tirsdag 20. mars 2018

Nr. 272: Har vært i kontakt med flere aviser – men unnfallenheten er stor selv om mange er enig i at jeg er blitt utsatt for et justismord og dette er uverdig et demokratisk land som Norge skal være!

Nr. 272:
Har vært i kontakt med flere aviser – men unnfallenheten er stor selv om mange er enig i at jeg er blitt utsatt for et justismord og dette er uverdig et demokratisk land som Norge skal være!

Bilde av min advokat Brynjar Meling som retten har ført bak lyset med at han har «messet» om lovanvendelse i flere timer, men de har overhode ikke brydd seg om det. Ha en advokat var kun et spill for galleriet at det skulle se «normalt» og «pent» ut da utfallet var gitt på forhånd at jeg skulle dømmes om det ikke var noe å dømme med for!Har vært i kontakt med redaksjonen i flere blader som Resett og andre. De mener langt på vei at jeg er blitt utsatt for et justismord og dette er uverdig et demokratisk land som Norge skal være!

Men de kommer med mange unnskyldninger for å ikke skrive om dette.

Det er at de har liten redaksjon, prioriterer ikke og mye annet.

Dette er trist, da saken min er helt undermåls.

Dette skrev min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens prmisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).


Når jeg aldri har fått forsvare med overfor det jeg er dømt for da jeg var siktet for noe helt annet enn det jeg ble dømt for. I retten var en ikke inne på dette tema hellet at det var «mengden» med skriver som skulle felle meg.

Dette er dypt tragisk, og ikke noen rettstat verdig.

Jeg skrev dette til avisen Dagen:

19. mar. 2018 kl. 19.08 skrev Jan Kåre Christensen <jk.chris@online.no>:

Hei Tarjei Gilje, redaktør i Dagen!
Du skrev denne artikkelen: 
http://www.dagen.no/dagensdebatt/lederartikkel/Lederartikkel/Heie-p%C3%A5-dem-man-liker-mistro-den-man-ikke-liker-590390

Heie på dem man liker, mistro den man ikke liker!

Da jeg har erfart å få en dom imot meg som er tidenes justismord her i Norge, og som også er kristendomsforfølgelse!

At dere da helt konsekvent ikke vil skrive om dette, skjønner jeg ikke.


Eller er det slik at dere vil kunne ha teoretisk kunnskap om ting? Jeg har tross alt erfart dette bokstavelig og konkret.

Mvh
Jan K Christensen


Jeg fikk dette svaret:


Kjære Jan Kåre Christensen


Generelt sette er det sjelden vi kan gå inn i enkeltsaker. Jeg ser pr nå ikke for meg at vi kommer til å skrive mer om saken din enn vi allerede har gjort. Men jeg skal ikke utelukke noe.

Alt godt,

Tarjei Gilje

redaktør i Dagen

tarjei@dagen.no

+47 906 34 120

Jeg svarte dette:

Hei Tarjei!

Takk for svar!

Jeg mener saken min har veldig mye i offentligheten å gjøre!

Her for å nevne noe!

1.)       Jeg har kun skrevet på nettet, og retten sier at jeg har skrevet «lovlig».

Men fordi det har vært et ordskifte som retten ikke har tatt hensyn til, da har mengden blitt mye. Da skal jeg straffes. Med andre ord, innleder du et ordskifte, og har ikke kun en enkel artikkel, så kan en straffes!

2.)       Vi ser også med Sylvi Listhaug. At den «virkelige» fighten mellom mennesker foregår på nettet. Ikke andre steder i dag veldig ofte!

3.)       Dypest sett er det en form for kristendomsforfølgelse mener jeg. Hva jeg og Torp har skrevet om og med hverandre er som «barnemat» imot hva som jeg leser på nettet med hensyn til drapstrusler, beskrivelse av andre som er helt hinsides.

4.)       De som virkelig har gått over streken her. Er Torps medarbeidere som har skrevet med psynonym navn og en sitter også borte i UK og skriver. Som bl.a. du kan finne beskrevet i denne artikkelen av FriTanke:
5.)       Vil også kalle dette et justismord i den forstand at jeg er siktet for en ting. Retten behandlet stort sett lovanvendelse etc.

Da jeg ble dømt ble jeg dømt for mengde av skriver som det er et ordskifte som ligger til grunn for det hele. Med andre ord, det jeg er dømt for er ikke blitt behandlet av og i retten.

Etter min mening er saken med meg veldig mye å skrive om, da her er det så mange «skjeletter» i skapet og andre ting å ta tak i.

Derfor har jeg opprettet en blogg der jeg har lagt ut dokumentasjon om dette også, se her:


Tar vi med at saken med meg også er en knebling av ytringsfriheten da retten mener jeg skriver innforbi men mengden gjør det til å være straffbart.

Med andre ord, går du inn i en butikk og kjøpet 1 l med melk. Det er innforbi, men 10 l, det er straffbart.

Dette er også en så «uprofesjonell» dom det er mulig å komme med.

De kan ikke sitte og synse, som de her gjør. Håper du ser dette, da jeg mener hele dommen imot meg er på et slikt lavmål, at jeg vil kalle den for «hjemmesnekret»!

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh

Jan K

Nr. 271: Den falske smyrna bloggen FAKE NEWS!

Nr. 271:

Den falske smyrna bloggen FAKE NEWS!

 

 

Nr. 270: Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har lov til å skrive på nettet hva de vil, da de har imunitet fra politiet på Manglerud politistasjon!

Nr. 270:
Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har lov til å skrive på nettet hva de vil, da de har imunitet fra politiet på Manglerud politistasjon!Nr. 269:

Norge er ikke et demokrati lengre!

 

 

Nr. 268: Narreapostel Jan Aage Torp er selve prototypen for en falsk lærer!

Nr. 268:

Narreapostel Jan Aage Torp er selve prototypen for en falsk lærer!

 

 

Nr. 267: Rettsaken mot meg var teatralsk forestilling.

Nr. 267:

Rettsaken mot meg var teatralsk forestilling!

 

 

Nr. 266: Vi er ikke uvitendende om satans tanker!

Nr. 266:

Vi er ikke uvitendende om satans tanker!

 

 

søndag 18. mars 2018

Nr. 265: Rettsaken imot meg var en teatralsk forestilling, da jeg ble dømt for noe som jeg hverken var siktet for, eller ble behandlet i retten, det er tidenes justismord!

Nr. 265:
Rettsaken imot meg var en teatralsk forestilling, da jeg ble dømt for noe som jeg hverken var siktet for, eller ble behandlet i retten, det er tidenes justismord!

Dette står i dommen, som aldri er blitt benadlet i og av retten:

Domfellelse etter straffeloven § 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.

Konklusjonen er at straffeloven § 390a får anvendelse i dette tilfellet. Etter dette må anken forkastes.


Som sagt, dommen imot meg som jeg har prøvd å belyse her på bloggen Justismord har jeg klart vist at hele dommen imot meg, rettsaken og alt er som er stort, stort skuespill.

Det er som teatralsk forestilling, der hatet til Torp har overvunnet dessverre de aller fleste!

Skrev en artikkel nettopp på den Himmelske blogg som jeg tar med her, da den har mange ting til felles med hva jeg har erfart med narreapostel Jan Aage Torp.

Nr. 2189:
Sylvi Listhaug har gjort feil medkirkeasylet – men å innrømme og be om beklagelse for Facebook posten vil aldrivære nok for «gribber» som venstresiden i Norge!


Hva Sylvi Listhaug går igjennom minner meg litt om meg, da jeg også forandret på noen ord som de hadde hengt seg opp i. 
Men fremdeles var det ikke godt nok for de «gribbene» som jeg møte. Da Jan Aage Torp, Manglerud politiet og domstolene her i Norge.
De mente det var «kriminelt» å kalle narreapostelen Jan Aage Torp for horebukk, noe jeg hadde gjort max to ganger!

Jeg ble oppringt av politibetjenten Lena Fjalestad på Manglerud politikammer som skulle konfrontere meg med hva jeg hadde skrevet som kunne være straffbart.

Eneste hun kom med og kunne komme med var at jeg hadde kalt Torp for en horebukk. Dette sa jeg kunne jeg forandre til horkarl som skriften kaller han for!
Dette gjorde jeg, og det sto fremdeles i siktelsen imot meg, selv om det var tatt bort. Torp løy i retten at jeg hadde skrevet det flere hundre ganger og om hans elskerinne og mye annet! Med andre ord, innrømmelser. Det lønner seg ikke overfor "gribber", de får aldri nok uansett!

Etter jeg hadde forandret på dette, så ble min advokat Brynjar Meling opptatt med lovanvendelsen imot meg. Da retten lot han holde på med å messe om dette time etter time. Så brukte de vel en eller to setninger å kommentere dette i dommen. Jeg skulle tas uansett. Da fant de ut at jeg hadde skrevet «for mye» selv om dette ikke var drøftet i retten!

Med andre ord, dette kom i ettertid. Da jeg bestred antall og alt i Borgarting lagmannsrett at Torp tall var hinsides og ikke dokumentert. Som jeg har nå lagt ut på Youtube, så bygger dommen utelukkende på disse løgntallene. Løgn «helliger» midlet når slike som meg og Sylvi Listhaug skal tas uansett!!!!

Dette skrev John Tangerås · Rogaland Distriktshøgskole i avisen Dagen.

Den politiske debatten i Norge har hardnet til. Det begynte med at partiene mobbet Carl i Hagen og hans partifeller for flere tiår siden. Frp svarte aldri med samme mynt. Nå har de en justisminister som uttaler seg saklig, men noe bombastisk til sine tider. Da blir det utnyttet for alt det er verdt av hennes motstandere, på samme måte som da Hagen ble holdt utenfor nobelkomiteen.

Å be en person om å be om unnskyldning, for deretter å forlange henne kastet, er det mest umoralske jeg noen gang har observert fra Stortinget. Det overgår alt. For øvrig er det slik at det å bli krenket, såret osv er kjødelighet. Det er selvet som blir krenket.
(sitat slutt).

Innrømme feil – og tro at dette blir glemt av alle, det er som å tro på «Julenissen»!

Da jeg overfor politiet «innrømmet» feilsteg lovet de meg at etter jeg og narreapostel Jan Aage Torp skulle innkalles til hvert vårt møte med politiet for å legge hele saken bak oss.

Etter jeg hadde gått bort i fra å kalle Torp for horebukk, var det helt åpenbart ikke noe «mer» å ta meg for!

Hva gjorde de? De tok ut en siktelse og jeg måtte i retten. Hva skjedde i retten? Jeg ble dømt for noe som ikke retten drøftet da det ikke var noe straffbart jeg hadde skrevet. Men jeg skulle tas, det var forutbestemt!

Da jeg i Borgarting lagmannsrett også sa at Torps tall som dommen i Oslo Tingrett bygger på, er helt hinsides og ikke dokumentert!

Vi ser det også nå med Sylvi Listhaug at hun unnskylder noe som ikke burde ha blitt bedt om unnskyld for da det er sant, rett og riktig!

"Gribbene" er aldri fornøyde. De skriker at de blir krenket, hatet og alt som er mulig. Men det er ingen som krenker mer enn de, hater mer enn de og skaper mer rabalder og problemer enn de.

Det er Jonas Gahr Støre og narreapostel Jan Aage Torp to gode eksempler på. De blir så krenket etc. Men alt er et spill for galleriet, for å få frem sin mørke og onde vilje og hensikter.

Tar med en artikkel jeg skrev om dette emne til slutt.

Nr. 1353:

Alle som jeg har vært i kontakt med gir et samstemt vitnesbyrd at jeg blir frikjent. Enten nå i tingretten, men garantert i lagmannsretten!


Det hele koker nå ned til en ting, er det straffbart å såre Jan Aage Torps følelser og image? Hvis det er straffbart å såre hans image og følelser, da har jeg gjort noe straffbart. Hvis ikke, så er jeg en «fri» mann, Hallelujah!

Advokat Brynjar Meling sier det rett ut, at enten blir jeg 100 % frikjent nå. Men helt sikkert i lagmannsretten da de tingene som eventuelt kan lage problemer for en 100 % frifinnelse, de vil vi eventuelt få luket bort.

Samt at de tingene som politi advokaten hadde å komme med, alt dette skal vi dokumentere ikke stemmer i det hele tatt!

Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas da han blir spurt i Vårt Land som egentlig frikjenner meg 100 %. Noe som også kommer helt sikkert til å skje nå på fredag den 29. januar da jeg får dommen. Alt annet vil bli og være en stor overraskelse enn frikjennelse 100 %.

Men skulle det ikke bli det, så blir det anke til lagmannsretten. Og skulle vi tape der, så blir det høyesterett. Og videre til Strasbourg, som jeg tror aldri vi vil trenge. Men gi meg? Aldri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Den kriminelle her er Jan Aage Torp, det får vi komme tilbake til.

Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas i Vårt Land:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Brynjar Meling nevnte minst fem ting for jeg skulle bli frikjent. Det var dette:

1.)  Feil lovanvendelse, denne paragrafen har ikke noe med sjikane og dette som politiet hevder. 
     Wessel-Aas sier det samme i intervjuet, Wessel-Aas og Meling sier akkurat det samme!


2.)  Jan Aage Torp har selv gått mye, mye lengre enn Christensen i sine uttalelser med bl.a. å kalle ham for mange stygge og forferdelige ting. Samt på bloggen sin og på Søkelys (andre nettsteder også), har han fordømt Christensen på det mest groveste, og krenket Christensen.

3.)  Torp har oppmuntret nettrolene til å fortsette med hetsing av Christensen, når han selv har vært taus.

4.)  Torp har SELV OPPSØKTE MIN BLOGG SOM HAN KUNNE HOLDT SEG SELV UNNA MED ENKELT ALDRI KLIKKET SEG INN PÅ DEN! Det jeg har gjort, har ikke noe med overtredelse av § 390 a.
En kan ikke bruke en § som en selv vil, da er vi på samme nivå som Nord Korea eller Saudi Arabia.

5.)  Christensen har kun brukt bibelen, og Kanaan språket. Det er ikke straffbart, men lovlig.

6.)  Det sjette og siste punktet som jeg vil nevne, det kom advokaten til Torp med, politi advokaten som forandret seg nesten 180 grader under rettsaken. Fra å være kjempenegativ til meg, og bli kjempepositiv.

     Han, Dag Paulsen, politijuristen sa at Christensen har ikke skrevet noe ulovlig. Jeg har egentlig bare såret Torps følelser noe veldig da han selv har valgt å klikke seg inn på min blogg! Et klikk unna hadde Torp vørt fri sine såre følelser!

– Politiet bruker feil paragraf skriver Vårt Land.

Forsvarer Brynjar Meling nedla påstand om full frifinnelse. Han argumenterte for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.

– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han.

– Torp er en offentlig person

Meling gjorde også et poeng av Torps pastorsnipp. Han mente at det var holdepunkter for at det var pastoren her som ble utsatt for kritikk, ikke Jan-Aage Torp.

– Han er en offentlig person og må tåle mer enn andre. Uttrykket «horkarl» er fra Bibelen. Torp må tåle at Bibelens uttrykk brukes om ham. Så kan man få lov til å synes at Christensen står for håpløse og sjikanøse holdninger.

Siden Torp også har søkt oppmerksomhet rundt saken og delt lenker på sosiale medier om den, er saken tatt ut av den private sfære som paragraf 390a dreier seg om.


– Christensens uttalelser rammes derfor ikke av den, sa Meling.

Kalt for Breivik-sympatisør


Forsvarer Meling brukte også tid på å spørre ut Torp hva han hadde kalt Christensen for. Torp innrømmet at han blant annet hadde kalt ham for en Anders Behring Breivik-sympatisør, noe Meling gjorde et poeng ut av i sluttprosedyren:


– Jeg er klar på hva jeg ville foretrukket å bli kalt for av horebukk eller Breivik-sympatisør.
Tar med til slutt en artikkel jeg har skrevet før rettsaken som er en innertier:

Nr. 1105:
Slik som jeg har gjort, å anmelde Jan Aage Torp for falske anklager da han åpenbart en falsk apostel, narsissistisk og manipulerende. Så var det en tvungen nødvendighet, som jeg gjorde som siste utvei!

Og den personen som skriver under psynonym navnet som har raljert med mailer og på blogger uten noen har stoppet vedkommende. Og det er sikkert også samme person som skriver under flere psynonym navn som Jens B Jensen som tyner også min og min kones arbeidsgivere, kolleger og på konas jobbmail!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg har egentlig opp gjennom prenes løp etter jeg ble en troende og begynte å følge Guds ord nøye. Alltid opplevd motstand. Men samtidig, jeg tror jeg kan si at i det store og det hele har jeg vendt det andre kinnet til og oversett det aller meste!

Bilde av psykolog Jan Atle Andersen som har en undervisning som går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

 


Jeg er imot å anmelde mennesker da Guds ord fraråder dette, Gud skal «kjøre» vår sak og er alles dommer. Samtidig skal vi troende ha en indre justis der vi retter opp i slike ting. Da det som regel alltid er mer en åndelig konflikt enn hva en ser med det blotte øye. Men som nødtvunget kan man anmelde og hvis det er selvfølgelig noen veldig kriminelle handlinger etc.

Jeg har hørt så mye om meg, ikke minst i den senere tid av Jan Aage Torp og nettstedet Søkelys. Bl.a. at jeg er en Demon, falsk profet, trenger behandling, er evneveik, har aspargeser syndrom, vranglærer, nedrige blogger, lystløgner, snart dømt og sitter i fengsel, stalker, ser evneveik ut, trenger behandling, farlig, lider av en sinnslidelse, mangler empati, skyldig i økonomisk kriminalitet og så mye annet det vil ta for langt tid å nevne mer.

Hvordan reagerer jeg? Jeg prøver den enkelte utsagn, og spør meg, er det noe hold i det. Alt dette som her er nevnt er det ikke det, derfor lar jeg meg ikke prege av dette i det hele tatt!

Jeg har hørt på en psykolog Jan Atle Andersen som har veldig mye lærerikt å si oss.

Det som hans undervisning bl.a. går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

Jeg har hørt ham på P2 på radio programmet Ekko der han har sagt utrolig mye godt, og har lest litt om ham i ettertid. Her er noe av hva han har svart under et intervju:

- Når jeg får slike meldinger, er jeg glad jeg har lært meg å ikke la meg krenke av ord, sier Andersen til bt.no i dag.

Hovedpoengene til Andersen er at mobbeofre lar seg krenke av mobberen.

For å redusere mobbing, må man tidlig lære barn å ta ansvar for seg selv og sine egne reaksjoner. Barn må også lære at ord ikke kan såre, stikke eller drepe. Å tro noe annet er ren voodoo, sier Andersen.

«Missing link»

- Jeg hadde forventet mye mer pepper enn jeg fikk for disse utspillene. Overraskende mange har gitt meg støtte, sier Andersen.

- Hvilke tilbakemeldinger fikk du?

- Noen mener min måte å tenke på er et slags «missing link» i mobbeproblematikken. Noen mener dette er måten å tenke på fremover, sier Andersen.

Men Andersen har også fått hard kritikk. En lærer ba Andersen være stille.

«Mobbing fører til angst, depresjon og selvmord. Det er en grunn til at voodoo virker. Bruk ordene dine til å oppmuntre, hjelpe, rose, veilede - eller vær stille»

- Noen av meldingene har vært fulle av skjellsord, gjerne fra personer som sier de har vært mobbeofre. De reagerer i affekt, og det er gjerne det som er problemet. De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser. Det er ikke jeg som irriterer dem, men de som irriterer seg selv, sier Andersen.

- Hvilken tilbakemelding har du fått fra fagfolk?

- Der er det veldig liten støtte. Jeg er blitt anklaget for å si dette for å få PR rundt egen person. Jeg tenker heller at de snakker om seg selv, sier Andersen.

- Du har fått noen henvendelser fra mobbeofre som har fortalt sin historie. Hvilket inntrykk gjør det på deg?

- Jeg tenker at det har vært så forferdelig mange unødige tragedier. Jeg svarer de fleste av de som har henvendt seg, dersom det ikke er for mange skjellsord involvert. Min oppfatning er: Dersom jeg viser medynk med mobbeofferet, så sylter jeg dem inn i offerrollen. Dersom jeg sier de må finne veien ut av offerrollen, så opplever de det som krenkende, sier Andersen.

- Hva med dem som ikke er i stand til å reise seg ut av en eventuell offerrolle?

- Det beste vi kan gjøre er å lære dem å ta ansvar i eget liv, men det er lettere sagt enn gjort, sier Andersen.

- De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser, psykolog Jan Atle Andersen

Diskusjon med Bekkemellem


Lørdag var psykologen i radiodebatt med Karita Bekkemellem i forbindelse med utspillet sitt. Den forhenværende Arbeiderparti-ministeren har tidligere stått frem i media og fortalt hvordan hun ble mobbet av etablerte AP-kvinner da hun kom som ung 24-åring til Stortinget.

- Men Bekkemellem har en ganske sterk historie om hvordan hun skal ha blitt fryst ut av en ganske bisk kvinnegruppe i Arbeiderpartiet. Hva skulle hun ha gjort i en slik situasjon?

- Kort og godt ikke bry seg om det de sa. Folk har ansvar for sine egne følelser. Jeg tror heller ikke det nødvendigvis er riktig at de damene i Arbeiderpartiet nødvendigvis var så fæle som Karita vil ha det til. Fra min erfaring som konfliktrådgiver i arbeidslivet, har jeg aldri opplevd en situasjon med mange slemminger som går mot et uskyldig offer, sier Andersen.

- Som regel har en person som er i konflikt fått både ett og to og tre gule kort, før det røde kommer, sier psykologen.

Generelt mener Andersen at de aller fleste personer som blir kastet ut av et parti eller en arbeidsplass, har bidratt selv til situasjonen de har havnet i.

- Jeg tror ikke arbeidsplasser er fulle av psykopater. Når man får kollektive reaksjoner, så har man svært ofte bidratt selv, enten ved å opptre illojalt eller utfordret normene. Veldig ofte skyldes det hele mangel på sosial intelligens, sier psykologen.

Sjåvinistisk hersketeknikk

Selv sier Bekkemellem til BT at hun reagerte sterkt på psykolog Andersens opptreden i radioprogrammet.

- Jeg vil ha meg frabedt at jeg lot meg provosere. Han må tåle motargumenter til synet sitt. Å hevde at jeg åpenbart lot meg provosere er ikke noe annet en sjåvinistisk hersketeknikk, sier Bekkemellem.

- Det er helt greit at han uttaler seg om min bakgrunn, men jeg reagerer sterkt på signaleffekten i at en fra hans profesjon går ut og fremstiller det som om mobbeofre kan lastes for det de blir utsatt for, sier Bekkemellem.

Hun sier hun er blitt møtt med mange støtteerklæringer etter sitt radiomøte med psykologen.

- Facebook-veggen min er full av hilsener, sier hun.
- Gjør seg selv til et offer i livet

Andersen har også kommet med flere kommentarer om KrFs tidligere nestleder Inger Lise Hansen.

- Generelt tror jeg på at den som tar ansvar, styrker seg selv. Den som skylder på andre, svekker seg selv og gjør seg selv til et offer i livet. Etter 26 år som konfliktbehandler, har jeg fremdeles til gode å høre et menneske si «Jeg har rotet meg inn i en konflikt med noen på jobben. Jeg lurer på om jeg kan ha oppført meg dumt. Kanskje skal jeg gå og be noen om unnskyldning»

- Det er alltid «de andre» som har skylden, sier Andersen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

2 Kor. 6. 3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.  4 Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult.  6 Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9 vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10 vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.
    11 Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt. 12 Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt. 13 Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.

Hva er det egentlig Apostelen Paulus sier her? Nøkkel setningen er i midten her:
«i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever!».

Som kristne, ikke minst som offentlige forkynnere må vi regne med at dette er «normalen». Å erfare ære og vanære, ikke alle vil like oss. Baktalt og hedret, Jesus fikk høre både hosianna og korsfest, slik vil det nok være for oss også!

De sier vi leder folk vill, men vi taler sant. Det vil aldri bli «in» å være en sann forkynner av Ordet, motstanden vil mange ganger være størst fra de såkalt troende.

Vi er miskjent, men likevel anerkjent, Guds anerkjennelse og velbehag er mer dyrebar og viktigere enn menneskers ros og annerkjennelse.

Vi er døende, men se, vi lever! Vi dør bort i fra vårt eget, og denne verden. Til mer og mer blir vi frigjort, glade og levende. Det er smerten og gjennom smerten vi får erfare våre største seirer og hva som bor i oss blir åpenbart og det kommer frem!

Så la aldri hva andre mennesker syns og mener styre deg, eller meg. Men hva Guds ord sier, og hva som bor i våre hjerter, følge det og legg vinn på å ha en uskadd og ren samvittighet! Da vil vi vinne seier, ja, mer enn seier er Herrens ord og Herrens løfter til oss!

Ap.gj. 23. 1. Paulus så rett på Rådet og sa: «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.»

Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
    33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           Vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://undervisning.janchristensen.net/fredag 16. mars 2018

Nr. 264: Vebjørn Selbekk gir utrykk for at han støtter meg og den Himmelske blogg anledning for å mene og ytre oss slik vi gjør, da det er innforbi tros- og ytringsfriheten, og det er åpenbart ikke straffbart!

Nr. 264:
Vebjørn Selbekk gir utrykk for at han støtter meg og den Himmelske blogg anledning for å mene og ytre oss slik vi gjør, da det er innforbi tros- og ytringsfriheten, og det er åpenbart ikke straffbart!

Bilde av dommer fra Oslo tingrett Malin Strømberg Amble som blindt trodd på Jan Aage Torps løgntall som var også udokumentert løgn!
Og det hun dømte meg for, mengde av å skrive.

Det ble jeg ikke spurt en gang om hverken i tingretten eller Borgarting lagmannsrett. Med andre, dommen imot meg er også et justismord da det jeg er blitt dømt for, ikke er blitt behandlet i retten, hverken i tingretten eller i lagmannsretten.

At høyesterett ikke ville behandle denne saken, gjør at dommen imot meg er like «troverdig» imot meg som en dom i Kongo, Saudi Arabia og Nord Korea.

Hele dommen, rettsprosessen og opplegget med å bli nektet ny rettsrunde i Høyesterett gjør at dommen imot meg er egentlig ikke verd papiret den er skrevet på!


Avisen Dagen ved sjefsredaktør Vebjørn Selbekk har gitt meg en delvis støtte.
Men jeg savner virkelig at jeg hadde fått anledning til å bli intervjuet eller det jeg har skrevet eller blir spurt å skrive slik at min side av saken hadde kommet frem og blitt belyst.

Til nå er stort sett enten Jan Aage Torp eller politiets side av saken kommet frem, og den er etter min mening ikke troverdig!
Det er åpenbart ikke jeg, men Jan Aage Torp som hadde blitt siktet og tiltalt.
Og straffet for falske anklager og løgn i retten.
Det blir spennende å se om avisen Dagen tør og er villig før saken skal opp i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike om de tør og er villig å slippe meg til ordet!
(Først anke, før den eventuelt kommer opp for behandling).

Jeg skriver:
Hei Vebjørn Selbekk!

Du skriver om meg, følgende:På hvilken måte er det jeg har skrevet om Jan Aage Torp ut over enhver anstendighet?
Torp har brukt langt sterkere skyts imot meg, enn jeg om ham!
Samt, hans disipler har vel skrevet imot meg og min familie mer en 20.000 meldinger og 300 artikkler.

Du skriver videre:

Jeg er et slags nettroll. Kan du forklare det, takk for svar på forhånd!

Jeg skriver og taler i full offentlighet, hvordan kan du da sammenligne meg med et såkalt kristent nettroll skulle vært fint å få høre?!

Mvh
Jan Kåre Christensen


Hei Jan Kåre Christiansen,

I den kommetarartikkelen du siterer fra har jeg argumentert med at det er viktig ut fra et ytringsfrihetsperspektiv at du får anledning til å skrive det du har gjort angående Torp uten å bli straffeforfulgt. Jeg håper du har merket deg den støtten.

Så kan jeg i tillegg ha synspunkter på hvor anstendig en del av påstandene er, men det rokker altså ikke ved at jeg faktisk synes det er et ganske viktig religiøst ytringsfrihetsspørsmål at du må ha rett til å hevde de synspunktene du gjør.

Vennlig hilsen
Vebjørn Selbekk

Jeg skriver:

Fint, men den er ikke blitt belyst på en riktig måte.

Torp har vært mye flinkere og dreven enn meg og Meling er temmelig åpenbart når han har klart å få saken til å gå sin vei!

Har mye mer å si, du får lese de linkene jeg sendte, og jeg mener det er temmelig søkt at det er mengde av det jeg har skrevet som er de kriminelle her. Ikke hva jeg har skrevet, men mengden!

Saken er den, at vi har debattert Jan Aage Torp, Jan Hanvold og andre PinseKarismatiske kristne ledere nå i minst 4 år på nettet.

Torp og Torps disipler har skrevet vel regner jeg med 300 artikkler og over 20.000 meldinger imot meg og min familie.

At det da er mengde, riktig. Men på begge sider!

At jeg da skal bli straffeforfulgt og dømt for dette, er ikke noe annet enn et justismord.

Husk, jeg har aldri gjort noe kriminelt gjennom hele livet, da er det ikke vanskelig å hanskes med meg!

Dette har både Torp, politiet, påtalemakten og dommerne virkelig gjort seg bruk av!
Føler meg virkelig lurt av både Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett, da det som jeg er blitt dømt, har ikke vært oppe til behandling for i det hele tatt.

Det er akkurat dette som Brynjar Meling skrev i sitt ankeskriv så rett og godt til Høyesterett;

«Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.»

Broderhilsen
Jan K

Hei igjen,

Ja, jeg vet at du blir straffeforfulgt nå og det mener jeg er en urett som blir begått og en fare for den religiøse ytringsfriheten. Den må ha vide rammer.

I Dagen har vi fulgt denne saken helt siden den begynte å verser i rettsvesenet. Og vi vil fortsette å følge den.

Mvh Vebjørn Selbekk

PS!
Vil bare komme med to korte kommentarer, du har vel mer enn nok å gjøre av andre ting.

1.)       Du skriver: «det mener jeg er en urett som blir begått og en fare for den religiøse ytringsfriheten. Den må ha vide rammer.»

I denne saken kan Torp ytre og mene hva han vil, hans disipler som i mengde har skrevet tre ganger mer enn meg.
De kan ytre seg så mye de vil, både i ordlyd og mengde, men jeg skal tas.

2.)       Selv om du mener at jeg er et såkalt kristent nett-troll og andre mener mye annet. Så blir det jeg skriver og taler på nettet lagt merke til, og det veldig.
Med andre ord, hvis jeg får en dom imot meg.
Så vil ikke bare det sette tros- og ytringsfriheten tilbake noe veldig. Men vil skremme andre å skrive.

Slike som meg som egentlig er en liten men stor aktør på nettet da det jeg skriver blir lagt merke til og mange reflekterer over det om de ikke alltid er enig med meg!

Med andre ord, å skrive på nettet blir vanskeligere!

Broderhilsen
Jan K

Sluttkommentar:

Dette skriver Vebjørn Selbekk i avisen Dagen om meg:
«Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen.
Han fremholdt at Den nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten.
Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på.

Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»

Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.

Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet.
Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.

Men - og det er et stort «men» her.
Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag.

Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. D
et gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.

Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.»

Her sier Selbekk klart at jeg som mange andre sier det samme:
«dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag.»

Her blir jeg behandlet som en kriminell, selv om jeg sikkert er Norges «snilleste» mann.
Men fordi jeg holder frem Guds ord som sier at å gifte seg på nytt etter en skilsmisse er å drive hor! Da skal jeg tas, og alle midler og uredeligheten er på topp eller bunn, etter som du ser det.
Imot meg fra myndighetens side for å få tatt meg og den Himmelske blogg.

Derfor er dommen imot meg kristendomsforfølgelse, og et angrep på tros- og ytringsfriheten!

Nr. 263: Vebjørn Selbekk påstår at jeg er et kristent nettroll, er ikke dette å sverte og spre falske rykter?

Nr. 263:
Vebjørn Selbekk påstår at jeg er et kristent nettroll, er ikke dette å sverte og spre falske rykter?

Bilde av Borgating lagmansrett her i Oslo som du må be om at saken imot meg går den rette vei!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeg enten blir frikjent, eller at saken går tilbake til Oslo politiet for feil lovanvendelse imot meg. For det er en lov som politiet har brukt imot meg, som er helt, helt hinsides!

Besøksadresse:
Keysers gate 13 (inngang Munchs gate)
Det som er underlig, jeg er dem personen som spiller mest med «åpne» kort. Men får høre at jeg er ikke bare et nettroll, men et kristent nettroll.
Videre også når Manglerud politiet kjører sak imot meg, så bruker de en lov som er akkurat stikk motsatt enn det som jeg operer med og under. Alt for å prøve å ta meg som driver med en «lyssky» virksomhet, og det er akkurat stikk motsatt som jeg gjør.

På mange måter er det som Vebjørn Selbekk gjør, ikke noe annet enn et ekko av hva Jan Aage Torp og hans «pudler» og «stråmenn» formidler. Løgn, usannheter, falsk ryktespredning og løgn!
Jeg har alltid gått frem som Apostelen Paulus skriver om seg selv.

2 Kor. 4. 1. Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; 2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

Her går jeg frem, som skrevet her: «vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten»!

Derfor et angrep på meg, dypest sett et angrep på alt det vi står for i den vestlige verden. Vår kristne tro da jeg holder frem et syn som har vært rådende i 2000 år innforbi den kristne menighet. Og det er et angrep på vår tros- og ytringsfrihet!

Er den Himmelske blogg et «kristent» Se og Hør? Det hevdes for enkelte hold.
Tåpelig og rigid påstand, jeg skriver og taler kun om hva og hvordan forkynnere lever og lærer.
At dette er Se og Hør er bare noe stort, stort fjas og å spre falske rykter!

Hvem er egentlig denne Jan Aage Torp som har startet hele dette «gildet» med en fabrikkert anmeldelse av meg og den Himmelske blogg?

Han taler imot de homosekuelle i verste ordelag. Men selv er ikke han så nøye, og han må få «nåde» selv om i den samme bibel og den samme Gud sier at både gjengifte er synd og å leve i sammen med en person av det samme kjønn som seg selv!

Torp taler imot barnevernet, selv om han burde og skulle lovprise dem og takke nesten Gud at den kunnskapen som er tilgjengelig i dag hvordan han og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll har oppdratt sine egne barn. Så hadde de etter alle solemerker vært tatt fra dem med et strakstiltak!

Skal jeg fortsette? Kommer tilbake med en artikkel eller noe mer når rettsaken nærmer seg. Men be for meg og saken, og møtt gjerne opp i Borgating lagmansrett onsdag 5. april 2017 kl. 09.00 om morgenen.

Her en artikkel jeg skrev for en tid tilbake om dette emne.
Nr. 913:
Tros- og Ytringsfriheten!

Putin som blir nevnt i mer negative ordelag mer enn de fleste? Men dypest sett så har han samme personvern som alle andre, men skulle en gjennomført dette til punkt og prikke hadde vi kommet inn i en umulig verden. Derfor er det også rett at vi nevner ledere i klarere ordelag enn andre, men å oppfordre til drap og vold selv mot en mann som Putin er og forblir totalt uakseptabelt. Jeg har aldri mobbet, truet eller oppfordret til drap eller vold. Selv de som gjør dette blir stort sett aldri dømt, da jeg som har holdt meg milevis innforbi dette. Og mene at jeg har overtrådt Norsk lov virker for meg som fantasi!

Hva innbefatter Tros- og Ytringsfriheten?

Faktisk så er den med å ivareta at vi kan og har beskyttelse for å kunne ytre og mene ting som også er helt imot den vanlige oppfatningen blant folk flest.

Legg merke til at den som ivareta at en har lov å mene, utrykke og skrive det som en tror på. Og faktisk innforbi religion og tror er det aller, aller mest takhøyde.

Etter Pastor Jan Aage Torp var så slem og stygg å politianmeldes meg, så har jeg satt meg litt inn i dette.

Men det er åpenbart at Pastor Torp er kommet med en falsk anklage imot meg da jeg har avslørt han som en falsk hyrde og apostel. Hva gjør da Torp? Politi anmelder meg for å dekke seg bak den!

Men hva innbefatter Tros- og Ytringsfriheten? Her er noe av hva jeg har funnet ut:

Utdrag fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Artikkel 18.

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Artikkel 19.

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Artikkel 20.

1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

Videre: YTRINGSFRIHETENS GRENSER VURDERT MOT

RELIGIONSFRIHET I DEN EUROPEISKE

MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONEN

3.2.1 Hensynet til vern om religiøse følelser

Torp skjønner ikke at han selv har fremprovosert alt dette selv frem, med at han ikke selv som Pastor og lærer lever i samsvar med skriften.
Da blir han svar skyldig.

Sluttkommentar:

Alt med Torp dreier seg om vårt syn på skilsmisse og gjengifte ut i fra Guds ord. Alt annet enn dette å diskutere er så langt jeg kan se irrelevant!

Og det er underlig at av alt jeg har sett både på nett, TV og ellers ute i samfunnet så er mine ytringer som kinaputter å regne. Men det er klart, blir en slik stort menneske som Torp såret og krenket. Om han gjennom tiår har krenket alt og alle, også sin egen familie. Så blåser han i det, men politianmelder meg. Jeg må bare si en ting, stakkars mann som ikke evner å se seg selv også!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1283-jeg-kan-ikke-skape-forsoning.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1278-snart-blir-du-lagt-ut-pa-den.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1255-hat-pastoren-torp-har-na-nadd.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1257-hvorfor-det-er-en-fiktiv.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1256-jeg-har-kun-skrevet-en-liten.html

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1424-debatt-innlegg-sendt-til-bla-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1423-det-er-kun-de-nedrige.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1389-politiet-pa-manglerud-og-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1383-kjresten-forsvant-sporlst-etter.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1374-utskjelling-latterliggjring-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1436-torodd-fuglesteg-lurte-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html