tirsdag 20. november 2018

Nr. 386: Narreapostel Jan Aage Torps hat og sjikane imot meg og den Himmelske blogg har endelig «kjølnet» etter 5 års innbitt hat, løgner og politianmeldelser!


Nr. 386:
Narreapostel Jan Aage Torps hat og sjikane imot meg og den Himmelske blogg har endelig «kjølnet» etter 5 års innbitt hat, løgner og politianmeldelser!

Skjermbilde av en av utallige artikler der Torp sette meg i samme «bås» som Levi Fragell. Selv om Levi Fragell lovpriser Torps horeri som noe edelt og en lykke for en gammel mann å ha ei ung elskerinne. Dette er selvfølgelig antikristelig og motbydelig i Guds øyne det liv og den mangel på moral og anstendighet som Torp fullstendig mangler i sitt liv. Det er fraværende akkurat som det er hos Jan Hanvold og likesinnede.Jevnlig de 5 siste årene har det alltid kommet en strøm med hatmeldinger, sjikane og hat i fra narreapostel Jan Aage Torp når han har kunnet kommentere og si noe imot meg og den Himmelske blogg, som er Torps hatobjekt!

Han har tross alt gjort max for å sverte, sjikanere og få meg dømt for noe som jeg aldri har gjort, sjikanert eller oppsøkt ham.

Men kun påpekt ut i fra Guds ord at han lever i hor med å være oppadgiftet.

Torp har alltid yndet med å plassere meg i sammen med Levi Fragell. Dette har jeg aldri skjønt hvorfor da det er ingen koplinger mellom oss to, dette er visvas!
Jeg og Fragell er som natt og dag, Fragell lovpriser Torps horeri, jeg advarer imot dette!
At Torp nå nevner kun Fragell er et spill for galleriet, Fragell og Torp lever begge to i mørke. Og begge to er åpenbart på felles reise imot ildsjøen!

Narreapostel Torp har nå gjennom fem år nevnte meg i sin hatretorikk jevnlig i sammen med Levi Fragell, selv om Fragell og Torp er enig i egentlig om det meste. Selv det at Torp er oppadgiftet med ei langt yngre dame som i mine øyne er fullstendig uanstendig da han har vært gift før. Det er noe som Fragell har skrevet flere ganger positivt om, at Torp er «heldig» som lever med henne. Han har ikke avsmak og føler dette er ekkelt, uanstendig og nedverdigende for Jesu navn. Tvert imot, Fragell lovpriser Torps synde og horeliv!

Sluttkommentar:

Faktumet er at Levi Fragell og narreapostelen er ganske så like, begge to er opprøre imot Gud og hans ord.
Synde fremhever de begge, der hva Guds ord sier at ekteskapet er livslangt er noe som de begge to bryr seg døyten om!

torsdag 1. november 2018

Nr. 384: Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?


Nr. 384:
Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?

I GT hadde Jan Hanvold og Jan Aage Torp blitt steinet, men ikke i NT.
Men straffen er den samme, skriften er klar her om vi lever i den gamle pakt eller den nye pakt.
Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Her ser vi steing, men faktisk Guds syn på Jan Hanvold og Jan Aage Torp er at de fortjener døden da de lever i synd.2 Kor. 3. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet. 12 Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, 13 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort. 17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Det er av vesentlig betydning at vi forstår og aner at det er en stor, stor forskjell på den gamle og den nye pakt. At den Gud som er i GT er den samme Gud som er i NT, men betingelsene er annerledes.

Slik jeg ser det, så vil alle stilles til ansvar for sine ord, handlinger, innstillinger og det skjulte i oss sier skriften.

I GT så kan en si at det var øye for øye, tann for tann. Men i NT så er det ikke det, der lar Gud endog sin sol gå opp over både gode og onde. Vi ser i NT at det åpenbares en Gud som er mer «raus». Samtidig, Gud ser ikke gjennom fingrene med synd hverken i GT eller NT. Men en kan si at i NT lar Gud menneskene holde på, før han tar oppgjørets time. I GT så kunne Gud ved enkelte anledninger ta et oppgjør der og da, ikke minst for å statuere eksempler!

Men det er ganger selv i den nye pakt og i dag at Gud holder dom, selv om det er mer et unntak enn en regel.

Vil så Gud holde «dom» over de menneskene som til de grader lever i synd som Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre, selv i den nye pakt?

Jeg kan ikke si et ja eller nei til dette, eneste jeg vil si at for disse to og andre så skal de være meget glade for at de lever i den nye pakt. Hvis de i GT hadde forbryte seg på Guds ord som disse to gjør. Så hadde de ligget veldig dårlig an, og de hadde blitt steinet eller Gud hadde fortært de med ild eller på annen måte!

Nå skal vi trå varsomt her. Jeg gir ingen garanti for at ikke disse to og andre som lever i synd og lever i opposisjon til Gud og hans ord at det vil gå dem godt. Det vi det så absolutt ikke. Før eller siden vil vi alle mennesker møte Gud, og stilles til ansvar.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen,

Det er en kjensgjerning som ethvert menneske må innrømme, døden innhenter vedkommende før eller siden. Men deretter er det en dom hvis en ikke tar imot Jesus og blir frelst og født på nytt!
(sitat slutt).

Eksempler på hva som kan skje med Torp, Hanvold og andre som lever i synd og vil ikke omvende seg.

Pr. i dag har jeg ingen konkret åpenbaring hva som vil skje med Jan Hanvold og Jan Aage Torp. Eneste jeg kan si, er at før eller senere vil synden innhente dem. Der er skriften klar, meget klar.

4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

Nå vil jeg hverken frita eller profetere dom over Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som lever et hyklersk og forførisk liv som troende.

Jeg vet kun en ting, at hvis de ikke omvender seg så vil de ikke arve Guds rike, til slutt. Ingen som er skilt og gjengiftet som en troende, eller på andre måter lever i strid med Guds ord og Guds vilje kan påregne og tro at de vil oppleve sluttfrelsen.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Den virkelige sannheten er at det på mange måter «lønner» seg i første omgang i denne verden og i den nye pakt å leve etter sitt kjød i den forstand at Gud ikke straffer så ubønnhørlig som han gjorde i den gamle pakt.
Du får lov å holde på – alt for lenge vil enkelte mene – før en skal og må stå til ansvar for sine gjerninger.
Gud opptrer på mange måter annerledes i den nye pakt, men konsekvensene er alltid de samme, «syndes lønn er døden!»

Sluttkommentar:

Som sagt, pr. i dag så har ikke jeg noen spesiell åpenbaring om disse to kjeltringene som opptrer under falskt flagg.
Eneste jeg vil og kan gjøre, er å advare imot dem og det liv og den lære de har.


Det liv og den lære de står for, vil før eller siden ta de inn i døden, skriften ord er klart, «syndens lønn er døden.» Det gjelder om vi lever i den gamle eller den nye pakt, her er resultatet alltid det samme.

Men på mange måter kan en si at i den nye pakt har Satan og demonene et større spillerom da Gud lar sin sol gå opp over også disse falske kristne som evnet og fått til å lure og bedra mange naive og godtroende kristne mennesker.
Disse utnytter det spillerom de har, og det til fulle. Skriften sier at for enkelte så blir de ikke straffet med en gang. Men dommen kommer, også over disse to, og alle andre som ikke underordner seg Gud og hans ord.

Samt at en kan si at straffen blir alltid den samme, «syndens lodd er døden!»

søndag 28. oktober 2018

Nr. 383: Narreapostel Jan Aage Torp mener at kun de som har opplevd utroskap i ekteskapet som PinsePastor T. B. Barratt lærte kunne gifte seg igjen, men han selv står over Barratt da han selv ikke har erfart utroskap, men er gjengiftet!

Nr. 383:
Narreapostel Jan Aage Torp mener at kun de som har opplevd utroskap i ekteskapet som PinsePastor T. B. Barratt lærte kunne gifte seg igjen, men han selv står over Barratt da han selv ikke har erfart utroskap, men er gjengiftet!

Narreapostel Jan Aage Torp hevder at han har fått lys over hva Guds ord sier om skilsmisse og ekteskapet.
Det er at den såkalte uskyldige parten – som ikke er utro har lov å gifte seg på nytt.
Dette mener Torp at Barratt lærte, noe som de andre pinsevenner ikke gav han lov til å lære og praktisere om han prøvde seg.

Men hva da med narreapostel Jan Aage Torp selv?
Han er nå også gjengiftet, selv om hverken han eller Ann Christin var utro etter hva Torp selv har hevdet!!!!!!!!!!!!!!!

Jo, Torp er fritatt selv fra de krav (at en må ha opplevd å bli forsmådd), og hans rette kone Ann Christin var kun åpenbart lei hele mannen sin og det ble brudd.
Med andre ord, her er det er slikt surr rundt denne falske apostel at selv i hans vranglære klarer, evner og vill han ikke fylle de krav han legger på andre.

Han selv er fritatt fra alt.

Torp hevder at jeg angriper hans nye kone, noe jeg aldri gjør.
Ikke hans gamle heller for den saks skyld, uten at jeg holder de også skyldige i Torps galskap, villskap, kåtskap, synd og umoral.
De er med på å legge ting til rette for hans hykleri og horeri med å stille opp for og med ham.

Dette skal de alle tre stilles til ansvar for. Men jeg har utelukkende kun påpekt hvordan narreapostel Jan Aage Torp har levd og lever. De to andre er kun som en parantes i mine skriverier. Min kamp er kun imot den ugudelige og narraktige Jan Aage Torp, ingen andre.

Her er en artikkel jeg skrev om dette for noen år siden, som er like aktuell og ikke mer i dag da de alle tre fremdeles turer frem sin synd!Bilde av Jan Aage Torp og han daværende og rette kone etter Guds ord, Ann-Christin Düring Woll.


Bilde av Jan Aage Torp sin «elskerinne» etter Guds ord, da skriften sier at han ikke har rett å ha henne da Torp har vært gift.


Jeg har nå vært en kristen i over 35 år. Men har aldri sett en såkalt kristen leder blitt avkledd, nedverdiget og sett ned på av både kristne og verdslige mennesker.
Samtidig er han ikke vàr dette, som forteller at her er det en psykopat som lever i sin egen boble.
Men nå – endelige – er han avslørt. Dette er bare begynnelse, på stigen ned!
Han er nok som den onde Haman, om han har fått støtte av det mørke politiet på Manglerud, så er det til ingen hjelp da her er egentlig dødstrøtte allerede satt inn.
Ser Torp skriver tull og tøys på sin egen blogg, problemet er han egen synd, ikke andres synder!
Klagesangen 3. 39 Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd!
2 Joh. b. 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.
Men hva er budskapet til disse to damene, som ønsker å være troende? Skriften er her veldig klar. Det er ikke til å ta feil av, de skal leve som Guds ord lærer, og hva sier skriften?
Når det gjelder Aina Lanton Torp så kan ikke hun leve i sammen med Jan Aage Torp. For han er gift allerede etter Guds ord, hun er en horkvinne og er delaktig i Jan Aage Torp sin synd.
Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.
Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen.
Meget klart, enten leve enslig, noe jeg vil anbefale. Eller forsone seg med Jan Aage Torp som må være meget krevende da han ikke lever som en troende i dag.
Dette er hva skriften sier angående Ann-Christin Düring Woll:
1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
Klarer enn dette kan det neppe sies? Enten leve singel, eller forsone seg med Jan Aage Torp. Dette er hva Jesus og Paulus lærer.
Sluttkommentar:
1.    Kor 6: 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. 19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legemer.
På mange måter lever familien Torp totalt imot Guds ord, og det er dypt tragisk. Ikke rart at Anders Torp fremstår som forvirret og angriper sin far. Og Torp igjen kommer med de rareste tingene. En dag forsvarer han ham, neste dag angriper han ham. Slik bølger det frem og tilbake. Men problemet er Jan Aage Torp som er gjengiftet og holder seg til en skjøge og selv er en horkarl og ekteskapsbryter etter Guds eget ord!

torsdag 25. oktober 2018

Nr. 382: Når horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp angriper meg, lyver og driver sin hat-kampanje imot meg, så legger han bare synd til synd i sitt liv, og går den sikre dom i møte!


Nr. 382:
Når horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp angriper meg, lyver og driver sin hat-kampanje imot meg, så legger han bare synd til synd i sitt liv, og går den sikre dom i møte!

Salme 69. 5 Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake. 20 Du kjenner min spott og min skam og min vanære; alle mine motstandere er for ditt åsyn. 28 La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet! 29 La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige.

Jan Aage Torp i sitt raseri, hat og forherdete hjerte skriver og taler imot meg på en grufull og hatsk måte.

I sitt seneste Facebook innlegg om meg skriver han bl.a. dette som viser at hans hjerte er fylt av raseri, hat og ondskap.«Den nedrige og tanketomme forakt som bli gulpet opp av den straffedømte ekstrem vranglæreren Jan Kåre Christensen.»

Han skriver her ut sin ondskap, hat og forakt for Jesus, Gud og bibelen.
Eneste som jeg har gjort, er å påpeke hans horeri.
Det er dette som han da kommer med.
Når jeg kun har påpekt hva Jesus lærte, hva Gud og hans ord sier.
Vi ser dette hatet og raseri av narreapostel Jan Aage Torp. Det er skremmende!

Horkarlen Jan Aage Torp lyver konstant at jeg skriver imot hans nye elskerinne som hun er etter Guds ord da de ikke er lovlig gift etter Guds ord da Torp ikke har anledning å gifte seg på nytt så lenge hans første hustru lever.
Torp ble ikke skilt p.g.a. utroskap heller, men bare fordi han åpenbart ikke ville mer som hans første kone Ann Christin hadde samme innstilling.
At det ikke ligger utroskap bak, forteller oss at narreapostel Jan Aage Torp har gått direkte imot selv de liberale som mener at utroskap gir anledning til gjengifte. Her foreligger det ikke noe slikt, men Torp opptrer som han er «Gud» selv, og helst noe hvassere enn Gud.

Jeg har ikke nevnt hans nye flamme noen gang nesten, og i hvert fall ikke de siste årene da Torp bruker dette imot meg bare jeg har skrevet hennes navn. Dette gjør jeg ikke mer, aldri. Men Torp drar henne inn igjen og igjen selv om jeg aldri gjør det. Dette er også søkt av Torp, bare fordi å sette meg i et mest mulig dårlig lys for det er min forkynnelse imot gjengifte som Torp hater og er rasende imot!

Jeg lever godt med at Torp løy i Oslo tingrett som dommer MALIN STRØMBERG AMBLE fant ut i ettertid at der kunne hun få meg DØMT med å bruke disse tallene som aldri ble diskutert eller dokumentert i retten.

Selve rettsaken imot meg er tidenes justismord da jeg er dømt for forhold som retten aldri diskuterte eller som sto i siktelsen. Dette går fint for meg, jeg aksepterer at i denne verden er det mørke som rår, og mange ganger må vi som er Jesus-troende overlate dommen til Gud som skal avgjøre alt til syvende og sist!

Det er underlig at narreapostel Jan Aage Torp drar meg i sammen med Gudsfornekteren Levi Fragell. Vi er som natt og dag i tros- og lærespørsmål da Levi Fragell forsvarer Torps horeri. Her ser vi atter igjen Torps mange løgner og fabrikkerte «sannheter» som ikke er verd papiret den er skrevet på.

Lukas 8. 27 Da han var gått i land, møtte det ham en mann fra byen, som var besatt av onde ånder; han hadde ikke hatt klær på sig i lang tid, og han holdt seg ikke i hus, men i gravene. 28 Da han så Jesus, satte han i et skrik og falt ned for ham og sa med høi røst: Hvad har jeg med dig å gjøre, Jesus, du den høieste Guds Sønn? Jeg ber dig, pin mig ikke! 29 For han bød den urene ånd fare ut av mannen; i lange tider hadde den revet ham med sig, og han blev bundet med lenker og fotjern og holdt under vakt; og han sønderrev båndene og blev drevet av den onde ånd ut i ørkenene. 30 Men Jesus spurte ham: Hvad er ditt navn? Han svarte: Legion! For mange onde ånder var faret i ham. 33 Så fór da de onde ånder ut av mannen og inn i svinene; og hjorden styrtet sig ut over stupet ned i sjøen og druknet. 

Bilde av mannen og Jesus som driver de onde ånder ut av ham og inn i svinneflokken.Legg merke til han var demonbesatt som åpenbart Torp sannsynligvis må være med det hat og raseriet han har overfor meg og den Himmelske blogg. Legg merke til at Åndsmaktene sa «Jesus, du den høieste Guds Sønn?».
Hva gjør Torp? Han kaller Jesus for så mye, og mye er rett. Men så hater han meg fordi jeg holder frem hva Guds ord sier om ekteskapet. Jo, Åndsmaktene kan gjøre både det ene og det andre.

Jeg ser at flere på Verdi debatt i avisen Vårt Land skriver imot Torp, rart at han ikke drar også disse inn? Som sagt, mange har mye imot narreapostel Jan Aage Torp for mange grunner. For meg er det egentlig kun tre ting som jeg har imot Torp for.

1.)  Han står for den karismatiske vranglære i mange ting, om Torp er noe mer moderat enn mange andre blitt med årene etter utallige falske profetier og mye annet. Samt at han har kastet sin familie fra seg og lever nå med sin elskerinne. Det har vel mildnet han noe i sin teologi da det er hans horeri som dominerer han fullstendig i ord, tanke og handling.

2.)  Jan Aage Torp skilte seg fra sin første kone uten det var hor eller utroskap inne i bilde. Derfor lever han pr. bibelens definisjon i et ugyldig ekteskap og er pr. bibelens defensjon en horkarl.

3.)  Narreapostelen Jan Aage Torp og hans første kone Ann Christin fikk en nyfrelst broder til å selge leiligheten sin her i Oslo og han «tok» alle hans penger. 1.4 Millioner rett ned i sin egen lomme og brukte dem på sin egen ministry og sitt eget liv med bl.a. å kjøpe seg en Mercedes.

Sluttkommentar:

Salme 119. 89 Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

Hvorfor denne veldige motstanden imot meg og den Himmelske blogg.
De som hater meg mest, de mener at jeg er en aktør som er ingen bør bry seg om. Men allikevel, Torp skriver at han må inn på den Himmelske blogg hver dag for å se om han kan lese noe der om seg selv.

Når alle aldri er feige og tier om ekteskapet og at Guds ord ikke gir anledning for gjengifte for oss troende. Hvorfor, allikevel slik motstand imot meg og den Himmelske blogg?

Kan en bare ikke overse meg?
Skriften sier at Guds ord står fast i himmelen, derfor når jeg holder frem hva skriften sier. Så er det en reaksjon i Åndeverden, som gjør at de onde Åndsmaktene i Torp reagerer som de gjør med det grenseløse hatet!

Derfor er det en Åndskamp det som nå skjer, at Torp ikke evner å sitte stille så lenge jeg får virke fritt for Gud.
Torp store ønske var å få meg fengslet og få fjernet den Himmelske blogg fullstendig fra nettet. Dette lykkes han ikke med – enda!

Apostelen Pauls skriver om dette her.

2. Kor. 2. 10 Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, 11 så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi.

Paulus skriver: “Hva han har i sinne (Satan), det vet vi”. Dette skal vi som troende vite og ikke være uvitende og kunnskapsløse om!
Satan og Torp har åpenbart samme agende. Derfor det raseriet, hatet og løgnene som Torp holder på overfor meg og den Himmelske blogg!
Gjennom dette legger Torp bare «skyld til sin skyld og synd til synd». Og han går den sikre fortapelse i møte.
Jeg vet ikke om Gud vil straffe han meget snart?
Eller Gud drøyer i sin tålmodighet, men farlig lever han hvis han ikke finner omvendelse og tilgivelse hos Gud, før det er for sent! Timeglasset er i ferd med å renne ut for denne horkarlen og falske apostelen som bl.a. stjal en gang 1.4 Millioner fra en syk og nyfrelst broder.
Samt gikk til politiet med en fiktiv anmeldelse da han hatet meg og den Himmelske blogg for å ha forkynt så klart imot hans ugudelige livstil!
Narreapostel Torp er som en Nimrod som sto Gud imot i sitt hovmod.
Han er som Kong Ussia som ble slått av spedalskhet da han tok seg selv til rette i Gudstjenesten, slik er Torp også!


tirsdag 23. oktober 2018

Nr. 381: Narreapostel Jan Aage Torp skriver at han står opp, griper dataen, og rett inn på den Himmelske blogg for å se om han er på «rett» vei!

Nr. 381:
Narreapostel Jan Aage Torp skriver at han står opp, griper dataen, og rett inn på den Himmelske blogg for å se om han er på «rett» vei!

Bilde av narreapostel Jan Aage Torp der han tar «kvelertak» på sin sønn som han har harselert med og drevet ut utallige onde ånder etter Anders Torps eget vitnesbyrd som Jan Aage Torp aldri har bestridt.
Når narreapostel Jan Aage Torp går rett inn på Levi Fragells Facebook siden og den Himmelske blogg for å finne ut om han er i troen. Da vet en at mannen er i mørke da Levi Fragell er en frafallen pinsevenn som i dag ikke tror hverken på bibelen, Jesus, Gud eller de opplevelsene han hadde før med bl.a. å tale i tunger og helbredelse.

Nå skriver Jan Aage Torp rett ut at han ikke har bibelen – Guds ord som barometer for om han er i troen. Men kan ikke unnvære den ugudelige og forferdelige Facebook siden til Levi Fragell, en hedning som står Gud og alt det han står for imot!

At han sammenligner den Himmelske blogg med det rampe til Levi Fragell viser bare hvor forherdet han er i sitt hjerte overfor den levende og allmektige Gud.

Det er et barometer jeg sjekker daglig (når han står opp, det første han gjør hver dag) i sosiale medier for å få bekreftet at jeg er på rett spor. Den nedrige og tanketomme forakt som bli gulpet opp av den straffedømte ekstrem vranglæreren Jan Kåre Christensen. Imorges fikk vi se det igjen!

Dette bare bevitner at Jan Aage Torp har en elendig og dårlig samvittighet da han vet innerst inne at han har sviktet Gud, sitt kall og son familie med å gifte seg på nytt igjen etter samlivsbrudd som Guds ord sier er hor og slike skal ikke arve Guds rike. Og en lærer skal bli desto strengere dømt, her er det som skriften sier. Din synd skal finne deg!

Faksmile fra narreapostel Jan Aage Torps Facebook side der han legger ut dritt, hat og løgner om meg og den Himmelske blogg atter igjen for sikkert tusene gang!


                                                                          

mandag 22. oktober 2018

Nr. 380: Nå vil narreapostel Jan Aage Torp åpenbart forene den Katolske kirke med oss protestanter til en super-kirke der han er apostelen og den nye «reformatoren»!

Nr. 380:
Nå vil narreapostel Jan Aage Torp åpenbart forene den Katolske kirke med oss protestanter til en super-kirke der han er apostelen og den nye «reformatoren»!

Faksmile fra narreapostel Jan Aage Torps blogg der han omgir seg med etter eget vitnesbyrd Pavens mest betrodde menn.
Uansett, si at disse er grepet av Kristus og Torp går god for dem som også tilber Jomfru Maria, Paven, ber til døde og holder på med det meste innen okkultisme og hedenskap i Guds navn. Det forteller ikke narreapostelen, hvorfor?
Han er og blir å være en forfører og falsk apostel som skriften kaller slike som ham.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;
Legg merke til hva Jesus sier «du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere!»

Bedre enn dette passer ikke på Jan Aage Torp, han er en løgner, ond og sier han er en apostel.
Ja, han er en falsk sådan, og når han taler løgn, så taler han ut av seg selv.
Han får politiet og domstolene med på å straffe mennesker som er gode, så viser det at han selv er ond.
Etter å ha fulgt med Jan Aage Torp åndelig utvikling de siste 4 – 5 årene etter han løy til Politiet og evnet å få meg og den Himmelske blogg dømt for å ha skrevet imot han p.g.a. hans gjengifte som en troende.
Så er det med undring og avsky en får med hans mange siste nye sprell med å drive en form for løgnpropaganda for den Katolske kirke.

Det siste nye var da han var gjest i Studio Visjon Norge søndag 21 oktober 2018.

Der gjorde narreapostel Jan Aage Torp noe han har gjort over en lang tid, lovpriste katolikkene og den katolske kirke.

Narreapostel Torp sier han har vært i sammen med Pavens innerste krets, nå var han i sammen med dem i 24 timer.
Da hadde de vært opptatt av kun Kristus.

Vi tror at Katolikkene tror på Jesus, men de tror på så mye annet også.
Som diskvalifiserer dem til å være evangeliske troende. De tror like mye på å Tilbe og be til «jomfru» Maria som de ber til Jesus. De går heller til Paven, enn til Jesus. De trenger egentlig ikke på Jesus, da de har helgener som gjør samme «nytte!

Torp skriver om seg selv at han er en apostel og et utvalgt redskap.

Det tviler jeg ikke på, men han er åpenbart et utvalgt redskap i fra Satan.
Han evner å lure de aller fleste, først politiet, så domstolene, så er det sin egen familie og til slutt menigheten at katolikkene er tross alt fine Kristus troende som den store «apostel» Jan Aage Torp nå går god for!

For et bedrag som denne mannen står for, han er i sannhet et Satans sendebud som nå prøver å bedra de troende – menigheten, ikke bare politiet og domstolene som han har lykkes med før!

Brunstad Christian Church (BCC) eller Smiths Venner er nå på vei inn i Norges kristne råd der helt uforståelig Katolikkene er med.

Vi ser nå utviklingen bare her i Norge i den senere tid der Brunstad Christian Church (BCC) søker seg nå inn imot Norges Kristne Råd og den katolske kirke.

Samt at narreapostel Jan Aage Torp har vært i sammen med Pavens innerste råd rundt i Europa, nå senest i Polen. Tross alt, katolikkene er ingen sann kristen bevegelse og er vel mer sekteriske enn noen andre. De ser på seg selv som selve moderkirken og den eneste sanne menighet og de eneste sanne troende, ikke frelse utenforbi den katolske kriken står det i alle gamle trosbekjennelser og læresetninger.
Dette har de tatt ut i dag, men det er det som den okkulte krikke egentlig står for. Som narreapostel Torp forsøker å gjøre «sturen» med sitt narrespill!

Narreapostel Jan Aage Torp er en hykler, og farlig!

Ordet Hykler kommer av hvordan de før spilte skuespill. Der de tok på seg en maske, og samme person kunne spille flere roller. Med masken som han hadde foran seg kunne han entre alle rollene, ikke noe var en umulighet.
Slik er det Med Torp også. Han er den «fødte» hykler. En dag så taler han klart for kristen moral, ikke minst med hensyn til ekteskapet.
Neste dag så skille og gifter han seg på nytt, som verdens største selvfølge.
Så taler han varm for pinseteologi, neste dag er han i Paven innerste krets og promoterer den katolske kirken.
Så går han til politiet fordi han hater å bli avslørt som den horkarlen han er, og de biter på da de endelig kan få tatt en Jesus-troende.
Neste dag gråter han over hvor ille han er blitt behandlet i media, men hvis andre blir ille behandlet, så fortjener de det.

Sannheten er at slike mennesker er farlige, og er viktig at blir advart imot!

Da jeg vokste opp i pinsebevegelsen var bare det å la en katolsk prest preke kontroversielt og sett på å være ubibelsk.
Torp går uendelig mye lengre, han «godkjenner» de som Kristus troende etc.
Og ønsker dem åpenbart inn i «varmen» der han får æren av å ha bragt dem der. Her ser vi bare hvor ille alt det Torp er og står for, det er i sannhet som det står skrevet om de falske apostlene.
Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;
Legg merke til hva Jesus sier «du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere!»
Bedre enn dette passer ikke på Jan Aage Torp, han er en løgner, ond og sier han er en apostel. Ja, han er en falsk sådan, og når han taler løgn, så taler han ut av sitt eget.
Når han får politiet og domstolene med på å straffe mennesker som er gode, så viser det at han er ond, forførisk og direkte et farlig menneske!

Nr. 386: Narreapostel Jan Aage Torps hat og sjikane imot meg og den Himmelske blogg har endelig «kjølnet» etter 5 års innbitt hat, løgner og politianmeldelser!

Nr. 386: Narreapostel Jan Aage Torps hat og sjikane imot meg og den Himmelske blogg har endelig «kjølnet» etter 5 års innbitt hat, løgne...