiet

 

-Inntil nylig hadde jeg faktisk planer om å anmelde min far og hadde gode prater med en veldig dyktig advokat jeg trygt kan anbefale for lignende saker – ettersom hun har erfaring fra pinsekarismatiske miljøer. Men dessverre så er det et spørsmål om helse som gjør at jeg ikke kan stå i en rettslig kamp, som trolig vil gå hele veien til Høyesterett – som er en prosess på cirka 10 år. Derfor håper jeg inderlig at noen andre der ute kan gi psykisk vold i guds navn den straffen psykisk vold fortjener,” sa Anders Torp videre: “Religionsfrihet gir INGEN rett til å begå straffbare forhold i Allahs, Buddhas eller Jesus sitt navn. Mange religiøse ledere i norske trossamfunn har drevet mennesker til å begå selvmord. Jeg har flere ganger vært nære på. Dette er ingenting man kan kødde med – det krever rettslig handling – noe som igjen vil kunne påvirke norsk politikk. En rettskraftig dom vil sende et knallsterkt signal til pastorer, apostler og profeter som hevder seg suverene over norsk lov. – I Sverige ble en pastor dømt for noen år siden for demonutdrivelser på sin egen datter. Samme dom kunne man også felt i Norge med dagens lovverk,” sa pastor Torps sønn videre.  “La det ikke være tvil, la det runge ut i alle samfunnets mørke hjørner og skremme vettet av religiøse mørkemenn, følgende: Personer som har begått handlinger som min far, Jan-Aage Torp, hører hjemme i fengsel,” sier pastorsønnen videre og legger til at “Psykisk vold og fysisk vold er forbudt! Og trossamfunn som begår psykisk vold mot barn og dermed bryter loven burde ikke motta statsstøtte. Sistnevnte burde ha vært en selvfølge,” avsluttet Anders Torp som har virvlet opp sterke reaksjoner både hos sin far og på Facebookgrupper der saken er blitt diskutert.

 

Jan Aage Torp reagerer

 

Anders Torps tale fikk tirsdag pastor Torp til å ta til Facebook: “Organisasjonen Ateistene som frem til 2017 het «Hedningsamfunnet», og som alltid var kjent for hærverk og hets som virkemidler, delte for noen år siden ut en «nidpris» til meg som het «Kristendummen». Nylig ser jeg at den omdøpte organisasjonen har initiert en ny pris som heter «Årets ateist». Først tenkte jeg at det er fint at en slik heder skjer ut fra det nye navnet, slik at hederen ikke forsimples av det gamle navnet. En ny grunnholdning av respekt og hederlighet kan gjøre «Årets ateist» til en verdig pris. Jeg samarbeider med gode ateister verden over, og jeg unner hederlige ateister å få en anerkjennelse som fremmer verdighet og respekt. -Men da jeg leste takketalen av den nye vinneren, overrasket det meg og gjorde meg bedrøvet.  Her var det ikke et ord om ateismen, om ideologi, strategier og visjoner, men fra ende til annen er det et veritabelt, utilsløret personangrep på meg med navns nevnelse, med diagnostisering av meg som «psykopat», med påstander om at jeg bør dømmes til fengsel m.m. Jeg hadde trodd bedre om de mennesker som initierte en slik «pris», men så feil har jeg tatt. Interessant at ingen innen Ateistenes krets selv protesterer. Tydelig at «Hedningsamfunnet» ikke har forandret seg det minste. Kun et navnbytte. Tydelig at det trengs en grunnleggende opprydning innen anti-tro-grupperingene som mottar statsstøtte og blind politisk hyllest. «Født fri» er trolig bare den første,” skrev pastor Jan-Aage Torp på Facebook,” tirsdag.

 

Anders Torp som vokste opp i Seierskirken/Oslokirken som pastorsønn skrev onsdag dette: “At du hører hjemme i fengsel, pappa, det er det ingen tvil om. 19 år med et psykisk terrorregime med deg som “apostel”, der demoner og helvete lurte bak enhver dør, har gitt meg diagnosen kompleks ptsd. Psykisk vold mot barn i guds navn er straffbart,” og Anders fortsatte:  “Grunnen til at det er umåtelig viktig for meg å få tydelig frem at min far og tidligere pastor egentlig hører hjemme i fengsel, er fordi mange religiøse ledere og ofre for psykisk vold i guds navn, ikke vet at destruktiv kristendom kan være straffbart,”

 

Møtt med spott, hån og hets

 

Jan-Aage Torps kritikk av organisasjonen som stod bak den kontroversielle prisutdelingen til “årets ateist” har blitt møtt med det vanlige hatet og hetsen fra kretsen som ønsker å stanse pengepredikantene. “Jeg kikket på morgenkvisten igjennom kommentarer på en FB-side hvor svært mye dreier seg om hat og hets imot meg.

Nåde den som våger å stille det minste spørsmål ved fordømmelsene av meg! Jeg ser at man blir regelrett hetset av dusinvis av nordmenn om man våger. Alle de spinnville påstander jeg har lest er bygget på løgn. Jeg har aldri sendt barn på «torturleir» i Danmark! Men hetserne ønsker ikke å akseptere dokumenterte fakta.

Jeg har aldri sendt barn på demonutdrivelse i Zambia! De fantasifulle skildringer lever i en egen verden. Jeg har aldri initiert eller støttet demonutdrivelse av «seksuelle demoner»! Denne løgnen synes å danne grunnlaget for de verste skrikene.

Om en viss person i sitt overmot prøvde å «fikse» sine egne seksuelle lyster på den måten, kan jeg ikke uttale meg om.

 

Derimot initierte jeg et oppgjør i 2001 i forhold til en inngiftet slektning som utnyttet sin misjonær-popularitet til å bedrive pedofile overgrep i Latin-Amerika, og han ble dømt av Tønsberg tingrett i 2003 til fem års fengsel og store bøter for overgrep mot minst 16 barn gjennom 14 år. (Dommen med de grufulle realiteter har jeg.) Dette oppgjøret tar jeg med takknemlighet ansvar for å ha tatt. Siden er jeg blitt «straffet» i mange år for å ha satt tydelige grenser. Snakk om de mest negative utslag av «æres-kultur»!

Det er på tide at SANNHETEN kommer for en dag. Raseriet mot meg i de siste årene skyldes ikke hva som skjedde frem til familien ble oppløst i 2007, men det skyldes utelukkende at jeg har nektet å akseptere løgnene som visse personer har bygd opp sitt hat på. At spekulative medier har veltet seg i disse løgnfantasiene, endrer ikke fakta. Når oppgjørets time er kommet, vil mange som har kastet seg inn blant hetserne få et stort problem. Linjen er dratt,” skriver Jan-Aage Torp torsdag. Bråket mellom Anders Torp og hans far Jan-Aage har fått oppmerksomhet på flere Facebookgrupper, blant annet hos “Vi som støtter Visjon Norge” som skriver dette torsdag: “Anders Torp kommer med rystende beskyldninger mot sin far Jan Aage Torp i denne twitter meldingen. Blir ikke overasket om dette fører til domstol behandling.”

 

Anders Torp: “Min far er full av latterlig pisspreik”

 

“Min far er fullt av latterlig pisspreik. Ja, jeg har en pedofil morfar som var misjonær i Bolivia og forgrep seg på mange barn, men han rørte aldri oss og det har ingenting med saken å gjøre. Dokumentasjon i form av møtereferater er blitt publisert på min gamle blogg slik at alle kunne lese møtereferater som hyppig nevner planen for demonutdrivelser. Jan-aage mangler totalt kontakt med virkeligheten og går til desperate grep for å svekke min troverdighet. Min søster Christine Josephine Andreassen var 12 år når hun fikk drevet ut demoner i Zambia. Jan-aage satt i sofaen da han sa til to pastorer i Faderhuset at vi skulle dra på denne sommerleiren der jeg to ganger trodde jeg skulle dø og flere ble mishandlet voldsomt fysisk og psykisk. Pisspreik så det holder,” skriver Anders Torp i en kommentar på Levi Fragells Facebookside. Det er harde og uforsonlige ord som nå kastet frem og tilbake mellom Jan-Aage Torp og hans sønn Anders. Ord som kanskje ikke burde vært sagt eller delt i det offentlige rom, men som heller burde vært tema i en skikkelig dyptpløyende forsoningssamtale der både sønn og far fritt og i fortrolighet kunne ha sagt tingene som de er, uten stolthet, uten redsel for å bli avkledd eller manipulert, uten hersketeknikker og hvor alle følelser, bitterhet, skuffelser og sorg fikk et naturlig sted å kunne utfolde seg. I en kommentar til sistnevnte setning sier Anders Torp dette:  “Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan ha åpne gode samtaler med Jan-Aage når han fornekter selv de mest åpenbare hendelser, fremstår seriøs og kjærlig av og til i media, men ler av meg når vi møtes privat.

 

Her noen linker:

 

http://justismord.janchristensen.net/2018/04/nr-304-andre-vestlige-land-burer-inne.html

 

http://justismord.janchristensen.net/2018/05/nr-308-det-er-underlig-at-jan-aage-torp.html

 

Her er noe fra Facebook

  

 

mandag 16. november 2020

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

 Nr. 502:

Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

 

For å skrive og tale imot gjengifte, da i særdeleshet blant forkynnere, kristne sangere og de som er hyrder og leder Guds menighet.

Så har dette vært virkelig et kampområde av dimensjoner.

Bilde narreapostel og narren Jan Aage Torp som er etter Guds ord diskvalifisert til å være en apostel/hyrde i Guds menighet.

Trist, men slik er ståa!

Bilde av narren Jan Aage Torp og hans første og rette kone Ann Christin.

Ann-Christin Düring Woll heter hun nå.

 


 
Bilde av Aina «Dalila» Lanton og den falske apostel og narren Jan Aage Torp.

 

 

 

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp

 

Men la oss prøve å få frem hva Guds ord sier.

Uten å angripe eller løfte noen frem. Bare la skriften avgjøre!

 

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

 

Vi vet at de som skal stå fremme i en synlig tjeneste for Gud og mennesker, har et særskilt ansvar og Gud fordrer egentlig nesten fullkommenhet.

På mange måter kan en si at forkynnere/sangere/hyrder/eldste er Guds «adel».

 

Adelene har privilegier som andre ikke har, men også desto større ansvar.

Adel forplikter heter det seg!!!!!


Gjøre alle mennesker i landet til adelsmennesker, ved å frigjøre sinnene og lutre viljen.

Sitat av Henrik Ibsen

 

Dette er også hva Gud vil, da må de begynne med hyrdene/sangerne/forkynnerne og de som er i ledelsen i Guds menighet.

 

Derfor sier skriften følgende:

 

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, - 6 ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.  7 Men han skal også ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.  8 Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning, 9 sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet. 10 Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.

 

Gud krever nærmest fullkommenhet av sine hyrder og tilsynsmenn, derfor står det bl.a. at han skal være èn kvinnes mann.

Med andre ord, kun vært gift èn gang som en troende.

 

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

 

Dette har vært normen gjennom hele GT, NT og i det kommende 1000 års riket.

 

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

 

Vi leser at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».

 

Jeg er fullstendig klar over at vi alle ikke strekker til.

Vil på ingen som helst måte hovere og se ned på andre.

Dog allikevel, vi må fremholde Guds ord og bibelens lære som normen for oss alle, selv i dag!

Gud har ikke forandret seg, ikke hans ord, ikke bibelens lære, ikke noe er annerledes i dag enn det var før eller vil komme til å bli.

 

2 Tim. 2. 20 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære.

21 Holder da nogen seg ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

 

Dette sikter til forkynnelsen/forkynnerne. Vi som kristne blir et og en del av den forkynnelsen og forkynnerne vi låner våre ører til.

Skriften taler om å smelte i sammen med ordet, Guds ord.

Vi smelter i sammen med vranglæren også, derfor blir vi en del og et med de forkynnerne/sangere/formidlere vi lytter våre ører til.

Dette gjelder også sangere/lovsangere/formidlere vi omslutter og tar del i.

 

Ordtaket sier.

«Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er,» er et eldgammelt ord­språk. Det skal stamme fra en gresk vismann som levde mer enn 400 år før Kristus. Det finnes i forskjellige varianter. Men stort sett betyr det vel det samme hele tiden.

 

Dette som jeg fokuserer på, er den forkynnelsen og de forkynnerne/sangere/hyrder/eldste vi tar del i, de vil påvirke oss i den ene eller annen retningen. Våre ledere som har en «plattform» tjeneste.

 

Skriften sier kort fortalt følgende. En forkynner som lærer og lever rett.

Som er et kar til ære, for Gud.

Påvirker andre, da spesielt andre troende positivt.

 

2 Kor. 2. 15 For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt, 16 for disse en duft av død til død, for hine en duft av liv til liv. Og hvem er vel duelig til dette? 17 For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

 

Mens en forkynner/sanger/leder som lever imot Guds vilje, som ikke er et ærens kar. Han påvirker fårene i en negativ retning.

Resultatet blir at noen troende blir et ærens kar, mens andre blir det ikke.

Jeg tror at alle forkynnere og sangere som er gjengiftet som troende er på vei imot fortapelse skal vi tro bibelens ord. Men de fårene som står med disse forkynnerne og hyrdene, om de går fortapt. Det tør og kan ikke jeg si, men deres livsverk står i ferd med å «brenne» opp, og de vil ikke få full lønn.

Med å åpne opp for synd i menigheten, er det bare negative konsekvenser og det fører galt av sted.

 

La meg atter igjen nevne at hyrdene/lærerne/sangere, de som har en tjeneste som går ut på å påvirke/rettlede/formidle skal bli desto strengere dømt.

Skriften sier at den rettferdige blir vanskelig frelst, at forkynnere/sangere som skal bli desto strengere dømt velger å gå imot Guds ord, taler om en streng dom!

 

1 Pet. 4. 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

 

Sluttkommentar:

 

Det er en del ting som jeg mener at veldig mange kristne ikke vil forstå.

At verden mener en hel del rare ting, det lever jeg godt med.

Men at kristne ikke ser dette, at vi som stiller oss frem på talerstolen eller offentlig for Jesus og Gud.

Da er vi «underlagt» Gud og Jesus med våre liv, våre ord, ja absolutt alt.

Vi står frem ikke på våre vegne, men som hans representanter.

 

Skriften sier.

2 Kor. 5. 20 Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

 

I grunnteksten står det at vi er ambassadører for Kristus.

Hva er da en ambassadør?

Det er en utsending for en stat eller Regjering/Konge.

Han representerer ikke seg selv, men en annen.

Slik jeg ser det, og forstår Guds ord.

Så er det helt nødvendige for en forkynner, sanger eller hyrde i Guds menighet. Det er at han/hun innehar de rette og nødvendige kvalifikasjoner på alle områder i sitt liv.

 

Det er alltid de som sier til meg, er du så feilfri, er du så mye bedre etc.

Nei, jeg er sikker i mange henseende dårligere enn disse.

Jeg bare prøver å påpeke på hva Guds ord sier. At dette ikke skal kunne gjøres uten å få høre slikt piss, det lever jeg med. Men vi alle må ta innover oss, at det er kun og alene Guds ord som er rettesnor for liv og lære, intet annet.

 

Salme 119. 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...