fredag 19. januar 2018

Nr. 217: Dommen imot meg er nødvendig å ta innover seg – det bebuder at kristendomsforfølgelse kommer, når en slik psykopat og horkarl som Jan Aage Torp er, kan lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Nr. 217:
Dommen imot meg er nødvendig å ta innover seg – det bebuder at kristendomsforfølgelse kommer, når en slik psykopat og horkarl som Jan Aage Torp er, kan lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Det er mye narsissisme i Jan Aage Torps hat imot meg og den Himmelske blogg. 
Da det speilbilde han ser av seg selv oppleves han stikk motsatt på den Himmelske blogg. Derfor det voldsomme raseriet og hatet.

Narsissisme er sykelig eller skadelig selvnytelse. Navnet er hentet fra den greske myten om ynglingen Narkissos som så sitt eget speilbilde i vannet og ble så forelsket at han ble dømt til å tæres hen og dø. I dagligtale brukes narsissisme nærmest synonymt med selvopptatthet.

Faksmile fra store Norske leksikon.
Jeg er ikke noe spesiel, men det budksapet Gud har betrodd meg er spesielt og herlig!

Satan har uten tvil inspirert og gitt narreapostel Jan Aage Torp en «salvelse» fra Helvete, eller rettere fra ham selv for å trakassere, forfølge og lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Dette er tidens justismord, og løgnhistorie gitt i det Norske rettssystemet!


Derfor har jeg opprettet denne bloggen som belyser gjennom de mange artikler jeg har tatt vare på og nå lagt ut at dette er tiendes justismord.

Hør bare her:


1.)  Jeg ble siktet for å ha skrevet om narreapostel Jan Aage Torp at han er spedalsk, selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk.

Retten kom frem til at dette var ord og utrykk som ikke var og er straffbare.


2.)  Under selve hovedforhandlingene både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett var drøftelsen dette og lovanvendelsen tema.


Hør Brynjar Meling sin tale her:

Hør mitt tilsvar til Dommer Øystein Hermansen som jeg sier før han skriver ut dommen imot meg der jeg på forhånd avslører hans løgner at jeg driver med personforfølgelse imot Torp da hans tall i Oslo tingrett er fantasitall. Og hva Torp og hans allierte har skrevet imot meg er langt mer omfattende:


3.)  Så, bak ryggen på meg og Brynjar Meling blir jeg dømt for bl.a. dette:


«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning.»


Dette er selvfølgelig løgn, og dette har aldri blitt drøftet i retten av det er mengden av det som er skrevet som gjør at jeg har gjort noe straffbart!


Faktisk, Jan Aage Torp og hans medsammensvorne har både skrevet mer og langt kvassere enn hva jeg har skrevet noen gang, langt kvassere er det!


Torp påstår at jeg er Anders Behring Breivik tvillingsjel, tilhenger og sympatisør som er selvfølgelig ikke noe annet en grov løgn, injurierende og straffbart å hevde. 

Bare med å påstå at jeg er ABB sympatisør og tvillingsjel viser at Torp er åpenbart en kriminell person. Hvem andre i Norge er det som går rundt og stempler andre for dette? Jeg vet ikke om en eneste bortsett fra Jan Aage Torp!

Torp påstår jeg er en demon, men han selv er vel mer slu og manipulerende enn de aller fleste jeg kjenner og vet om med sin store glis for deretter prøve å sete deg ut.


Det gjør han gjennom sine løgner og manipulering, men han er avslørt!

Hva må til for at politiet skal gjøre noe her når Jan Aage Torp mener jeg er Anders Behring Breivik sin etterfølger og tvillingsjel. Samt, at Anders Behring Breivik er demonbesatt og da er det åpenbart at jeg må være det også. Han har tross alt også kalt meg for å være en demon?


Dette skriver Jan Aage Torp i Dagbladet:

«DJEVELUTDRIVELSE: En far ville ifølge VG på fengslingsmøtet 6.2. for Anders Behring Breivik for å «faktisk se djevelen før saken starter». 15.2.09 slo VG opp på forsiden min egen sønn, Anders: «Anklager faren for å drive ut djevler». 15/4-11 fulgte Aftenposten opp med «Demonutdrivelser» på forsiden.

Historier verserer verden over om fengsler som er forvandlet til samfunnsbyggende vekkelsesarenaer. De frigjorte soner dommene, ofte på livstid, men er ikke lenger besatt av den farlige og onde. Den samme makt som Jesus opererte utfra da han drev demoner ut av folk, er fortsatt tilgjengelig idag - på norsk! Jeg har fått min praktiske opplæring i land der man erkjenner den ondes realitet, men der vi tror at Jesus har vunnet over satan på Korset. Rent praktisk skjer vår utdrivelse av demoner ved enkel forbønn, lesning av bibelen, lovsang, og karismatiske gaver som profeti, kunnskapstale, og prøveånder. Vi samarbeider gjerne med psykiatere og psykologer.

Sterkere lut bruker katolikkene. Biskop Bernt Eidsvig har tilkjennegitt at de i Norge har en prest som jobber spesielt som eksorsist. Sikkert på en mer liturgisk måte enn meg, men dog med tro på Jesu makt over demonene. Biskop Kvarme har sett eksorsisme og anerkjenner denne tjeneste. Den verdensvide kristne kirke praktiserer eksorsisme - og det skjer i Norge!

Hva da med Breivik? Han må ville det. Jesus sa i Matteus 12:43-45 at en demonutdrivelse kan bli sju ganger verre om den utfridde egentlig ikke ville det selv. Jeg ønsker ikke Utøya ganger sju! Men hvis han vil, i enkel tillit til Jesus Kristus, kan vi sette ham fri!»

Sluttkommentar:

Her skriver Jan Aage Torp rett ut at Anders Behring Breivik er demonbesatt og han kan gjøre han fri hvis Breivik selv vil det. Snakk om å vite mye!
Her mener Torp at jeg da også må være demonbesatt når Anders Behring Breivik er det. Men hva med ham selv som profeterer i øst og vest, utnytter svake sjeler som han lopper for penger. Ved et tilfelle lurte han neste n1.5 Millioner ut i fra en person som Torp mente var syk!

Hvor stor troverdighet har det denne mannen sier, taler og gjør?

Her blir alt snudd på hode, det er altså Torp som kaller meg for følgende:
«Anders Behring Breivik sympatisør».  «Anders Behring Breivik tilhenger og tvillingsjel».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
Her har vi med å gjøre en person som stempler andre for det han selv dypest sett er.

Han har rett og slett glemt å se seg selv i speilet. For når han skriver om andre, så skriver han om seg selv er temmelig åpenbart!

Torp er en farlig psykopat og narreapostel, trist at politiet og domstolene har trodd på hans løgner og fabrikkerte narretall!
Men saken her bebuder at kristendomsforfølgelse kommer. På mange måter kan en si den er på vei!

Det vil komme en tid da en må ta Dyrets merke, og en vill ikke kunne kjøpe eller anvende sine penger eller noe uten å ha det merke enten på sin panne eller høyre hånd sier skriften!

Tar med et lite utdrag i fra Bibelogtro.

Dyrets merke


Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666. (Åp. 13:17-18)


Ordet Nephilim gjentas første gang i 1 Mosebok 6, om de slekter som levde på Noahs tid.


«1.Mos.6.4: Det var kjemper (nephilim) på jorden i de dager, og siden også.

For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn.

Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.»


Husk at Noah levde i 600 år før flommen kom. Og på den tid, og kanskje før hans tid, så gikk falne engler (Guds sønner) inn til menneskenes døtre, og de fikk barn, oversatt med kjemper. Disse ættlingene av englene var det noe ondt og kanskje også noe intelligent over. Og denne blandingen av det naturlige og overnaturlige, skapte kaos i det fine som Guds skapte til å begynne med. Det var en manipulasjon av DNA`et, og de som hadde det, fikk heller ingen rom for omvendelse.


Vi kan se noe lignende i endetidens forførelse i Åp 13, i Dyrets forførelse ved å gi merket til alle som vill ha mat, klær ol. Merket er muligens ett Chip (teknologien finnes, og brukes noe) som blir satt inn i menneskets høyre hånd eller panne, så man kan bli scannet f.eks. ved kjøp av varer i butikken. Men denne Chipen vil manipulere ditt DNA og forandre det totalt, og når det er gjort, står det veldig tydelig:


«Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.»

(Åp 14:9-10)

onsdag 17. januar 2018

Nr. 216: Avisen Dagen ombestemt seg å dekke saken mellom meg og de 150.000,- kr som Torp krever av meg for et bilde som ikke tilhører ham!

Nr. 216:
Avisen Dagen ombestemt seg å dekke saken mellom meg og de 150.000,- kr som Torp krever av meg for et bilde som ikke tilhører ham!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-198-avisen-norge-i-dag-legger-selv.html

Journalist Ingjerd Våge fra avisen Dagen tok kontakt med meg og laget et lengre intervju. Det var angående det bildet som tilhører fotograf Marion Haslien, som avisen Norge i dag eier rettighetene til. Som Torp nå krever meg 150.000,- kr. Mannen er åpenbart både gal og farlig!

Se her:Med å unnlate å skrive om dette, så mener jeg at avisen Dagen ikke gjør jobben sin.

Torp er som Nimrod, som eier ingen skam i livet og eneste mulighet å hanskes med slike er avsløre dem og gi dem null spillerom!

På mange måter kan en si også at Jan Aage Torp er som en parasitt, som vil ha penger for et bilde som egentlig har null verdi. Han er en profilert mann, og har ligget i klinsj med meg. At det da har forekommet et «bilde-misbruk» er vel ikke noe storartet?

Han «suger» seg på meg, og dikter opp at han er blitt sjikanert og forfulgt. Sannheten er stikk motsatt, jeg har aldri noen gang oppsøkt denne mannen.

Det er mange som har «misbrukt» bilder av meg, og det kunne aldri ha falt meg inn å kreve penger for dette. Det er da harmløse bilder som har vært i bruk før, lage noe stort nummer av dette er bare sykt og kvalmende!

Store medisinske leksikon skriver dette:
Parasitter, snyltere, organismer som sameksisterer med andre organismer (verter) på bekostning av disse. Typisk får parasitten sine næringsstoffer fra verten, og forbindelsen er ødeleggende for verten. Parasitten er fysiologisk avhengig av verten og utnytter næring som verten har tatt opp (f.eks. bendelorm), eller nyttiggjør seg vertens kroppsvev. En parasitt kan forbli i vertsdyret livet ut, eller bare gjennom en del av sin livssyklus. En organisme kan være helt eller delvis parasittisk, og den kan være verts- eller stammespesifikk eller i stand til å parasittere på en rekke verter. Noen parasitter forårsaker få og milde symptomer, mens andre påfører vertsdyret sykdom som i verste fall kan være dødelig. Parasittisme som samlivsform hører inn under begrepet symbiose.
(sitat slutt).

Symbiose brukt bare om samlivsforhold der begge arter har gjensidige fordeler og hvor samlivet er meget intimt. Symbiose brukes nå helst i den opprinnelige, vide økologiske betydningen, som dekker alle typer samlivsformer mellom forskjellige arter. I denne forstand omfatter symbiose.
(sitat slutt).

Jan Aage Torp har søkt støtte for sin kamp imot meg og den Himmelske blogg på de mest finurlige og slibrige veier!

Men han har ingen åndelige våpen, derfor flyr han til verdslige myndigheter og verdslige advokater i sin nedrige og okkulte kamp imot meg og den Himmelske blogg.

Skriften er klar på at vi ikke skal søke strid, og aller minst gå til retten for å få medhold imot brødre. Men Torp er ingen bror, derfor gjør han det han gjør.

1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!

Det er på dette nivået Jan Aage Torp herjer og holder på, men alt er bare for å skape intriger, fordeler til seg selv og ramme meg, min familie og den Himmelske blogg.

Skriften sier at Hevnen hører Herren til, ikke myndighetene eller en tredje part!

Vebjørn Selbekk kalte meg et «kristen nettroll»!Det er helt allright, men å kalle Torp for noe negativt er for brysomt. Mannen er helt galt, en skikkelig farlig psykopat som ikke hører hjemme i det kristne landskapet. Samt han lever i hor, er vranglærer, og ønsker å være noe stort!

Torp har klart å lure mange, men han er avslørt. Det hele er kun et renkespill for å skape seg selv «fordeler» og sette andre i et mest mulig dårlig lys og på den måten skape sympati for seg selv og få «medhold» og annerkjennelse!

Ingen «normale» mennesker som selv søker oppmerksomhet rundt seg selv krever 150.000,- kr for et bilde som er allerede publisert over hele landet i en riksdekkende avis og som er faktisk verdien av det bildet er lik null.
Alle personer som er i det offentlige lys kan klare å lage en slik sak som Torp her gjør. Det er mange ganger bilder er spredd av meg, uten mitt samtykke. Men det er da ikke nakenbilder eller andre krenkende bilder.

Det hele er iscenesatt for å ramme meg, min familie og den himmelske blogg!

Sammenligne dette bildet med nakenbilder viser bare hvilket forskudd og mørk verden som Torp beveger seg i.
I mine øyne er han en gal psykopat!

søndag 14. januar 2018

Nr. 215: Avisen Dagen beviste feildekning av saken mellom meg og Jan Aage Torp viser bare at sannheten sitter veldig «løst» blant kristenfolket!

Nr. 215:
Avisen Dagen beviste feildekning av saken mellom meg og Jan Aage Torp viser bare at sannheten sitter veldig «løst» blant kristenfolket!


Her ser vi hatkrimgruppen på Manglerud i sammen med andre står frem med homoflagget. 
Ja, ja, at en kristen avis som Dagen setter sin litt til slike mennesker, viser bare at Knut Arild Hareide og avisen Dagen er like ute å kjøre på det åndelige område som dessverre verdens mennesker er i dag med åpent å forsvare det som Guds ord sier er synd og en vederstyggelighet! 
Her blir de forledet å tro på mennesker som både forsvarer en person som Torp som er en ekteskapsbryter, samt mye, mye mer. Mennesker som lever enda lengre ut i periferien i forhold til Guds ord enn det Jan Aage Torp gjør, også de står politiet på Manglerud opp for! 
Vil dommen – Guds dom ramme slike mennesker? 
Det er mye mulig, og det vil nok ikke bli av den lette sorten vil jeg tro!?
Det er underlig hva jeg har erfart de siste 2 årene etter Jan Aage Torp kom med sin fiktive anmeldelse av meg da jeg har preket og talt imot at han er gjengiftet som en troende. Som har rammet Torp og flere med å leve et liv som er så langt borte fra Guds ord som gjør dem til antikrister etter Guds ord lære!

1 Joh. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
2 Joh. b. 7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!
Det er åpenbart at Torp og alle andre ikke har Guds Ånd, for da hadde de levd og preket i samsvar med Guds ord. Da er de «små» antikrister, men ikke Antikrist sier Guds ord.

Hele saken er fiktiv, hvorfor?
Da Jan Aage Torp selv har gått ti ganger lengre enn meg i verbale ord og utrykk imot meg enn hva JEG IMOT HAM. HVIS DET JEG HAR SKREVET ER STRAFFBART, SÅ MÅ OGSÅ DET TORP HAR SKREVET VÆRE DET? HAN HAR GÅTT ENDA LENGRE MED BL.A Å KALLE MEG EN ANDERS BEHRING BREIVIK SUPPORTER, ETTERFØLGER OG TILHENGER +++ MYE, MYE MER!

Så har du hans disipler, eller som de kaller seg selv for. Jan Aage Torps lydige pudler og stråmenn, Ansgar Braut (som er hans mest kjente fiktiv navn) og Torodd Fuglesteg, +++ andre.

De har en kategori av hat og utskjelling der selv Jan Aage Torp blir liten. Hvis det jeg har skrevet er straffbart, da er hva de har skrevet i en kategori der år med fengsel og erstatning til meg og min familie må være et sekssifret beløp!

Hvis det jeg har skrevet er straffbart, hva da med dette? Her er lista slik at alt hva jeg skriver og taler, det legges til grunn. Men hva andre skriver og taler, alt er tillatt. Selv om det er av verste sorten!
Dette skrev avisen Dagen om meg og denne saken mellom meg og løgn Apostel Jan Aage Torp:
Får lovanvendelsen prøvet i lagmannsretten!
Stein Gudvangen
lagmannsretten
 
Jan Kåre Christensen får likevel prøvd deler av sin sak for lagmannsretten etter anken i sjikanedommen mot ham i tingretten. 
Bloggeren ble anmeldt av pastor Jan-Aage Torp etter at Christensen i årevis hadde kommet med sterke utfall mot Torp og andre kristenledere på nettstedet Himmelske blogg.

Christensen anket over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen, og meldte først selv på bloggen at anken var avvist og at han ville ta saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Nå viser det seg at lovanvendelsen likevel vil bli ankebehandlet.
«Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen», står det i en beslutning fra Borgarting lagmannsrett utsendt 5. juli.
«Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn», står det videre.
Christensen kritiserte i første rekke at Torp etter skilsmisse giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han så endret til termen «horkarl» som brukes i noen bibelutgaver. Han har også brukt en rekke andre nedsettende ord om Torp, hans kone og andre for­kynnere.
Christensen fikk 13. april 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham i september 2014. Christensen nektet å vedta dette og ble 20. januar dømt i tingretten til å betale 12.000 kroner.

Christensens advokat Brynjar Meling mener blogginnleggene er innenfor lovrammene for ytringsfrihet og krevde frifinnelse. Retten mente Christensen hadde overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».
(sitat slutt).

La meg punktvis forklare hvorfor hele dette avis intervjuet er totalt feil og misvisende.
Dette skriver avisen Dagen: «Bloggeren ble anmeldt av pastor Jan-Aage Torp etter at Christensen i årevis hadde kommet med sterke utfall mot Torp og andre kristenledere på nettstedet Himmelske blogg.»
For det første, jeg er ikke blogger. Men jeg er Evangelist og bibellærer, hvorfor skriver en blogger? Men hva er Jan Aage Torp? Ikke noe annet enn en narreApostel, ekteskapsbryter, horkarl og en manipulator.
Så skriver Dagen at jeg har holdt på med å sjikanere i flere år, uten å dokumentere dette på noen som helst måte. Jeg har aldri sjikanert noe, men gjennom flere år har jeg advart imot ubibelsk forkynnelse og forkynnere som Jan Aage Torp som er gjengiftet. Hele saksargumentasjonen til avisen Dagen er på et lavmål.
Videre skriver avisen: «Christensen anket over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen, og meldte først selv på bloggen at anken var avvist og at han ville ta saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Nå viser det seg at lovanvendelsen likevel vil bli ankebehandlet.»

Dette er blank løgn, jeg har aldri meldt dette. Jeg har skrevet at hvis jeg ikke når frem i rettsvesne i Norge, så vil det blir aktuelt å ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

Avisen Dagen ved Stein Gudvangen skriver videre: «Christensen kritiserte i første rekke at Torp etter skilsmisse giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han så endret til termen «horkarl» som brukes i noen bibelutgaver. Han har også brukt en rekke andre nedsettende ord om Torp, hans kone og andre for­kynnere.»

Det er greit, men hvorfor skriver ikke Dagen at Jan Aage Torp har gått mye, mye lengre enn meg i verbale uttalelser? At Norges to største og verste nettroll, som Torp bruker ved når han tier så taler de to. Har gått så langt i verbale uttalelser det er mulig omtrent å gå? Dette er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse og et justismord som avisen Dagen hopper helt over. Det som virkelig foregår, det evner de ikke å se i det hele tatt!
Avisen Dagen skriver: ««Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn», står det videre.»
Her burde avisen skjært igjennom og sagt at det hele er et renkespill.
Det positive i denne saken, er at Meling har gjort en såpasset god jobb der lovanvendelsen er det som berger meg fra at det blir et justismord! Alt dette takket være Meling, som heldigvis har påpekt at Norsk lov gir tillatelse til å skrive hva en tror og mener på egen blogg. Jeg har aldri forfulgt noen, men her berger heldigvis jusen med, og Melings solide og gode argumentasjon meg og hele saken!

Sluttkommentar:

Vi trenger kristne aviser i åndskampen. Men når de kristne avisene taler egentlig verdens sak, trenger vi da de kristne avisene? Alt gjør de kanskje for å ikke miste statsstøtte? Eller er de så sløve åndelig at de ikke evner å se, eller vil se sannheten?
Her er jeg 100 % uskyldig, da jeg kun har fremholdt Guds ord og sannheten. Men det er Jan Aage Torp som både lever i synd som en ekteskapsbryter, og ved å kalle seg selv som apostel som er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme.
Samt at det som er virkelig fakta her i saken. At Torp selv har gått lengre enn meg i sine uttalelser, og hans pudler og lakeier har gått enda mye lengre. 
Med andre ord. Her operer politiet med to sett lover, som viser at de er ikke noe annet enn selv på den onde og mørke siden i denne saken. Noe som en skulle forventet og trodd at en avis som Dagen evnet å sette seg inn i og formidle sannheten til sine lesere?
Med å gjennomskue dette, og stå med meg som står for Gud og hans ord. Her blir leserne holdt nede ved å tro løgnen fremfor sannheten, som avisen videreformidler.
Som dessverre poltiet har gjort alt mulig for at det skal være slik, som viser at de kjemper for mørke og ikke lys. Dette gjør avisen Dagen seg som et talerør for med å unnlate å fortelle sannheten! De fortier egentlig hva som er hva, der løgnene blir oversett, og sannheten fordreid til nærmest det ugjenkjennelige!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1594-berammelse-for-rettsaken-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html

lørdag 13. januar 2018

Nr. 214: Akkurat som Kain forfulgte Abel har Jan Aage Torp, Oda Karterud, politiet, domstolene, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og andre forfulgt meg og min familie, dette er selvfølgelig kristendomsforfølgelse anno 2018!

Nr. 214:
Akkurat som Kain forfulgte Abel har Jan Aage Torp,  politiet, Oda Karterud, domstolene, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og andre forfulgt meg og min familie, dette er selvfølgelig kristendomsforfølgelse anno 2018!

Oda Karterud har etter min mening og oppfatning en vesentlig del av skylden fordi dette har blitt tidenes justismord. 
Hun som etterforskningsleder har kun prøvd å finn feil på og med meg, uten å finne noe. 
Derfor ble siktelsen imot meg oversett i retten, men da fant dommerne en måte å få tatt meg på. 
Det var mengden, selv om Torp og hans allierte har skrevet mye mer enn meg. Både kvast og i mengde, hele dommen imot meg er en skamplett i Norsk rettshistorie!

1 Joh.b. 3. 7 Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig.  8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.  9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. 10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. 11 For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, 12 ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige. 13 Undre eder ikke, brødre, om verden hater eder!


At denne saken har skadet Guds rike og er «dårlig reklame» for evangeliet er sikkert og visst!


Men det er Jan Aage Torp hat imot meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for det hele. Dette sa Torp allerede i begynnelsen da han gikk med sin fiktive anmeldelse av meg at han ville ha meg i fengsel!


Da sa Torp at han ikke hadde noen skrupler om jeg måtte gå i fengsel, det var som fortjent!


Dette skrev Jan Aage Torp i 2014:

"Vi er glad for vår politianmeldelse av Christensen, og snart er det slutt på hans blogging. Helt slutt".


Hva har skjedd? Ikke noe annet enn at jeg har tapt anseelse og 50.000,- kr. ellers er alt som før, jeg skriver og taler fremdeles helt uhindret, halleluja!


Men er det greit å angripe en lovlydig borger og for å få meg dømt må de gå bak ryggen på meg og min advokat Brynjar Meling.


Hele rettsaken har vært en stor, stor gedigen farse og en rettstat uverdig. La meg kort nevne noen forhold.


1.)  Oda Karterud som har ledet politiet arbeid har hele tiden gått etter to ting. Det er å finne feil og ting med meg som skal være straffbart. Det som andre gjør, om det er mange ganger mer graverende, det skal oversees og ties i hjel. Dette er selvfølgelig et politiarbeid som er så elendig at selv i Nord Korea eller Kongo hadde de vært flaue!


2.)  Jeg ble siktet for en ting, i retten ble ikke dette drøftet i vesentlig grad. Det som tok mest plass, det var lovanvendelse.


3.)  Jeg ble dømt ikke for det jeg hadde skrevet og talt, men mengden. Altså at det var gjentatt det samme for mange ganger. Dette ble ikke drøftet i retten i det hele tatt. Noe jeg advarte imot å stole på Jan Aage Torp sine løgntall og fremstilling.


Hør her i fra Borgarting lagmannsrett.Kain forfulgte Abel, ikke omvendt.


1.Mos.4.3-5: "Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer; han gav av de førstefødte lammene i saueflokken sin og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave, men Kain og hans gave enste han ikke. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg."


Senere vet vi at Kain drepte Abel. Kain bestod ikke denne prøven, han valgte bitterhet, renkespill, og drepte sin uskyldige bror.


Sluttkommentar:


Jeg har aldri gjort noe negativt eller oppsøkt noen, kun skreve og talt på egen blogg og egne nettsider. Med andre ord, jeg har aldri oppsøkt noen for å lage krøll for dem. Kun påpekt hva Guds ord sier og hva som er min overbevisning. At ingen oppadgiftede kristne skal inneha et embete eller tjeneste i Guds menighet og Guds rike!

Det er jeg som er blitt sjikanert fremfor noen andre!

Den onde treenighet med Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har skrevet kvassere og mye mer enn meg. Politiet har snudd seg bort i fra dette, som viser at de har tatt parti. De har ikke opptrådt objekt, men partisk!

Les bak over i artikler, og du vil finne ut at det er jeg som er blitt sjikanert, trakassert og løyet på. Det Torp har gått igjennom og det er skrevet om ham, er bare toppen av et isfjell da hele hans liv og gjerning bærer preg av å være en mann som ønsker å komme frem uten å inneha de kvaliteter og moral som en Guds tjener skal og bør ha. Være første mann ønsker han å være, men han er ikke skikket til den gjerningen med bl.a. å være skilt og oppadgiftet som en troende.

3 Joh. b. 9 Jeg har skrevet noget til menigheten; men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblandt dem, tar ikke imot oss. 10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten.

Dette passer perfekt på Jan Aage Torp. Han ønsker å være som Diotrefes. Støter andre ut som lever som troende noe han selv ikke gjør. Han er en typisk falsk apostel og er en ulv i fåreklær.

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.


Jan Aage Torp og andre som bl.a. er oppadgiftet som en troende, og de som driver med fremmed lære. De er falske apostler og er som denne Diotrefes.

De ønsker å støte andre ut – spesielt de som avslører dem selv – ut av menigheten og det kristne felleskapet.


Dette som har skjedd med meg og Jan Aage Torp, er egentlig bare historien som gjentar seg!

torsdag 11. januar 2018

Nr. 213: Apostelen Paulus underviser og advarer imot at Jan Aage Torp er verre enn en hedning som forfølger meg, og ikke har skikket sitt eget hus, hjem og familie!

Nr. 213: 
Apostelen Paulus underviser og advarer imot at Jan Aage Torp er verre enn en hedning som forfølger meg, og ikke har skikket sitt eget hus, hjem og familie!

Bilde av narreapostel og lurendreier Jan Aage Torp.


1 Tim. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.  7 Og dette skal du byde, forat de kan være ulastelige.  8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

I grunnteksten står det ikke husfolk, men det står de som tilhører ditt hus eller din nære familie det kone og barn er inkludert!

V 8 kunne vært oversatt slik: «Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, fremfor sin egen familie med kone og barn, han har vist at han ikke er en troende, og er verre enn de vantro som er i mørke.»

Når Kristin B. Bruun som har fulgt Jan Aage Torp nøyere enn meg skriver at tre av hans barn offentlig har gått ut imot Torp. Samt at hans rette kone har forlatt ham, og han som mann, forbilde og mønster i hjemme gifter seg på nytt med ei dame på alder med hans egne barn. Da er sier skriften vedkommende verre enn en hedning eller vantro!

Dette er ikke mine ord, jeg siterer kun hva skriften sier og blir hatet av Torp av den grunn!

Hva har Jan Aage Torp oppnådd med å anmelde meg og vunnet i retten over meg?

Egentlig ingenting bortsett fra tid, krefter og at jeg har tapt 50.000,- kr.
Det er det hele, ellers kan jeg skrive og tale som før, det ligger ikke noen begrensning i dommen imot meg og den Himmelske blogg!

Jeg mener at det eneste som Torp har egentlig oppnådd, det er at langt flere har fått vite at han er skilt og gjengiftet. Med andre ord, er en horkarl etter Guds ord og skal derfor ikke være en forkynner av Guds eget ord!

At Jan Aage Torp angriper meg og prøver å presse meg for penger vitner om en psykopat og et maktmenneske som er farlig.

Samt, om Torp har fått medhold overfor politiet og domstolene her i Norge, vitner bare om at saken imot meg er kristendomsforfølgelse!

Verden elsker sitt eget, og hater oss troende, derfor er det en «smal» sak å få medhold hos verdslige styresmakter hvis en selv lever på verdens premisser!

1 Joh.e. 4. 4 I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.  5 De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem; 6 vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 

Verden hører på dem sier apostelen Johannes. Torp lever sier skriften verre enn hedninger og de vantro.
At han da vinner frem med sitt renkespill i denne verden er ikke til å undres over. Denne verden ligger i det onde og denne Verdens Gud er Satan!
Da passer Torp og hans levesett perfekt inn, der å bryte Guds lov og Guds bud er noe som Satan har på agendaen som nr. 1.

Sluttkommentar:

Dette skrev jeg for noen år siden, tar med denne artikkel til slutt: 

La oss lære og bli advart av «Pastor» og «apostel» Jan Åge Torp miserable liv! Og evner vi ikke å leve som vi Guds ord lærer, så er siste benk, og ikke talerstolen alternativet! (hvis en da ikke vil omvende seg!) 

Hva er grunnen for at Pastor Jan Åge Torp er blitt spedalsk som Kong Ussia ble det? Hvordan kan han fortsette i forkynnergjerningen som ingenting har skjedd etter han valgte å skille seg og gifte seg med ei 20 år yngre dame! Kong Ussia og Pastor Jan Åge Torp har det felles at de begge to er åndelige spedalsk og alle som kommer i kontakt med Torp vil bli smittet da spedalskhet er smittsomt, derfor sier skriften at slike skal en vende seg i fra og overgi dem til Satan for kjødets ødeleggelse, de skal være avsondret fra det kristne felleskapet. Illustrasjonsfoto Kong Ussia, denne skulpturen er modellert av billedhugger Sivert Donali


1 Kor. 10. 6 Men disse ting skjedde som forbilleder for oss, forat ikke vi skal ha lyst til det onde, likesom de hadde lyst til det.

Alt håp er nok mer eller ute for Apostel og Pastor Torp, men det er minst to grunner for jeg skriver dette. Den ene er at de som er blitt bedradd eller er i ferd med i bli bedradd at «Pastor» Torp kan lese her og bli opplyst om den virkelige sannheten angående denne svermeren og forføreren. Den andre er at slik som «Pastor» Torp har gått i Satans felle, at ikke hverken jeg eller du skal gjøre det samme. Alt det Torp står for vitner om et nedverdigende og ukristelig liv og en forkynnelse som er villfaren. Derfor la oss se på ham som et forbilde i det å bli lurt av Satan – ikke gjøre det samme – men la oss advare!

1.) Pastor Torp er aldri kalt av Gud til å ha en offentlig tjeneste der han skal eller skulle promoteres og stå for kristne verdier og det kristne budskapet. Dette er noe som han har selv tatt seg til som Kong Ussia gikk inn i templet og «lekte» prest, noe han ikke var men Konge. Det er å påføre seg selv åndelig spedalskhet med å gjøre det Torp har gjort. Han er en Kong Ussia i vår tid som selv tror han kan velge ut en tjeneste selv om NRK, TV og andre media kanaler har kontaktet ham, han skulle ha sagt nei og da hadde han ikke påført seg selv skyld!

Jeg tar med hele kapitelet om Kong Ussia da dette er et enormt viktig avsnitt i Guds ord og er skrevet til lærdom og formaning for den som vil gå helt med Gud. http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html 2 Krøn. 26. 1. Og alt Judas folk tok og gjorde Ussias, som da var seksten år gammel, til konge i hans far Amasjas sted. 2 Han gjorde Elot til en fast by og vant det tilbake for Juda, efterat kongen hadde lagt sig til hvile hos sine fedre. 3 Ussias var seksten år gammel da han blev konge, og regjerte to og femti år i Jerusalem; hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. 4 Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, aldeles som hans far Amasja hadde gjort. 5 Og han søkte Gud så lenge Sakarja levde, han som skjønte sig på Guds syner; og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. 6 Han drog ut og stred mot filistrene og rev ned bymurene i Gat og Jabne og Asdod; og han bygget byer ved Asdod og på andre steder i filistrenes land. 7 Gud hjalp ham mot filistrene og mot de arabere som bodde i Gur-Ba'al, og mot me'unittene. 8 Og ammonittene kom med gaver til Ussias, og hans navn nådde like til Egypten; for han blev overmåte mektig. 9 Ussias bygget tårn i Jerusalem ved Hjørneporten og ved Dalporten og ved Vinkelen og gjorde således disse steder faste og sterke. / 10 Han bygget også tårn i ørkenen og hugg ut mange brønner; for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høisletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå ham på hjerte. 11 Ussias hadde en krigsdyktig hær, som drog ut i strid i flokker, mønstret og tellet av statsskriveren Je'uel og tilsynsmannen Ma'aseja, under ledelse av Hananja, en av kongens høvdinger. 12 To tusen og seks hundre var det fulle tall på de djerve stridsmenn som var familiehoder, 13 og under dem stod en krigshær på tre hundre og syv tusen og fem hundre mann, som gjorde krigstjeneste med kraft og mot og hjalp kongen mot fienden. 14 Hele denne hær forsynte Ussias med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngestener. 15 I Jerusalem lot han gjøre kunstig innrettede krigsmaskiner, som skulde stilles op på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store stener. Og hans navn nådde vidt omkring; for han blev hjulpet på underfull måte, så han fikk stor makt. 16 Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet sig; han var ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkoffer-alteret. 17 Men presten Asarja gikk inn efter ham og med ham åtti av Herrens prester, modige menn. 18 De trådte op mot kong Ussias og sa til ham: Det tilkommer ikke dig, Ussias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er vidd til det. Gå ut av helligdommen! For du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren. 19 Da blev Ussias vred. Han holdt et røkelsekar i hånden og vilde nettop til å brenne røkelse; men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, som han stod der foran prestene i Herrens hus ved røkoffer-alteret. 20 Og da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte sig mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra; og selv skyndte han sig også å komme ut, for Herren hadde slått ham. 21 Siden var kong Ussias spedalsk like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for sig selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam forestod kongens hus og dømte landets folk. 22 Hvad som ellers er å fortelle om Ussias, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Esaias, Amos' sønn, skrevet op. 23 Og Ussias la sig til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre på den begravelsesplass som tilhørte kongene; for de sa: Han er spedalsk. Og hans sønn Jotam blev konge i hans sted.

2.) Han er blitt hovmodig av dette akkurat som Kong Ussia ble det. Denne oppgaven og tjenesten som Gud ikke har kallet ham til, er blitt en snare for ham da han har fått offentlig oppmerksomhet. En «stor» tjeneste er å adlyde Gud, ikke nødvendigvis hvor synlig den er i menneskers øyne!

1 Sam. 16. 7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høie vekst! For jeg har forkastet ham; jeg ser ikke på hvad mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.

3.) Pastor Torp lever pr. bibelens definisjon da han er gjengiftet som troende i åpenbar hor. Gjengifte for en troende er å drive hor, skriften lærer at han enten skulle ha levd enslig eller forlikt seg med sin første og rette hustru.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

4.) Når «Apostel» Torp gjør noe er det som oftest alltid ekstremt og langt utfor bi allfarvei. Det er ikke bare det at han gifter seg på nytt igjen direkte i strid med Guds ord, men han gifter seg med ei som er 20 år yngre i menigheten. Alt det Torp gjør vitner imot ham, vi skal så langt som mulig også prøve å ikke være ekstreme, for Torp er det ekstreme det normale. Torp og likesinnede trives ikke med å følge mainstream, men må og trenger alltid å være ultra radikale uansett. Dette er vitner om et sykt sjels liv, er en normal i sjels livet vil en i utgangspunktet trives med å være «midt» på veien, det er bare når Gud kaller enn til å være annerledes at en er annerledes!

2 Kor. 8. 20 for derved undgår vi at nogen skal kunne laste oss for noget som vedkommer denne rike gave som kommer i stand ved vår tjeneste, 21 da vi legger vinn på det som er godt, ikke alene i Herrens, men og i menneskers øine.

5.) Minos og andre profetier om Torp gjør alt med denne store og forførende Apostel bare vondt verre! Har skrevet om dette før, men gjentar det. Profetier gitt fra Gud vil alltid slå til, og skulle de ikke det så burde Minos og andre beklage at de i det hele tatt har profetert over denne åndelige juksemakere ren Torp.

5Mos 18:20 Men den profet som i overmot drister sig til å tale noget i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø.

6.) Jeg kan fortsette enda lengre men lærdommen nummer en er å ikke gå inn i en tjeneste eller gjerning som Gud ikke har kalt oss til, det vil føre til åndelig nederlag. Her er det mange eksempler på i fra skriften. Her et om Israels barn som hadde vært ulydig og Gud hadde da sagt til dem at de ikke skulle gå til strid men i ulydighet og på trass gjorde de det og det ble dem til fall, nederlag og død.

4 Mosebok 14. 40 Og de stod tidlig op om morgenen og drog opover mot fjellhøiden og sa: Se, her er vi, og vi vil dra op til det sted som Herren har talt om; for vi har syndet. 41 Men Moses sa: Hvorfor overtreder I Herrens bud? Det vil ikke lykkes. 42 Dra ikke der op! For Herren er ikke blandt eder, I kommer bare til å bli slått av eders fiender. 43 For amalekittene og kana'anittene vil møte eder der, og I skal falle for sverdet, fordi I har vendt eder bort fra Herren, og Herren vil ikke være med eder. 44 Men de drog i overmodig tross op til fjellhøiden; men Herrens pakts ark og Moses forlot ikke leiren. 45 Da kom amalekittene og kana'anittene, som bodde der på fjellet, ned og slo dem sønder og sammen og forfulgte dem like til Horma.

Ulydighet vil alltid få sine konsekvenser

At Dr. Emanuel Minos og andre innbiller seg mye rart fritar ingen for ikke å følge Guds ord i liv og lære, her har Torp sviktet durabeligt og han ligger og står som et skremmende eksempel på ikke å gjøre det samme. Har du problemer med synd i ditt liv? Eller andre ting? Få først bukt med det, så skal og kan du tjene Herren. Jeg skrev en artikkel for noen år siden der jeg omhandlet dette emne som jeg vil ta med til slutt, da den passer helt inn her.

Betal prisen eller la være!

Daniel 1. 8 Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren. Lukas 14. 25 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: 26 «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. 28 Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? 29 For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham 30 og si: 'Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.' 31 Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? 32 Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte. 33 Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

Gud har talt til meg om mange ting og dette jeg her som skal komme inn på har Gud talt til meg siden ungdommen.

Gud vil ha helhjertede kristne og at vi skal tjene ham helhjertede. Hvis ikke kan vi la hver!

Gud er nøye med våre liv om det også finnes tilgivelse å få. Men tilgivelse er knuttet opp imot bekjennelse og omvendelse. Vi klarer aldri å lure Gud og det bør vi vite at mennesker kan ”godkjenne” oss, men å tro at Gud ”godkjenner” oss slik uten videre er å lure og bedra seg selv hvis ikke våre liv stemmer med Guds ord.

Vi mennesker gjør mange ganger Gud forsvarsløs og dum. Tenk deg om kona mi innimellom var utro, gikk ut med andre og stadig vekk tok seg friheter som de aller fleste kristne tar seg overfor Gud?????????????

Jeg ville gitt henne et ultimatum. Enten lar du vær eller så orker og vil jeg ikke fortsette dette ekteskapet. Nå har jeg aldri opplevd dette eller tror jeg kommer til å gjøre det. Men for å illustrere. Men billedlig talt så er det slik så alt for mange Guds barn lever. Gud kan en bruke til det en selv ønsker, det behager og passer en selv. Men da lever en i et hykleri først og fremst med seg selv, men også ovenfor Gud og sine brødre og søstrer i troen! Gud er faktisk sjalu og ønsker oss helt for seg selv.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? Videre så leser vi innledningsordene mine om Daniel som satte seg fore. Han bestemte seg; han ville følge Guds ord og sin indre overbevisning uansett. Her er forutsetningen for å leve som en helhjertet kristen; total overgivelse og underkastelse under Guds ord og Guds vilje med sitt liv. Videre sier Jesus at vi skal regne med omkostningene. Hvis vi skal gå i krig og skal møte en fiende som er sterkere enn oss og eller å bygge et tårn som er vanskelig å bygge. Vil en klare det? Hvis ikke er det bedre å la hver å gå i krig og å bygge tårnet. Dette illustrerer at en skal regne og tenke om en virkelig ønsker og er i stand til å følge Jesus. Dette er egentlig ABC undervisning. Jeg har påpekt Visjon Norge og redaktøren og grunnleggeren der, Pastor Jan Hanvold. Hvorfor? Når mannen preker et falskt evangelium og lever som mørke regjerer i ham, da tjener han ikke Gud men Satan. Og alle som støtter opp om den virksomheten, kommer inn under samme dom, og det gjelder alle som en. Men hadde han aldri prøvd å gjøre noe for Herren og levd slik han gjør, hadde alt stilt seg annerledes. Da hadde har helt sikker ikke dradd andre med til fortapelsen! Gud blir holdt for narr gjennom dette, han ser ikke gjennom fingrene med det. Men at de kristne gjør det forteller meg at de lar seg bedra! Det er når vi skal tjene Herren og begynne å gå Guds vei; at alt MÅ og SKAL være på Herrens betingelser, og ikke våre egne! Det er mange andre eksempler, men jeg prøver å ta frem de som er så klare at selv en nyfrelst kristen burde og kan skjønne at Hanvold er en ulv i fåreklær. Er dette hård tale? Tenk deg om! Jeg kjører daglig buss i Oslo og det forventes at jeg mestrer jobben eller så kan de ikke ha meg ansatt. Hadde jeg ikke mestret jobben måtte jeg funnet noe annet å gjøre eller fått sparken. Hadde det vært urimelig? Nei, men er Gud annerledes? Han fordrer av oss noe, spesielt de som skal forkynne og lede menigheten. Jakob. 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom. Vi gjør Gud dum og naiv med å tillatte synd og vranglære, men det gjør han ikke. Vi skaper Gud i vårt bilde og etter vårt ønske, men det er et Satans bedrag. Hanvold, den nylig gjengiftetde biskopen i DNK, Adventistene som skal både følge Jesus og holde de ti bud og alle andre som ikke følger Herren på hans premisser og hans betingelser har fått ”sparken”! De er til hinder for Guds sanne menighet og for Herrens sak. De er egentlig under demonisk innflytelse. Men i dag setter de alt på hode. De som følger Herren og Guds ord opplever utfrysning og boikott, men de som lever i mot Guds vilje og preker et annet evangelium blir åpnet opp for og tatt imot, da innforbi evangeliske kristne. Dessverre sant men tragisk. Dette er satt på spissen men det er den vei mye går!

Rom.16. 17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende mennesker på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Videre så er det feil fokus og vantro som lammer Guds menighet! En skriker til når staten vil fjerne støtten hvis en ikke godtar homoseksuelle. Da er det bare å la hver å ta imot statsstøtten så ordner alt seg. Så angriper en homoseksuelle og muslimer, men det er ikke her skoen trykker i Guds menighet. Det blir å ha feil fokus og en lurer egentlig seg selv. Muslimene er for ekstreme til at de skal ha noen innvirkning på oss og den homoseksuelle synd er for åpenbar til at den synden skal virkelig kunne lure en sann kristen. Det må en helomvending til for menigheten i dag for det den er blitt - ikke skal bli – en Laodikea menighet er den Norske menighet anno 2010.

Åpenb.3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. 17 Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. 19 Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. 21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Øyensalve trengs det for menigheten i dag i Norge pga lunkenhet, ikke brennende og ikke helt frafallen. En tror på Jesus og Guds ord, men ikke på rette måten og følger ikke Jesus helt. Noe mitt imellom, ikke helt med Gud men egentlig mot Gud blir det! Gud er ikke urimelig, han vil ha oss helt for seg selv. Da tjener en ikke Gud men egentlig den onde. Alvorlig, men en må og skal følge spillereglene hvis en skal nå frem og være brukbar for Gud, og verdig for ham.

En kan ikke følge håndballregler når en spiller fotball eller motsatt. Det er det så alt for mange troende gjør og prøver å innbille seg. Og de går hardt imot dem som påpekte demmes feil og de føler seg angrepet. Men jeg vil aldri godta at Satan får råde, kun Herren og ingen andre! Gud ser ikke gjennom fingrene med synd. Jeg har min bakgrunn i fra den frie bevegelse der jeg ble frelst. Pga det så skulle jeg med letthet skrevet en bok på minst 2000 sider som omhandlet den karismatiske bevegelse med falske profetier og ubibelsk lære. Men jeg orker og vil ikke. Hvorfor? Uansett hva en kommer med så vil de aller fleste som er inntatt av disse åndsmaktene holde på med det de holder på med, de trives med det. Slik var det på Apostlenes dager og slik er det i dag. Intet nytt under solen.

2. Tim.2.25b. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.

Her er humbugen og forførelsen! Men hva er løsningen?

Ønsker å fokusere på to ting.

1.) Studere bibelen selv på egenhånd.

2.) Være selv ledet av Guds Ånd.

Det er min anbefaling og vi har startet en menighet her i Oslo som vi ønsker skal være som en lun og trygg havn for alle som vil!